of 60249 LinkedIn

Streep door regiobijeenkomsten herijking gemeentefonds

Omdat de herverdeling van het gemeentefonds met een jaar is uitgesteld, schrapt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijwel alle geplande regiobijeenkomsten over de gevolgen die de andere verdeling van de rijksmiddelen over de gemeenten zou hebben. Mogelijk gaat de bijeenkomst op 2 april in Breda nog wel door.

Omdat de herverdeling van het gemeentefonds een jaar wordt uitgesteld, schrapt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijwel alle geplande regiobijeenkomsten over de gevolgen die de andere verdeling van de rijksmiddelen over de gemeenten zou hebben.

Herijking

Vanaf 2 maart waren er, verspreid over het land, vijftien bijeenkomsten geagendeerd over de herijking van het gemeentefonds. De bijeenkomsten waren opgezet in samenwerking met de provinciale afdelingen van de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Gemeentebestuurders, ambtenaren en raadsleden zouden dan de concrete voorstellen van de fondsbeheerders – BZK en Financiën – voor die andere verdeling te horen krijgen en wat de invoering ervan per 2021 per saldo betekent.

 

Uitstel

Minister Knops (BZK, CDA) heeft echter de herijking een jaar uitgesteld, nadat bleek dat de uitkomsten zeer negatief uitpakken voor met name het platteland. Twee op de drie gemeenten zouden er financieel op achteruitgaan.

 

Aanvullend onderzoek

De bureaus AEF en Cebeon hebben de opdracht gekregen aanvullend onderzoek te doen naar de verdeelmodellen. In het najaar wil Knops een besluit nemen over de nieuwe verdeling. Daarbij zullen de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur om advies worden gevraagd. Na weging van die adviezen komt de minister voor het einde van het jaar met een definitief voorstel voor de nieuwe verdeling, ‘zodat gemeenten ruimschoots voor invoering geïnformeerd kunnen worden over de uitkomsten’, zo schreef Knops deze week aan de Kamer.

 

Nieuwe planning

Vanwege het uitstel van de herijking heeft de VNG besloten tot afgelasting van veertien van de vijftien bijeenkomsten. ‘Als het verdere proces helder is, worden ze opnieuw gepland’, zo meldt de Verenging van Noord-Hollandse Gemeenten. Dat meldt ook de Vereniging van Gelderse Gemeenten. ‘Wanneer er in de aanloop naar de meer definitieve invoering opnieuw informatie wordt geboden zal VNG Gelderland daarvoor bijeenkomsten beleggen. Het is en blijft een ongelooflijk belangrijk thema voor de financiën van de Gelderse gemeenten.’ Mogelijk gaat de bijeenkomst op 2 april in Breda nog wel door. Daar wordt later een beslissing over genomen, zo laat een woordvoerder van de VNG weten.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Een herijking dient uiteraard tevens een modernisering van het systeem in te houden. Globaal zou een uitkering bijvoorbeeld kunnen bestaan uit de volgende componenten:
-bedrag per inwoner (inclusief sociaal domein)
-bedrag per ha grond/water, gecorrigeerd met extra bedrag voor veengrond
-bedrag voor infrastructuur (wegen, bruggen, tunnels, viaducten)
-extra bedrag voor bovenlokale sociale voorzieningen
-extra bedrag voor bovenlokale culturele voorzieningen
-extra bedrag voor bovenlokale onderwijsvoorzieningen
-extra bedrag voor stedelijke sociale en infrastructurele voorzieningen.
Dit mede afhankelijk en ter beoordeling van extra inkomsten via tarieven en uit gemeentelijke belastingen (OZB, riool, toeristen e.d.)
Nadeelgemeenten op basis van de AWB via afbouwregeling gedurende 5 jaar compenseren uit extra beschikbaar te stellen rijksmiddelen.
Door Willem (Volger) op
Ik hoop dat de Denktank even helemaal terug gaat naar het beging van deze discussie over gemeentefondsen en uiteindelijk tot de conclusie komt dat deze eerder voorgenomen slag niet hetgeen brengt wat Nederlandse gemeenten nodig hebben. Het blijft namelijk voortborduren op een stelsel en systeem dat dateert uit de jaren '60.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners