of 59162 LinkedIn

Toch btw voor fusiegemeenten

Gemeenten die ambtelijk fuseren, moeten toch weer btw gaan betalen over diensten die zij afnemen van het gezamenlijk ambtenarenapparaat. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer geschreven.

Gemeenten die ambtelijk fuseren, moeten toch weer btw gaan betalen over diensten die zij afnemen van het gezamenlijk ambtenarenapparaat. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer geschreven. 

Koepelvrijstelling
De gemeenten pleitten jarenlang tegen btw heffing voor samenwerkende gemeenten. Aanvankelijk met succes. In januari 2016 werd de zogeheten ‘verruimde koepelvrijstelling’ van kracht. Door de koepelvrijstelling hoeft een zelfstandig samenwerkingsorgaan geen btw te berekenen aan de aangesloten gemeenten.

Duidelijk
Staatssecretaris Wiebes meende dit te kunnen doen op grond van een openbaar document van het btw-comité van de Europese Commissie. Daarin werd – volgens Wiebes onverwacht en duidelijk – gesproken over een ruimere toepassing van de koepelvrijstelling dan in Nederland het geval was. Daarop besloot de staatssecretaris dat de koepelvrijstelling voor de dienstverlening van fusieorganisaties zou gelden als gemeenten die dienst voor 70 procent of meer gebruiken voor onbelaste overheidsactiviteiten.

Overgangsregeling
De verruimde koepelvrijstelling bleek echter in strijd met de Europese btw-richtlijn. In mei dit jaar tikte het Europese Hof van Justitie Luxemburg op de vingers wegens het onterecht toekennen van soortgelijke btw-koepelvrijstellingen. Wiebes kon weinig anders dan de vrijstelling weer terugdraaien. Om de gemeenten de gelegenheid te geven hun contracten en hun administratie op orde te brengen, wordt een overgangsregeling gehanteerd. Die regeling loopt tot 1 januari 2018. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Voor degenen die zo graag btw heffen: er is natuurlijk wel een verschil tussen publieke en private producten.
Door een ander geluid op
raar, voor ieder bedrijf in nederland, ja zelfs voor zzp-ers (1 mans bedrijven) is btw normaal. Maar zodra het de overheid zelf betreft is het administratieve rompslomp?

ps: ophouden met verhalen dat dit iets kost. Het geld stroom naar schatkist en is met zelfde gemak weer terug te geven via btw compensatiefonds. Alleen dat gebeurt niet? waarom toch niet?
Door A.M.M.Weijers (Fractievoorzitter) op
Hoe gek zijn ze geworden in Europa. Geld rondpompen en een hoop administratieve rompslomp. Dit kost de gemeenten, die zowel door het rijk als door de provincie, gedwongen zijn ambtelijk te fuseren heel veel geld. het kan ook zijn dat door deze maatregel gemeenten, vooral de kleinere, worden gedwongen tot bestuurlijk fuseren. VNG doe hier iets aan en laat uw afkeer van deze maatregel duidelijk horen in het Europees Parlement.
Door Activist op
Een duidelijke uitspraak - er zijn genoeg voorbeelden van samenwerkingsorganen tussen agemeenten/waterschappen etc. waarbij de koepelvrijstelling wordt gebruikt, waardoor het reguliere bedrijfsleven, met eenzelfde dienstverlening (of een betere!) door de door deze bedrijven in rekening te brengen BTW ernstig wordt benadeeld. Het is goed dat daar nu een einde aan wordt gemaakt.
Door Spijker (gepens.) op
De bestuurders zijn kennelijk op dit gebied een beetje gestoord in de EU en in Nederland en met (K)wiebes wordt het er alleen maar slechter op..