of 63908 LinkedIn

'Te veel adviseurs door minderwaardigheidscomplex ambtenaren'

De structurele zelfonderschatting van mensen die bij de overheid werken, zorgt ervoor dat de overheid op grote schaal externe adviesbureaus inhuurt. Dit stelt Eric ten Harkel, directeur van IT-dienstverlener COOLProfs. Om het aantal externe adviseurs terug te dringen pleit hij voor een zelfbewustere overheid.
51 reacties
De structurele zelfonderschatting van mensen die bij de overheid werken, zorgt ervoor dat de overheid op grote schaal externe adviesbureaus inhuurt. Dit stelt Eric ten Harkel, directeur van IT-dienstverlener COOLProfs. Om het aantal externe adviseurs terug te dringen pleit hij voor een zelfbewustere overheid.

Minder inhuur
Het Rijk, provincies en gemeenten worden door gedwongen bezuinigen genoodzaakt minder dure krachten van buiten in te huren. Slechte tijden voor de adviesbureau’s, zou je zeggen. Maar met name grote adviesbureau’s kijken daar anders tegenaan. Hun kennis zal immers, zo redeneren zij, onontbeerlijk zijn als de overheid een transitie wil maken naar een organisatie met minder inhuur van externen. De adviseurs zullen de overheid moeten adviseren omtrent de vraag hoe zij met minder adviseurs kunnen werken.

Zelfonderschatting
Eric ten Harkel, directeur van IT-dienstverlener COOLProfs,  is verbijsterd over de houding van de adviesbureaus, maar onderkent dat het probleem niet zozeer bij dit soort adviesbureaus ligt. ‘Je kunt het de externe adviesbureau’s niet kwalijk nemen. De overheid doet het zichzelf aan, en laat het telkens weer gebeuren. De bureaus spelen slechts in op de behoefte die er klaarblijkelijk is in de markt. Het echte probleem is fundamenteler van aard en zit aan de kant van de inhurende partij, in dit geval de overheid. Het lijkt dat er een cultuur heerst van structurele zelfonderschatting . Dat er gedacht wordt “Wij kunnen het zelf niet, laten we maar iemand van buiten vragen om ons te helpen. Die komt vast overtuigender over.”’

Beeldvorming
Ten Harkel: ‘Dit beeld doet absoluut geen recht aan de werkelijkheid. Uiteraard werken ook bij de overheid veel zeer capabele mensen. Maar het is tekenend dat als de overheid minder externen zegt te gaan huren, diezelfde externen dit niet eens serieus nemen en staan te juichen dat er meer werk aan komt. Er is dus iets met de beeldvorming over de overheidsfunctionaris. Zowel bij hemzelf als bij anderen.’

Let’s do it to them
De overheid moet af van die onzekere houding, vindt Ten Harkel. Dus gewoon de hulp van buitenaf drastisch inperken. Iedereen zal zien dat er dan geen hele erge dingen gebeuren. Integendeel, bij de overheid zullen aan den lijve ondervinden dat er dan mensen van de interne organisatie opstaan en het heft in handen nemen. Juist omdat hen nu eindelijk de kans wordt geboden zichzelf te profileren.’ Om met de woorden van Sergeant Stan Jablonski uit Hill Street blues te spreken, Let's do it to them before they do it to us. ’

Voorwaarden
Ten Harkel is niet per definitie tegen de inzet van externen, maar noemt wel een aantal voorwaarden die de efficiëntie en effectiviteit van externen zullen verhogen: ‘Hulp van buitenaf heeft in veel gevallen echt wel een toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld als specifieke kennis of mankracht bij de opdrachtgever ontbreekt. Het is hierbij belangrijk dat externen worden ingehuurd volgens het principe fixed quality, fixed date en fixed price. Alleen op die manier houd je de kosten binnen de berken en kun je het gewenste resultaat beter garanderen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Saskia de Wit (Procesmanager) op
Ik herken de analyse van Miriam en vindt de verklaring voor het ontstaan van een dergelijk interactie patroon in de Roos van Leary. In deze zelfde BB staat een artikel over "narcisme" bij burgemeesters oude stijl en eerder is er onderzoek gedaan naar het onvrijwillig vertrek van 25% van de wethouders in hun eerste jaar. Dit zou samenhangen met met een dominate bestuurders stijl; "je moet het doen zoals ik het zeg" ipv dit wil ik bereiken en hoe kunnen we dat organiseren? Dan wordt de eigen organisatie op haar kracht uitgedaagd ipv als domme kracht gebruikt.

Volgens duiding van de Roos van Leary zit de bestuurder boven tegen en dwingt dat de ambtenarij in een onder samen positie (of je zou ook boven tegen moeten gaan zitten .. en dat doe je niet .. voor het algemeen belang). Dat is geen positie om kracht te ontwikkelen, maar één om een coterie van glijers en vleiers om je heen te verzamelen. De kracht moet dan buiten de organisatie gemobileerd worden (lees externen inhuren). Triest vind ik dat, want inderdaad er is zoveel competentie bij de overheid .. wow. De verandering dient de starten bij een wijziging van de bestuurders stijl (top down) om boven samen te gaan zitten.
Door Rob de Krieger (Adviseur Informatiebeleid) op
Natuurlijk zijn er ook ambtenaren die zichzelf onderschatten; dat is niet zo gek als de meest uitdagende projecten steeds aan je neus voorbij gaan. "Zou het dan toch waar zijn dat ik het niet kan?"; tot je het zelf gelooft. Nee, ben het met Mirjam eens: Management en Bestuur vertrouwen het hun eigen mensen niet toe. En het probleem dat dat met zich meebrengt is, dat we geen kennis en ervaring opbouwen en borgen in de eigen organisaties. Want zo'n externe leert er weer wat van, op onze kosten, en gaat dan weer naar een ander, goeie sier maken met die kennis en vaardigheden. En denk maar niet, dat alle projecten goed gaan als het maar door een externe gebeurt ...
Mijn voorstel is dan ook: Laat je eigen mensen 'solliciteren' naar projecten die ze graag zouden willen trekken en vul de gaten die ze daardoor tijdelijk in hun reguliere werk laten vallen, op met -veel goedkopere!- inhuurkrachten. Op die manier sla je meer vliegen in één klap: Je biedt je eigen mensen een uitdaging waardoor je ze aan je bindt, je eigen mensen leren veel (vooral als er dingen niet in een keer goed gaan!!) en je houdt de kennis in je eigen organisatie. Bovendien kom je via die uitzendkrachten soms aan goeie mensen die je wel zou willen houden.
En als er eens een project de mist in gaat? Heeft het waarschijnlijk minder gekost dan met een externe (goedkoper leergeld) en je houdt ook de ervaring hoe het níét moet in je eigen organisatie vast.
Door Contrabas op
Ik heb ook de ervaring dat velen zo denken; wat ik krijg; kost ik mijn werkgever ook....
De ambtenaar die denkt dat deze hetzelfde bedrag kost als dat deze op de loonstrook ziet mag zich wel eens goed in de spiegel kijken en afvragen of hij/zij nog wel midden in de realiteit staat.
Toch is het ook wel zo dat er vast externen zijn die duur zijn: (lees: te veel kosten voor datgene dat ze opleveren)
Kennelijk krijgen ze de mogelijkheid om zo'n tarief te vragen bij hun opdrachtgever. Want anders hadden ze er niet rond gelopen....
Door bas (logicus) op
Die € 16,00 is hetgeen wat een gemiddelde ambtenaar ongeveer bruto per uur verdiend en niet wat hij kost.
Je komt dan op een slordige € 2.750,00 salaris per maand uit.
14 x € 2.750,00 = € 38.500,00 per jaar inclusief vakantiegeld en 13e maand.
Een schappelijke overhead zal niet meer beslaan dan € 10.000,00 op jaarbasis.
Maar waar het om ging was dat een ambtenaar die voor € 16,00 werkt niet gauw bereid is om voor datzelfde bedrag extra werk te gaan doen waar een externe 10 tot 20 x zoveel voor vangt.
Het management zal dus op integere wijze naar prestatie moeten gaan belonen. Iets dat ze liever niet doen gezien het feit dat zij dan op korte termijn zullen moeten inboeten op hun carrièrekansen.
Door Jan (Adviseur) op
Mirjam,
Ik zag je reactie op mijn stukje. Mag ik je feliciteren met de kans die je gekregen hebt om buiten de overheid te gaan werken. Je hebt de juiste weg gevolgd. Ik adviseer dan ook jonge mensen niet als ambtenaar te gaan werken. Doe er desnoods ervaring op, volg er je studie en vertrek dan zo snel mogelijk. Uit studies blijkt ook dat jongeren een job als ambtenaar niet meer ambiëren. Gelukkig zijn die niet blind. Dus het te veel aan ambtenaren is na het vertrek van de grijze loonslaven snel opgelost. Dan zullen de politici zelf aan de bak moeten. Het wordt nog leuk.
Door Mirjam (ex-beleidsadviseur) op
Inderdaad... niet de ambtenaren onderschatten zichzelf, maar de bestuurders (en management) onderschatten de ambtenaren. Evenals burgers natuurlijk, zou dat er iets met elkaar te maken hebben? In de meeste gevallen kunnen wij ambtenaren het inderdaad eigenlijk zelf beter. En sneller. En ongetwijfeld goedkoper. Maar wat je van buiten haalt lijkt per definitie beter gevonden te worden door 'de organisatie'. Of het resultaat daar nu naar is of niet, naar mijn ervaring wordt werk van externen inderdaad bij voorbaat serieuzer genomen dan dat van de ambtenaar. Ik weet niet precies waarom, constateer alleen dat dat zo is. Ik zelf ben bij de gemeente vertrokken naar een organisatie die me veel meer wil betalen om het werk te doen dat ik bij de gemeente ook deed, maar dan met meer aanzien en waardering. Toch vreemd.
Door Jan (Adviseur) op
Die externe wordt ingehuurd omdat het voor de wethouder beter uitkomt om met een duur door externen opgesteld rapport te zwaaien. Dat komt geloofwaardiger over dan wanneer het van zijn ambtenaren vandaan komt. Dus het mag wat kosten, i.t.t. de beloning van zijn ambtenaren. Dat moet zo goedkoop mogelijk.
En waar komt die "enorm gewaardeerde" kennis van die externe vandaan. Bij zijn ambtenaren. Daar wordt een neerbuigend gesprekje mee gevoerd. Wordt vervolgens weer een rapportje van gemaakt, een gouden nietje doorgeslagen en met een hoop blah, blah aan de gemeente verkocht. En dat heet dan markwerking en dat willen we toch zo graag.
Door info voor logicus op
Dat die overhead geen €13500 per maand per FTE kost hoop ik echt, want anders heeft men echt wel een probleem.
Echter werk je gemiddeld effectief 156 uur per maand, bij een 36-urige werkweek. De 25 vakantiedagen en feestdagen zijn daar van afgehaald. Tevens betaalt/reserveert een overheid ook sociale lasten om de mogelijkheden van vakantiegeld, andere secundaire arbeidsvoorwaarden, opleidingen, doorbetaling bij ziekte, wachtgeld, pensioen, etc. te kunnen betalen.
Daarnaast maakt iedere medewerker nog extra kosten (abonnementen, reiskosten, etc.)
En dan komt nog allerlei facilitaire en managementopslag erbij. dus die € 16 per uur ga je niet helemaal halen, maar die € 100 per uur ook niet. Het verschil tussen een externe en een ambtenaar is dus een stuk kleiner. Je kunt eea mogelijk toetsen door eens te vragen naar de interne tarieven die voor een ambtenaar worden berekend als die aan bijv. een ruimtelijke een project meewerkt of een andere afdeling of overheid wordt uitgeleend.
Kijk je er met deze info nog steeds zo naar?
Door Els Boers, Krachtig Lokaal Bestuur (adviseur, auteur) op
Mijn eigen ervaring is dat (lokale) overheden het prettig vinden als iemand van buiten bevestiging geeft. Dat heeft inderdaad alles te maken met het gebrek aan zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen heeft weer alles te maken met de cultuur. Mogen er risico's (incl.fouten) genomen worden. Heeft de top vertrouwen in de eigen mensen en functioneert de top vanuit het denken van positieve veranderingen of uit verdedigend behoud. Onzekerheden en camouflerend gedrag mogen eerst wel eens zichtbaar gemaakt worden en aangepakt, dus niet zozeer op inhoud extern advies als wel op gedrag. Want voor de eerste stappen werkt het niet als er niet van buiten de dwingende vreemde ogen zijn. De jonge enthousiaste ambtenaren willen wel.
Door bas (logicus) op
@G.Westen, volgens u kost een ambtenaar 90 tot 100 euro.
Dat is klikklare onzin. Op maandbasis werkt men 172 uur dus dat geeft ± € 16.000,00 per maand.
Ik houd het salaris liever redelijk en ga uit van zo’n € 2.500,00 per maand oftewel zo’n € 16,00 per uur. En zelfs dat is dan nog een salaris aan de redelijk hoge kant. De overhead kost echt geen € 13.500,00 per maand per werknemer. Heeft u enig idee hoeveel ambtenaren er zijn? Ik zal het antwoord geven bijna 1 miljoen. Wat volgens uw stelling dus neerkomt op een overhead van in totaal 162 miljard euro. (=30% bbp)

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners