of 59250 LinkedIn

Tien miljoen voldoende voor financiële sanering Muiden

Een eenmalige aanvullende uitkering van meer dan tien miljoen euro is ruim voldoende om de gemeente Muiden financieel te saneren. Dat stelt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in zijn advies aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken).

Een eenmalige aanvullende uitkering uit het gemeentefonds van meer dan tien miljoen euro is ruim voldoende om de gemeente Muiden financieel te saneren. De Muidense begroting is na die sanering structureel en reëel in evenwicht waardoor de nieuw te vormen gemeente – met Bussum en Naarden –niet worden belast met tekorten uit het verleden.

Eigen bijdrage

De bezwaren van Muiden, die vindt dat er bovenop die tien miljoen euro nog eens 6,7 miljoen euro bij moet om de gemeente financieel gezond te krijgen, zijn door de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) ongegrond verklaard. Volgens de Rfv is er met de 10.230.000 per 2016 sprake van een structureel sluitende meerjarenraming. Muiden heeft bovendien de afgelopen jaren nagelaten zich voor te bereiden op een mogelijke financiële claim, oordeelt de raad. ‘Het financiële beleid van de gemeente Muiden heeft op bescheiden schaal ook bijgedragen aan het tekort. In dat licht acht de Raad een eigen bijdrage dan ook op zijn plaats’, oordeelt de Rfv in zijn advies over de toekenning van de ruim tien miljoen euro aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken).


Artikel 12

Het bedrag wordt uitgekeerd in het kader van de artikel 12-procedure. Naast Muiden meent ook Bussum dat er 6,7 miljoen euro bij moet om de nieuwe gemeente in 2016 met een financieel schone lei van start te kunnen laten gaan. De provincie Noord-Holland vindt de tien miljoen wel voldoende.


Claims

Om zich zo veel mogelijk te vrijwaren van mogelijke claims uit het project De Krijgsman (voorheen KNSF, een belangrijke ontwikkellocatie in Muiden), sloot Muiden begin 2014 een vaststellingsovereenkomst. Door die overeenkomst ontstond een financieel tekort, die de gemeente niet in haar eentje kon dragen en waarvoor Muiden een beroep heeft gedaan op artikel 12. Ook de toekomstige fusiepartners Naarden en Bussum hadden daarop gehamerd. Zij eisten dat de nieuw te vormen gemeente in ’t Gooi zou zijn gevrijwaard van toekomstige financiële claims.


Herindelingstraject

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot fusie van de drie gemeenten, stelde de Kamer dat financiële gevolgen van een mogelijke schadeclaim niet ten laste mogen komen van de nieuwe gemeente. De Rfv benadrukt in zijn advies dat de artikel 12-procedure en het herindelingstraject twee zelfstandige trajecten zijn. Als de toezeggingen door de Kamer uiteindelijk leiden tot een hogere financiële tegemoetkoming voor Muiden, dan moet dat bedrag niet uit het gemeentefonds worden gehaald – waarmee het ten laste van de overige gemeenten komt – maar uit de rijksbegroting, vindt de Raad.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (burger) op
Ligt Muiden op de Peleponnesos of achter Lesbos?