of 59162 LinkedIn

SVB brengt gemeenten in problemen

De auditdienst van de SVB kan pas voor de zomer de controleverklaring afgeven voor de pgb's Wmo en Jeugd. Gemeenten hebben deze veel eerder nodig, vanwege de wettelijke verplichting om hun jaarrekening uiterlijk 15 juli bij de provincie in te dienen.

De problemen met het persoonsgebonden budget (pgb) dreigen nu ook voor gemeenten een financieel probleem te worden. De auditdienst van de SVB kan pas voor de zomer de controleverklaring afgeven. Gemeenten hebben deze veel eerder nodig, vanwege de wettelijke verplichting om hun jaarrekening uiterlijk 15 juli bij de provincie in te dienen.

Accountantsverklaring

Het gaat om de pgb-gelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Gemeenten hebben rond 9 mei de accountantsverklaring van de SVB nodig voor een, tijdige, financiële jaarafsluiting. Gemeenten en gemeentelijke accountants hebben dan nog voldoende tijd om de SVB-gegevens te verwerken en te beoordelen, en het medio juli ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

 

Spoedbetalingen

De accountantsdienst van de SVB heeft echter meer tijd nodig, zo blijkt nu. Om pgb-houders de benodigde zorg te geven, zijn vorig jaar veel spoedbetalingen gedaan. De definitieve controle op de rechtmatigheid van deze uitgaven kost tijd. Of de auditdienst rond 9 mei aan alle gemeenten een accountantsverklaring kan sturen, is onzeker, schrijft gemeentekoepel VNG. Zij overlegt momenteel ‘hoe met de ontstane situatie om te gaan. Gestreefd wordt naar een werkzame oplossing.’ Gemeenten die normaliter de jaarrekening al in hun raadsvergadering van mei vaststelden, moeten sowieso de behandeling naar een latere datum verplaatsen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mr. R. M. Dalmijn op
Of brengen de gemeente de svb in de problemen door niet tijdig gegevens aan te leveren die dan ook niet immer even betrouwbaar zijn.
Kortom een groot probleem dat ons allen door een stoom en kokend waterpolitiek is overkomen .
Met zijn allen er maar het beste van maken ten faveure van de pgb gebruiker.
Door Alfred op
@Pgb (Mantelzorger) dank u voor de toelichting. Ik dacht te simpel.
Door Gezond boerenverstand (Adviseur) op
@hb
De staatssecretaris wordt steeds op het matje geroepen door de Tweede Kamer, maar hij is niet de schuldige.

Premier Rutte zou zich als aanvoerder van dit kabinet moeten melden in de Tweede Kamer. Dit kabinet wilde zo graag op hele korte termijn deze taken naar de gemeente schuiven.

De staatssecretaris zit nu met de problemen in de uitvoering, maar de oorzaak ligt in de politieke keuze!
Door Pgb (Mantelzorger) op
Mijn excuses, ik bedoel malafide administratiebureautjes voor het pgb en niet malafide pgb-houders. Als men de opgaaf IB zo zou controleren als de pgb-houders zou dat de Nederlandse schatkist miljarden opleveren. Helaas pakt men ook hier voor controles alleen het laaghangende fruit. Hetzelfde geldt voor pgb-houders met de relatief overzichtelijke administratie.
Door Pgb (Mantelzorger) op
Het is jammer dat velen nog niet begrijpen dat het pgb voor mensen die zorg nodig hebben van grote waarde is om te kunnen participeren. Het geeft hen de mogelijkheid om die zorg te krijgen op elk moment op welke plek dan ook door die mensen die men kent en vertrouwt. Helaas is die mogelijkheid er niet bij zorg in natura. Mensen worden geconfronteerd door steeds weer een ander die hen lijfelijke en psychische zorg biedt. Daarnaast is het pgb de enige mogelijkheid voor onplanbare zorg bij 'zelfstandig' wonen, werken of een opleiding te doen. In het geval van psychische zorg is het vooral de garantie op continuïteit door personen waarbij men zich daarnaast vertrouwd en veilig voelt. Bij het pgb kiest men overigens zelf de zorgverleners en spreekt men zelf af wanneer er zorg nodig is. Omdat er geen overhead is, is het pgb qua kosten goedkoper dan zorg in natura. De fraude die in de pers breed uitgemeten wordt betreft slechts 3% van de pgb-houders en dan gaat het in de meeste gevallen niet om individuele pgb-houders maar om zorgaanbieders en malafide pgb-houders. Zelf ben ik, omdat ik het budget beheer van mijn zoon (33), een aantal keren geselecteerd voor een intensievere controle waarbij ook een keer een ambtenaar thuis is geweest: alles was keurig in orde. Dat kan ook niet anders want uitgaven zijn gemakkelijk te controleren. De mensen die negatief tegenover het pgb staan verdenk ik ervan dat zij afwijzend staan tegenover het idee dat zorgbehoevenden eigen regie hebben over de zorg die men nodig heeft. Het wordt tijd dat het kabinet het credo wat zij uitdraagt (zo veel mogelijk zelf doen, eigen regie oppakken, langer zelfstandig wonen) oppakt en zorgvragers met en zonder pgb eindelijk dat vertrouwen geeft ipv steeds wantrouwen. Ik heb de administratie van het pgb op orde. U ook?
Door W.F.Willems (pensioen) op
Dat komt Alfred, omdat mw. E.Terpstra niet alleen van zwemmen houdt, maar ook van een staatsruif(VVD?)en daarmee - ondanks alle waarschuwingen - de boel in het diepe gooide.
Door Een ander geluid op
Oud nieuws. Gemeenten hebben al maanden geleden kenbaar gemaakt dat het niet (tijdig) afgronden van de jaarrekening gevolgen zou hebben voor hun jaarrekening. Maar landelijk wilde ze er niet van horen,

Gemeenten ronden nu hun jaarrekeningen af met oordeelsonthouding (=afkeuring) verklaring voor deel SVB. What else is new.

Door Alfred op
Meta-vraag: stelt iemand nog wel eens de vraag waarom we eigenlijk PGB's hebben? Voor welk probleem zijn ze een oplossing?
Door A. Willemsen op
@Alexander: Zolang ze in Den Haag hun oor laten hangen naar Brussel zal dit zo blijven. Kostte wat kost moest het EMU saldo onder de 3% komen. De bezuiniging op het sociaal domein moest dus direct worden behaald.
Door Alexander (oud-raadslid) op
Wanneer leert onze politiek eens dat grote veranderingen tijd vergen. En neemt men waarschuwingen van uitvoeringsorganisaties ter harte. De ellende van moet - moet en gauw - gauw, liefst gisteren, heeft zowel maatschappelijk als financieel een veelvoud gekost van later invoeren destijds.