of 59250 LinkedIn

Tekortnorm in Wet Hof is onnodig

Nederland is van 'Brussel' niet verplicht om de decentrale overheden een macronorm op te leggen met betrekking tot het EMU-tekort. Dit doet het kabinet wel via de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof).

Het kabinet is met zijn Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) veel strenger voor gemeenten, provincies en waterschappen dan ‘Brussel’ verlangt. Europese regels verplichten Nederland niet om de decentrale overheden een macronorm op te leggen met betrekking tot het EMU-tekort. Dat concludeert het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR).

Terugschroeven tekortnorm

De Wet Hof bepaalt dat rijk en decentrale overheden samen tekenen om het begrotingstekort volgens Europese afspraken terug te dringen. Aanvankelijk wilde het rijk de tekortnorm voor de decentrale overheden vanaf 2014 terugschroeven naar 0,3 procent en vanaf 2016 naar 0,2 procent. In het onlangs gesloten financieel (concept)onderhandelaarsakkoord tussen kabinet en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen is vastgelegd dat de tekortnorm tot in ieder geval 2015 op het huidige peil van 0,5 procent blijft, dat deze vanaf 2016 trapsgewijs wordt teruggeschroefd naar 0,2 procent in 2017 en dat er deze kabinetsperiode geen boetes worden opgelegd als de tekortnorm wordt overschreden.


Geen verplichte macro-norm

Het is echter helemaal niet nodig om decentrale overheden vast te pinnen op die tekortnorm, concludeert het BOR op basis van onderzoek dat het samen met het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer heeft uitgevoerd. De Europese begrotingsregels schrijven weliswaar voor dat er passende coördinatiemechanismen moeten worden vastgelegd tussen alle lagen van de overheid, maar verplichten Nederland niet om de decentrale overheden een macro-norm op te leggen.

 

Weg vrij voor alternatieve afspraken

Dit maakt de weg vrij om binnen de Europese regels alternatieve afspraken te maken tussen rijks- en decentrale overheden. Het is nog niet duidelijk of daarbij kan worden voortgebouwd op bestaande bestuurlijke coördinatiemechanismen, zoals de wettelijke eis van meerjarig begrotingsevenwicht en preventief en repressief toezicht zoals de Kamer had gevraagd.

Wel kunnen de alternatieven voor coördinatiemechanismen van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) nader worden onderzocht, stelt het BOR. De Rfv opperde in zijn vorig jaar uitgebrachte advies aan de minister van Financiën in plaats van met een tekortnorm te werken met bijvoorbeeld een meerjarig EMU-saldo, een EMU-saldo vereffeningssysteem en/of aparte EMU-afspraken voor bepaalde investeringsruimte. Deze alternatieven zijn volgens het BOR conform de Europese regels.

 

Boekhoudkundig stelsel

De vraag in hoeverre Europese regels rekening houden met verschillen in het boekhoudkundige stelsel van de rijksoverheid (kasstelsel) en decentrale overheden (baten-lastenstelsel) dan wel ruimte bieden om daar op nationaal niveau rekening mee te houden, kan het BOR gezien de korte onderzoekstijd niet beantwoorden.

 

Beknotting investeringsruimte

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben echter een bepaalde tekortruimte nodig voor met name grote investeringen in infrastructurele werken. De investeringen worden nu over meerdere jaren uitgesmeerd. De Wet Hof beknot de investeringsruimte, ook al ligt er genoeg geld op de plank.

Ook de in de Wet Hof vastgestelde sanctie die de minister van financiën decentrale overheden kan opleggen, zonder dat er sprake is van een EU-boete aan een lidstaat, is Europeesrechtelijk niet verplicht.

 

Onderhandelaarsakkoord kabinet

Het onderzoek is op initiatief van Eddy van Hijum, financieel specialist van de CDA-Kamerfractie, uitgevoerd. Sneller dan verwacht is het BOR met zijn resultaten gekomen. Het onderzoek is donderdag openbaar gemaakt. De Kamer debatteert naar verwachting voor de zomer over het wetsvoorstel, maar waarschijnlijk over twee weken al over het financieel onderhandelaarsakkoord tussen kabinet en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen. Daarin zijn de tekortnormen voor de komende jaren vastgelegd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Ik heb een goed idee voor de houdbare overheidsfinancien. Het rijk zou in de grondwet moeten opnemen dat er gespaard wordt (overschot op de begroting) in economisch goede tijden, dan kan er geinvesteerd worden als dat nodig is (in economisch slechte tijden).
Door H. Wiersma (gepens.) op
Met deze wetenschap vraag je je af waar onze wetgever mee bezig is. Of ziet het Rijk hier zelf kansen om haar positie te versterken, dit ten koste van de lagere Overheden? Wat beweegt het Rijk eigenlijk om dit onderwerp te regelen, zoals ze het nu regelt?
Door Jon (Adviseur) op
Hoe lang gaan we nog mee in de farce van marktdenken in de publieke sector? Hoe lang nog tolereren we ouderwets besturen (op macht en budget in plaats van op opgaven in de samenleving)? Ik ben ambtenaar en zie steeds meer in probleem/gebiedsgericht werken met de maatschappij. Bestuurders en ons systeem te vaak een last in plaats van een zegen. Kjk anders even naar http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013 … voor inspiratie.
Door Gert op
De veronderstelde verschillen in het boekhoudkundige stelsel van de rijksoverheid (kasstelsel) en decentrale overheden (baten-lastenstelsel) in het artikel zijn niet juist. Beide stelsels kunnen binnen één binnen sector (b.v. rijk) gelijktijdig worden toegepast.
Door Peter op
Het is natuurlijk al jaren het geval dat wij met veel strengere bepalingen worden opgezadeld dat "Europa" voorschrijft. Nu weer een nieuw voorbeeld. En natuurlijk verder dood bezuinigen i.p.v. juist te investeren. Er zullen nog wel wat streken in Europa zijn waar zij ons geld kunnen gebruiken. Nog maximaal twee jaar (afhankelijk van de vraag hoe ver we nog worden uitgeknepen), en dan stop ik met (thans) bijna 45 dienstjaren. Ik ga steeds meer twijfelen of ik dan nog wel hier wil blijven wonen of dat ik ga verhuizen naar België of Luxemburg. Zo hoeft het niet meer.
Door Bert van Ernie op
Gelukkig kunnen mijn vriendjes in Sesamstraat wel goed tellen. Bij ons heb je toezichthouder Aard die alles onder controle heeft. Zo niet dan moet hij alles uit eigen zak spekken. Dat zouden jullie ook moeten doen. Duur betaalde falende toezichthouders uit eigen zak laten terugbetalen. Het toezicht van nu is nog erger dan de Fabeltjeskrant.
Door Sjoerd Visser op
De firma List & Bedrog probeert altijd nog meer geld uit de mensen te wringen. Desnoods bedenkt men weer iets nieuws om dat voor elkaar te krijgen. Zo worden we in NL helemaal kapotgemaakt door die "mensen" die zich politici mogen noemen maar die met "oplossingen" blijven aankomen die meer problemen opleveren dan dat er opgelost worden!!! Het land en de toekomst wordt door hen kapotbezuinigd. De ongeloofwaardigheid en wantrouwen neemt hand over hand toe. De mensonvriendelijkheid ook ! Daar zorgt de overheid zelf voor. En je weet: als je al vele jaren het "goede" voorbeeld geeft als overheid...dan moet zo'n overheid niet vreemd staan te kijken dat ze hetzelfde "goede" voorbeeld terugkrijgen !!! Dus list en bedrog ! En dat zie je toenemen in de samenleving...omdat de overheid daar heer en meester in is. Het bedrog druipt uit de diverse tegenstrijdige beleidsvormen en er zijn niet genoeg emmers en dweilen om dat op te vangen.
Door Ali Murali (adviseur) op
Ik ben zelf ambtenaar en absoluut niet anti-overheid, maar wat is er in godsnaam aan de hand in Den Haag? De duurst betaalde bestuurders en ambtenaren (AFM, DNB, etc.) doen hun werk niet goed (zie SNS), maar van gemeenten wordt dit wel verwacht. Den Haag: jullie hebben inmiddels alle good-will wel verspeeld bij de burgers en decentrale overheden!!
Door Karel Makreel op
En wel falend toezicht van Financiën bij SNS Reaal wat ons land weer 3,7 miljard euro kost. Dat is ruim 200 euro per inwoner. Ondertussen gaat FIN gewoon door om de lagere overheden nog verder uit te knijpen.
Door Kader op
EU beleid is dom links beleid, centralisme is communisme.