of 60715 LinkedIn

Trendbreuk in gemeentelijke heffingen

Gemeenten ontvangen dit jaar 10,2 miljard euro uit heffingen; 4,3 procent meer dan vorig jaar. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2019.

Gemeenten verwachten dit jaar 10,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen; 4,3 procent meer dan vorig jaar. Vooral de opbrengst van de reinigingsheffingen stijgt, terwijl die de afgelopen tien jaar vrijwel gelijk bleef. De onroerendezaakbelasting (ozb) laat de grootste stijging in zes jaar zien. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2019.

De opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing stijgt het sterkst, gevolgd door de ozb en de rioolheffing. Deze vier heffingen leveren gemeenten samen bijna 7,6 miljard euro op; driekwart van alle heffingen.

 

Sterkste stijging

De begrote opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing stijgt dit jaar met 5 procent tot 1,8 miljard euro. Volgens het CBS de sterkste stijging na 2004. De forse toename op de begroting van de reinigingsheffingen in 2019 komt vooral door een sterke stijging van de verwerkingskosten van het afval, stelt het CBS.

 

Zes jaar

Gemeenten verwachten dit jaar 4,1 miljard euro binnen te krijgen vanuit de ozb; een stijging van 4 procent vergeleken met vorig jaar. De ozb-opbrengst laat daarmee de grootste stijging in zes jaar zien. De gemiddelde toename van de begrote ozb over de afgelopen vijf jaar bedraagt 3 procent, aldus het CBS. De opbrengst van de rioolheffing stijgt dit jaar tot 1,6 miljard euro (plus 2,4 procent). Dat is in lijn met de gemiddelde stijging van1,9 procent op jaarbasis over de afgelopen vijf jaar.

 

Parkeerheffing

De parkeerheffingen brengen dit jaar 101 miljoen euro meer in het laatje dan vorig jaar. De begrote opbrengst is 928 miljoen euro; 12,2 procent meer dan vorig jaar. Negentig procent van die stijging komt op het conto van de vier grote steden. Amsterdam verwacht 282 miljoen euro uit parkeergelden binnen te halen, Den Haag, Utrecht en Rotterdam 214 miljoen euro. Bij de vier grote gemeenten neemt de opbrengst in 2019 met gemiddeld 22,5 procent toe. Bij de overige gemeenten is dat gemiddeld 2,4 procent.

 

Toeristenbelasting

Amsterdam verwacht dit jaar 32 miljoen euro meer aan toeristenbelasting binnen te krijgen dan vorig jaar. Vorig jaar was de opbrengst uit toeristenbelasting begroot op 80 miljoen euro, voor dit jaar staat er een opbrengst van 112 miljoen euro in de boeken. Alle gemeenten tezamen hebben een stijging begroot van 55 miljoen euro. Rotterdam en Den Haag verwachten respectievelijk 82 en 56 procent meer opbrengsten vanuit toeristenbelasting binnen te halen.

 

Forse daling

Aan leges voor paspoorten houden gemeenten rekening met een daling van een kwart van de opbrengsten. De geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten is weliswaar al vanaf 2014 verlengd naar tien jaar, maar die maatregelen uit zich vanaf dit jaar in minder aanvragen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Donkers op
@ Spijker,
Helemaal mee eens. Ik denk datv de lobby van de gemeenten echt te zwak is richting andere overheden. De VNG zou veel harder moeten vechten voor haal leden. Provincies doen dat veel beter, heb ik de indruk.
Ook columnist Jan Vehagen besteed hier elke week in BB terrecht heel veel aandacht aan. Heel vaak zijn de gemeenten weer degene die het onderspit delven.
Of de VNG teveel VVD is weet ik niet. Zou kunnen maar de VVD zit toch ook vaak in de gemeenteraad en colleges waar ze een sterke lobby wel kunnen gebruiken.
Door Spijker (n.v.t.) op
@Henk Donkers. Wordt het dan niet eens tijd dat Gemeenten/VNG (of overheerst daar de VVD?) zelf eens bij het Rijk in het geweer komen?
Door Henk Donkers op
Het nadeel van dit soort eenzijdige onderzoeken is dat het populisme in de hand werkt. Kijk bv naar de reactie van Spijker (NVT).
In bijna alle gevallen ligt rijksbeleid of verplichte uitbreiding van de taken van de gemeenten ten grondslag aan de stijgingen.
Neem de afvalstoffenheffing. De stijging is een direct gevolg van de verbrandingsbelasting die op 1 januari is ingegaan. Dat is een rijksbelasting en de gemeenten mogen deze gaan innen bij de burgers en vervolgens afdragen aan het rijk. Zo krijgt in de populistische visie de gemeente de schuld van de stijging.
En dank ook eens aan de taken uit het Sociaal domein waarvan het rijk al wist dat het budget te weinig was bij het over de schutting gooien van de taken naar de gemeenten. Die moeten nu noodgedwongen de inkomsten verhogen om de zorg op peil te houden. Zo blijft het rijk lekker buiten schot bij bezuinigingen en de gemeenten krijgen de schuld van de burgers.
Met dank aan het CBS die slechts de helft van het verhaal publiceert.
Door Spijker (n.v.t.) op
De gemeenten hebben hun melkkoetjes weer gevonden en komen dus met buitensporige lastenverhogingen.
Door Spijker (n.v.t.) op
Openbare orde handhaven is een Rijkstaak voor de rijkspolitie!!!. We hebben al jaren geen gemeentepolitie meer. Boa's worden hier ook oneigenlijk ingezet voor rijkstaken en gemeenten (indirect burgers) worden opgezadeld met kosten die het Rijk voor haar rekening behoort te nemen. Gewoon terugdraaien deze oneigenlijke inzet!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners