of 59250 LinkedIn

Twents pleidooi voor één regionale rekenkamer

De haalbaarheid van een regionale rekenkamer voor Almelo, Hengelo en Enschede of zelfs voor heel Overijssel moet worden onderzocht. Dat willen althans de PvdA-raadsfracties van die gemeenten.

De burgemeesters van Almelo, Hengelo en Enschede moeten de haalbaarheid van een regionale rekenkamer voor de drie gemeenten of zelfs voor heel Overijssel onderzoeken. Dat willen althans de PvdA-raadsfracties van die gemeenten. Het pleidooi van de raadsfracties sluit aan bij de recente oproep van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) om gemeenschappelijke rekenkamers in te stellen.

Controlerende taak

‘Met het instellen van een regionale rekenkamer kunnen de gemeenteraden hun controlerende taak beter uitoefenen, in het bijzonder op de beleidsterreinen waar de gemeenten veel met elkaar samenwerken’, stellen de initiatiefnemers uit Almelo, Hengelo en Enschede. Een betere samenwerking tussen gemeenteraden is nodig omdat er steeds meer regionaal wordt samengewerkt. De instelling van een regionale rekenkamer op Twentse of misschien wel Overijsselse schaal kan een oplossing zijn, zo menen de PvdA’ers.


Op de schop

De rekenkamercommissies in de drie Twentse steden moeten op de schop. Daar zitten nu nog raadsleden in. Plasterk komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel om daaraan een einde te maken. Hij roept gemeenten met rekenkamercommissies nu al op voor te sorteren op die wetswijziging. Hij geeft deze gemeenten meteen in overweging een gemeenschappelijke rekenkamer in te stellen; vanwege het toenemende belang van gemeenschappelijke taakuitvoering en de omvang van de bijbehorende geldstromen die gemeenschappelijk in het kader van de decentralisaties van jeugd, zorg en werk worden besteed. ‘Door meer en betere samenwerking kunnen belangrijke schaalvoordelen (bundeling van budgetten, slagkracht, efficiency en kennis) worden behaald’, staat in zijn ‘actieplan lokale rekenkamers’.


Grip

‘Omdat de voorziene wetswijziging sowieso leidt tot een aanpassing van de lokale rekenkamers, is het verstandig meteen te kijken naar de wijze waarop een rekenkamer het best kan functioneren voor de Twentse gemeenten’, menen de PvdA-fracties. ‘Regionale samenwerking betekent in de praktijk vaak dat de uitvoering ligt bij partijen die verder af staan van het lokale bestuur. Toch willen de raden graag grip hebben op de uitvoering van het beleid, om zo effectiviteit en efficiency inzichtelijk te krijgen. De kosten voor democratische controle moeten daarbij zo laag mogelijk blijven, zodat het geld kan worden besteed daar waar het echt nodig is.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.