of 59082 LinkedIn

Tien gemeenten onder curatele

De provincies hebben tien gemeenten onder curatele gesteld, omdat hun begrotingen niet sluitend zijn. Vorig jaar gold het zogeheten preventieve toezicht nog voor 16 gemeenten.

De provincies hebben tien gemeenten onder curatele gesteld, omdat hun begrotingen niet sluitend zijn. Vorig jaar gold het zogeheten preventieve toezicht nog voor 16 gemeenten.

Wanneer een gemeente er niet in slaagt om de begroting te laten sluiten en ook niet aannemelijk maakt dat de problemen binnen vier jaar worden opgelost, stelt de provincie preventief toezicht in. Gemeenten mogen dan geen nieuwe verplichtingen aangaan zonder toestemming van de
provincie. Ook begrotingswijzigingen hebben provinciale goedkeuring nodig.

 

Grote druk

De druk op de gemeentelijke begrotingen blijft volgens de toezichthouders onverminderd groot, zo constateren de provincies. De naweeën van de recessie spelen een rol waarbij grote bedragen zijn afgeschreven op de grondposities. ‘Dat in combinatie met de extra zorg taken maken de financiële toekomst van gemeenten onzeker’, aldus de provincie Friesland. Volgens de Overijssels gedeputeerde Monique van Haaf (VVD) kampen vrijwel alle gemeenten in die provincie nog steeds met teruglopende inkomsten als gevolg van de financiële crisis. In Overijssel zijn twee van de 25 gemeenten om financiële redenen onder preventief toezicht van de provincie geplaatst in 2016: Haaksbergen (‘financiële positie broos’) en Almelo (‘staat rood met het eigen vermogen’).

 

Begrotingstoezicht

In Zeeland blijven, net als vorig jaar, Middelburg en Vlissingen onder preventief toezicht. Groningen plaatst Menterwolde om financiële redenen onder preventief begrotingstoezicht, omdat de gemeente geen sluitende begroting heeft gepresenteerd. Er is een tekort van 1,3 miljoen euro. Dat bedrag loopt tot 2018 naar verwachting op tot 1,8 miljoen euro. In dat jaar moet de gemeente zijn gefuseerd met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Ook de gemeente Ten Boer blijft verscherpt toezicht van de provincie houden in 2016, omdat de gemeente is aangewezen op extra rijkssteun op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet.

 

Verliezen grondbedrijf

In Gelderland vallen twee gemeenten onder preventief toezicht: Apeldoorn en Beuningen. Dat was het afgelopen jaar overigens ook al zo. Apeldoorn heeft nog steeds te maken met een negatieve algemene reserve door (oude) verliezen in de grondexploitatie en onvoldoende buffers binnen het grondbedrijf. Bovendien is er achterstallig onderhoud op wegen ontstaan. Ook Beuningen heeft door (oude) verliezen in grondexploitatie en zandwinning te maken met een negatief eigen vermogen gedurende een langere periode.

In Brabant blijft de gemeente Gemert-Bakel onder curatele van de provincie staan. De gemeente heeft nog steeds een negatieve algemene reserve. In Friesland blijft de schade ook beperkt tot één gemeente: Heerenveen. ‘Maar de Friese gemeenten hebben ondanks een licht herstel van de economie moeite om de financiële positie gezond te houden’, aldus de provincie.

 

Licht herstel

In Limburg zijn de begrotingen van alle 33 gemeenten ‘goed’ bevonden. Het is het vijfde jaar op rij dat er geen enkele Limburgse gemeente onder curatele valt. Ook in Zuid-Holland, Flevoland en Drenthe hebben alle gemeenten een sluitende begroting voor 2016. Noord-Holland hoeft eveneens geen enkele gemeente onder preventief toezicht te stellen vanwege niet-sluitende begrotingen. Langendijk, de enige gemeente die vorig jaar onder curatele stond, is er in geslaagd weer een evenwichtsherstel op de begroting te bereiken.

 

Sociaal domein

Dat er dit jaar relatief weinig gemeenten onder preventief toezicht hoeven te worden gesteld, verklaart voorzitter Rob Timmers van het landelijk vakberaad provinciaal toezicht door de gunstige uitvallende septembercirculaire voor 2016. ‘De komende jaren zullen de resultaten binnen het sociaal domein moeten aantonen of er toch nog gronden tot zorg moeten zijn’, zegt hij.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W..Wilbers (Gepensioneerde.) op
Onlangs werd bekend gemaakt dat de gemeente Voorschoten onder curatele is gesteld. Hierboven wordt meegedeeld dat niet een gemeente in Zuid-Holland onder curatele is gesteld. Hoe rijmt dat met elkaar?
Door jan (Zelfstandig) op
Als ambtenaren hun salaris op presteren zouden krijgen,hoeveel % van deze doelgroep zou dan geld naar hun werkgever moeten brengen?
Uw welgemeende reactie.
Door Willem van der Vaart op
Financieel adviseur Wim Vreeswijk stelt hieronder dat ambtenaren van de gemeente Almelo 2000 euro per uur kosten. Als ik uitga van 72.000 inwoners en het gegeven dat in publicaties staat vermeld dat Almelo, vergeleken met gemeenten van soortgelijke omvang, 4% meer ambtenaren heeft, ga ik gemakshalve even uit van 7 fte per 1000 inwoners, dus een ambtelijk apparaat van 504 fte. Als de stelling van de heer Vreeswijk juist is, kost het ambtelijk apparaat dus per uur 504x2000= 1008000 euro per uur. Dit komt dan (36 uur per week, maal 52 weken) op een jaarlijkse kostenpost van 1.886.976.000 euro per jaar aan ambtelijke kosten. Dat lijkt me nogal veel. Maar goed, ik ben geen financieel adviseur, dus ik zal wel een rekenfout gemaakt hebben.
Door Peter Pan op
Het is belachelijk dat er nog zoveel dure externen rond lopen en graaien uit de gemeente ruif. Ik schat het percentage op zeker 25 % van de totale loonsom. Het zal alleen moeite kosten de bedragen te vinden omdat ze verstopt zitten binnen allerlei budgetten. waarom hebben we eigenlijk zoveel controllers?
Door bram op
#WimVreeswijk vergeet nog te vermelden dat Almelo (net als veel meer gemeenten) vele tonnen aan revenuen ten onrechte aan de algemene inkomsten toevoegt: de winst(deling), btw-compensatie, projectsubsidies en dividenden van Twente Milieu behoren bij de financiële Afvalbalans. Ze worden dus ten onrechte aan de inwoners onthouden.
Wat is daarbij je waardevrije conclusie #Robert?
Voor mij begint het met een F!
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Jannie.
Hoezo risico's in het sociale domein? Het is en blijft toch gewoon een kwestie van het besteden van de financiële middelen die het Rijk beschikbaar stelt, niet meer en niet minder.
Door Hubert (Bestuurder) op
Apeldoorn....apenkooi met veel schreeuwers maar weinig MEDEwerkers
Door Robert (juridisch medewerker) op
Misschien een goed voornemen om in 2016 wat minder gefrustreerd te reageren?
Voor de 'financieel adviseur' hoop ik dat hij op zijn eigen vakgebied wel in staat is om tot waardevrije conclusies te komen.
Door Gijs op
Hoezo Sociaal Domein .... vallen daar ook de vluchtelingen(stroom) onder? Denk dat dit jaar meer gemeenten met ''verlies'' gaan draaien!
Door Marvasaiel op
Ik mis een provincie.... Utrecht? Waarom niet genoemd?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners