of 63428 LinkedIn

Twee procent van tien miljard foetsie

Hans Bekkers Reageer
Decentrale overheden voor miljoenen in het schip. Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken wil informatie over mogelijk onrechtmatig bankieren.

Decentrale overheden zijn in totaal 238,2 miljoen euro kwijt door uitzettingen bij ondeugdelijke banken. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de balans heeft opgemaakt van wat medeoverheden aan geld hadden uitstaan, gaat het om overzienbare risico’s, ‘al kan de beleving voor de afzonderlijke overheden natuurlijk een andere zijn’.

 

De inventarisatie beperkt zich tot uitzettingen bij de buitenlandse banken die in de problemen raakten – Lehman Brothers, Landsbanki en Kaupthing. Het bedrag kan nog oplopen, omdat bij het ter perse gaan van dit nummer een aantal gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen in Friesland ontbrak. Uit het (voorlopige) overzicht blijkt dat de decentrale overheden gezamenlijk voor 10,5 miljard euro aan gelden hebben uitstaan. De provincies voeren met ruim vier miljard euro de ranglijst aan. De gemeenten volgen met een totaal van 3,3 miljard euro. Van al dat dat uitstaande geld loopt 2,3 procent risico, omdat het bij genoemde buitenlandse banken is ondergebracht.

 

Er is geen helderheid of de getroffen medeoverheden - drie provincies, vijftien gemeenten, één waterschap en twee gemeenschappelijke regelingen - onrechtmatig en onwettig bankierden. Dat wil zeggen, geld lenen bij bancaire instellingen enkel met als doel het te stallen bij een bank met een hoger rentepercentage. Binnenlandse Zaken heeft de dagelijkse besturen van de betrokken provincies, gemeenten en waterschap verzocht zo spoedig mogelijk verklaringen af te leggen of er conform de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) en de eigen treasurystatuten is gehandeld. Het ministerie wil bovendien weten waarop die verklaringen zijn gestoeld. ‘Mij is vooralsnog niet gebleken dat er gehandeld is in strijd met wet- en regelgeving’, aldus verantwoordelijk staatssecretaris Ank Bijleveld. ‘Zoals bekend lijken de ontstane problemen veleer samen te hangen met de exceptionele situatie waarin de financiële markten verkeren.’

 

De provincie Noord-Holland is met ruim 98 miljoen euro het zwaarst gedupeerd. Amstelveen is met bijna vijftien miljoen euro de grootste gemeentelijke verliezer. Waterschap Roer en Overmaas gaat met vijf miljoen euro in het schip. Twee gemeenschappelijke regelingen, Drechtsteden en de samenwerkende belastingdiensten van Goes, Kapelle, Borsele en Tholen, vrezen respectievelijk 7 en 0,4 miljoen euro nooit meer terug te zien. Geen van de getroffen medeoverheden is volgens Bijleveld als gevolg van de verwachte verliezen in acute financiële problemen gekomen.

 

Voor het laatste kredietcrisisnieuws: www.binnenlandsbestuur.nl

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.