of 59082 LinkedIn

‘Tweede Kamer en ministeries op scherp zetten’

Katja Kreukels Reageer
Vorig jaar werd Eric Polman (48) onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer. De decentralisatie van rijk naar gemeenten heeft zijn speciale aandacht. De overheid kan de uitvoering van het rijksbeleid best op afstand zetten, maar moet als het nodig is wel de teugels aantrekken. Voorheen was Polman gemeentesecretaris in IJsselstein.

Waarom bent u geschikt voor deze functie?
Ik heb jarenlange managementervaring bij regionaal en lokaal bestuur. Net als mijn voorgangers. Er is een groot belevingsverschil tussen het beleid dat wordt geformuleerd binnen de Haagse vierkante kilometer en de uitvoering in de regio. Ik kan bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen beleid en uitvoering door goede analyses te maken van veranderende krachtsverhoudingen.

 

Kunt u dit uitleggen?
Er gaan steeds meer bevoegdheden van het rijk naar gemeenten. Dat betekent een verandering van de bestuurlijke relaties en daarmee van verantwoording en toezicht. Hoe moet het rijk omgaan met gespreide verantwoordelijkheid? Wat zijn de effecten van decentralisatie op het presteren van de rijksoverheid? Daarop houdt de Algemene Rekenkamer toezicht. Zo hebben we net een rapport uitgebracht over de krachtwijken van minister Vogelaar. Hierin denken we mee over de stimulerende rol van het rijk in een krachtenveld waar gemeenten en corporaties verantwoordelijk zijn.

 

Hoe denken jullie mee?
De Rekenkamer constateert dat de minister onvoldoende aangeeft welke maatschappelijke veranderingen zij nu precies in die veertig wijken wil realiseren. Zo is te weinig zicht op de haalbaarheid. De Tweede Kamer kan dan haar controlerende werk niet goed doen.

 

Hoeveel invloed heeft de Algemene Rekenkamer?
We kunnen zaken niet rechtstreeks veranderen, maar wel signaleren. Ik denk dat we een gezaghebbend onafhankelijk instituut zijn dat met kritische rapporten zowel de Tweede Kamer als de ministeries op scherp zet en zo het functioneren van de overheid beïnvloedt. We worden serieus genomen. Tal van aanbevelingen zijn overgenomen uit onderzoeken over de publieke omroep en stagebegeleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. En als er niets met onze aanbevelingen wordt gedaan en de rijksoverheid schiet tekort, dan kunnen we in het uiterste geval bezwaar aantekenen. Maar onze kracht zit in het onderzoek.

 

Hoe was de overstap?
Zowel een gemeente als de Rekenkamer worden aangestuurd door een college. Als gemeentesecretaris zat ik midden in het krachtenveld. Nu zit ik als lid van het management-team tussen het college en het onderzoeksteam en ben ik meer op inhoud gefocust.

 

Wat voor een soort leidinggevende bent u?
Ik geef leiding op een coachende manier. Onder mijn directie werken zeventig onderzoekers, dat zijn hoogopgeleide professionals die ik ruimte wil geven voor creativiteit en innovatie.

 

Maakt de kredietcrisis extra waakzaam?
Wij zullen heel goed volgen hoe het rijk en toezichthouders met deze omstandigheden omgaan. Maar de Rekenkamer richt zich minder op het actuele debat. Ministeries zullen onder meer in hun jaarverslagen hierover verantwoording afleggen. Op verantwoordingsdag, de derde woensdag van mei, komen we met onze rechtmatigheidrapporten over die jaarverslagen.

 

Wat is het leukste aan uw werk?
De organisatie lijkt heel formeel, maar heeft een heel informele cultuur. Daarnaast is er ook veel ruimte voor vernieuwing. We zijn nu bezig met de strategie vanaf 2010 en ontwikkelen nieuwe werkprogramma’s. We zetten sinds kort managementsamenvattingen van rapporten op dvd en organiseren expertmeetings. Ook willen we meer kortcyclisch onderzoek aanbieden en experimenteren met onderzoeksmethodes.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners