of 59162 LinkedIn

Te late jaarrekening kost gemeente miljoenen

Of de gemeente Menterwolde het rijk maar even 4,5 miljoen euro wil dokken. Waarom? Omdat de gemeente de jaarrekening over 2014 te laat aanleverde. De gemeente gaat samen met de provincie in beroep tegen de terugvordering.

Of de gemeente Menterwolde het rijk maar even 4,5 miljoen euro wil dokken. Waarom? Omdat de gemeente de jaarrekening over 2014 te laat aanleverde.

De gemeente Menterwolde ontving onlangs een brief met die strekking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Erin staat aangekondigd dat SZW overgaat tot terugvordering van in totaal ruim 4,5 miljoen euro. Dat geld is door het rijk eerder verstrekt aan de gemeente als specifieke uitkering in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en participatiebudget (Wpb).

 

Verschillende problemen

Aanleiding van de brief is de gemeentelijke jaarrekening 2014 die te laat is aangeleverd. De verschillende problemen waar de gemeente in het afgelopen jaar voor stond hebben volgens een verklaring van de gemeente een belangrijke rol gespeeld bij deze vertraging. Daardoor duurde het langer dan gepland voordat de accountant de jaarrekening over 2014 onder ogen kreeg. Nadat de jaarrekening van 2014 uiteindelijk goed bevonden werd door de accountant en vastgesteld werd door de gemeenteraad op 7 april 2016, zijn de cijfers aangeleverd bij het rijk.

 

Formeel bezwaar

De gemeente betwist de juistheid en de redelijkheid van de terugvordering en heeft inmiddels formeel bezwaar aangetekend om haar rechten veilig te stellen.

Het vergevorderde stadium van de herindeling is een extra factor in dit geheel. De gemeente heeft inmiddels de raad van Menterwolde, de colleges en raden van de fusiegemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren en de provincie Groningen ingelicht.

 

Vakantieperiode

De gemeente is, in samenwerking met de provincie, in gesprek met het ministerie over deze terugvordering. In verband met de vakantieperiode – in Den Haag zijn de vakanties al begonnen –  wordt dat gesprek pas na de zomer voortgezet.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. willemsen op
Als de SiSa bijlage niet op tijd wordt ingediend ( de verantwoordingsstaat over diverse regelingen) wordt de vergoeding op nul gesteld. Dit is de standaardregel en procedure. Als de jaarrekening echter een jaar later dan gebruikelijk wordt vastgesteld dan moet er sprake zijn van een uitzonderlijke situatie en moet daar met de juiste argumenten beroep kunnen worden gedaan op uitzonderingsregels. De gemeente had dit uitstel echter wel tevoren aan moeten vragen. Maar eens met de voorgangers: gemeenten worden strikt aan regels gehouden maar andersom kunnen ze doen wat ze willen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het lijkt er steeds meer op dat ze bij het Rijk een beetje (veel) contact gestoord zijn. Alvorens je dit soort brieven naar een andere bestuurslaag gaat sturen ga je toch eerst eens rond de tafel. Je mag immers wel aannemen dat de gemeente Menterwolde voldoende argumentatie heeft waarom deze rekening niet eerder kon worden ingediend.
Door Trevor op
Ik vind het helemaal geen probleem om een gemeente die de jaarrekening te laat inlevert flink aan te pakken. Je werkt van gemeenschapsgeld. Daar ga je spaarzaam, correct en volgens de regels van de wet mee om. Als de regel is dat de stukken ingeleverd moeten worden op datum x, dan heb je dat maar te doen - klaar. De gemeente is onprofessioneel om te laat te zijn.
Door Johan visser op
Hoe kun je rijmen en schrijven dat de Rijksoverheid nalatig is. De gemeente heeft echt de zaken niet in orde als niet binnen de ruime gestelde termijn de wettelijke verplichtingen niet kunnen worden nagekomen. Opheffen die gemeente, zou ik zou zeggen, geen knip voor de ambtelijke en politieke neus waard.
Door Mark op
Formalistische rijksoverheid. Dat de jaarrekening veel te laat is, is niet goed. Daar zullen ze goede gronden voor hebben. De vraag moet zijn of het geld rechtmatig uitgegeven is.
Formalistisch als het hun uitkomt. In dit geval. Maar als het om het verdelen van het gemeentefonds gaat komt het hun niet uit en doen ze het weer anders.
Rijksoverheid is een onbetrouwbare partner aan het worden, helaas.
Door Frits op
Tja, dat werpt weer een heel ander licht op de besluitvorming in april dit jaar om de fusie tussen de drie gemeenten af te ronden. De cruciale vraag is nu: wat wisten de gemeentesecretaris en het college hierover vóór het moment van besluitvorming?

Wanneer we burgemeester Rein Munniksma van Menterwolde mogen geloven wás het al bekend dat een boete dreigde (bron: DvhN). ,,Het vaststellen van de jaarrekening was daardoor een moeilijk traject. We erkennen dat we te laat waren, maar gelet op de situatie kon dat niet anders. We wisten dat we een boete riskeerden, maar ik ben er nooit voor gewaarschuwd dat die zo hoog zou zijn. Dit gaat om 370 euro per inwoner, dat is een enorm bedrag. En dat hebben we niet. Als we dat hadden, hadden we de afgelopen tijd minder pijnlijke beslissingen hoeven te nemen over dorpshuizen en zwembaden.’’

Ik ben benieuwd hoe dit uit gaat pakken voor het Menterwoldse college en de gemeentesecretaris die tussen de bedrijven door ook nog eens de herindeling zou moeten leiden...
Door Constance (cynische burger) op
misschien kan de rekening bij Amsterdam gelegd worden? Dhr. Blok vindt dat een onjuiste verdeling, ten nadele van kleine gemeenten en ten voordele van de 4 grote gemeenten niet volledig hersteld hoeft te worden.
Dus wellicht kan deze rekening bij die 4 (waaronder A'dam) gepresenteerd worden????????
Door Bedrogen burger op
Walgelijk zoals de PvdA-bewindspersonen de laatste tijd opereren. Van Rijn komt met een zwarte lijst van verpleeghuizen, die hij zelf door draconische bezuinigingen eerst in problemen heeft gebracht.
En nu Asscher, die zomaar even 4,5 miljoen terug vordert. Daarmee is deze gemeente direct tot een faillissement veroordeeld.