of 60941 LinkedIn

Twijfels over haalbaarheid begroting Súdwest-Fryslân

Mede op verzoek van de gemeenteraad heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de financiële positie van de Friese gemeente. De vraag die moest worden beantwoord was hoe de financiële positie ten opzichte van de ambities is en hoe de sturing ervan? Anders gezegd, is het huishoudboekje op orde, of wil de gemeente meer uitgeven (wat staat er op het verlanglijstje) dan er in de portemonnee is.

De rekenkamer van Súdwest-Fryslân heeft twijfels of de begroting 2020 van die gemeente wel realistisch is. Dat blijkt uit onderzoek naar de financiële positie van de gemeente. 

Lang verlanglijstje
Tijdens het onderzoek van de rekenkamer bleek een groot tekort te ontstaan. Dat kwam door hogere uitgaven in het sociaal domein en (te) hoge ambities – een kwestie van een te lang verlanglijstje. De gemeente heeft volgens de rekenkamer-onderzoekers ‘intensief’ gerekend en ‘zeer veel’ interne acties ondernomen. Die berekeningen voor de begroting zijn door de rekenkamer deels nagerekend.

Erg ambitieus
De conclusie van de rekenkamer is dat de berekeningen kloppen en dat de gemeente goed heeft gereageerd, maar ook dat het een zware opgave wordt om binnen de begroting te blijven. Daarom plaatsen de onderzoekers vraagtekens bij de haalbaarheid. De gemeente legt zichzelf een grote taakstelling op – van 9 miljoen euro tekort in 2019 naar een overschot van 5 ton op de begroting in 2023 . Met name de taakstelling om de komende jaren de instroom naar tweedelijnsvoorzieningen te reduceren en daarmee een aanzienlijke besparing te realiseren, is erg ambitieus. ‘Gelet op de ervaringen tot dusver, ook bij andere gemeenten, rijst de vraag in hoeverre deze opgave realistisch is’, aldus de rekenkamer.

Ambtelijke taskforce
Bovendien wordt, om de conceptbegroting 2020 sluitend te krijgen, een relatief groot beroep gedaan op de algemene reserve en de reserve precariobelasting. ‘Dit heeft tot gevolg, dat de mogelijkheden voor de gemeente om in de toekomst financiële tegenvallers op te vangen, beperkt zullen zijn’, stelt de rekenkamer.

Alleen als de gemeente in staat is om de aandacht op de opgaven te houden, dan biedt de begroting een reëel perspectief, aldus de rekenkamer. Om dat goed te kunnen, wordt geadviseerd een speciale ambtelijke taskforce daarvoor in te stellen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Wéér zo'n fusiegemeente die financieel helemaal niet uitkomt en waar dus de OZB drastisch omhoog zal moeten nadat de reserves uitgeput zijn. Fuseren was toch altijd goedkoper dan al die overzichtelijke gemeenten hanbhaven? Mooi niet.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners