of 59185 LinkedIn

Tekort bij lokale omroepen

Naarmate het verzorgingsgebied van de lokale omroep groter is, zijn gemiddeld genomen ook de financiële zorgen groter. Bijna alle gemeenten betalen mee aan de lokale publieke omroep binnen hun gemeentegrenzen.

De financiële situatie van ongeveer 30 procent van de lokale omroepen is zorgelijk. Dat constateert het Commissariaat voor de Media in zijn driejaarlijkse Evaluatie Bekostiging Lokale Omroepen. Dat percentage is in de afgelopen vijf jaar ongeveer gelijk gebleven.

Naarmate het verzorgingsgebied van de lokale omroep groter is, zijn gemiddeld genomen ook de financiële zorgen groter. Bijna alle gemeenten betalen mee aan de lokale publieke omroep binnen hun gemeentegrenzen. Daarvoor geldt een zogeheten richtsnoerbedrag van minimaal 1,14 euro per huishouden. Het Commissariaat voor de Media concludeert uit de gegevens die het van de lokale omroepen ontvangt, dat 79 procent van de gemeenten zich daaraan houdt.

Eigen inkomsten
Volgens het zogeheten vernieuwingsconvenant van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en OLON zouden lokale publieke omroepen in staat moeten zijn om minimaal 50 procent van hun eigen inkomsten te genereren. Het Commissariaat constateert echter dat de baten van lokale omroepen in de afgelopen vijf jaar zijn gedaald. Twee derde van de lokale omroepen haalt in 2014 de norm van 50 procent niet.

Deze omroepen worden dus voor meer dan de helft bekostigd door de gemeente. Daarbij geldt gemiddeld genomen: hoe groter het verzorgingsgebied van de lokale omroep, hoe lager het percentage eigen inkomsten. Het Commissariaat voor de Media signaleert dat voor de lokale omroepen daarmee de afhankelijkheid van de gemeentelijke bekostiging toeneemt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.