of 59179 LinkedIn

Streep door precariobelasting nutsnetwerken

De precariobelasting voor nutsnetwerken wordt afgeschaft. De negentig gemeenten die deze belasting heffen,  krijgen tien jaar de tijd om de effecten van hun inkomensderving te kunnen opvangen. Dat heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) maandag bekend gemaakt.

De precariobelasting voor nutsnetwerken wordt afgeschaft. Gemeenten krijgen tien jaar de tijd om de effecten van hun inkomensderving te kunnen opvangen. Dat heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) maandag bekend gemaakt. Precariobelasting voor onder meer terrassen blijft wel bestaan.

Verruiming lokaal belastinggebied

Ongeveer negentig gemeenten innen precariobelasting op nutsnetwerken. Dat levert elke gemeente jaarlijks gemiddeld twee miljoen euro op. De overgangstermijn van tien jaar kan worden verkort als wordt besloten om het gemeentelijk belastinggebied te verruimen.


Doorberekenen

In sommige gemeenten moeten nutsbedrijven nu precariobelasting betalen over het netwerk dat zij op de gemeentegrond exploiteren. Nutsbedrijven berekenen die belasting  door aan al hun klanten. Die wonen echter vaak in een andere gemeente wonen dan de gemeente die de belasting heft. Met het schrappen van de precariobelasting wordt een einde gemaakt aan een situatie waarbij burgers mee moeten betalen aan de heffing van precariobelasting door een gemeente waar zij zelf niet wonen en waar zij niet op de gemeenteraad hebben gestemd.


Overgangsrecht

Het overgangsrecht geldt alleen voor die gemeenten die vorig jaar inkomsten vanuit de precariobelasting ontvingen. Gemeenten mogen hun tarieven de komende jaren niet verhogen. Het maximale tarief wordt gesteld op het bedrag dat op 10 februari gold. Op deze manier wordt voorkomen dat er meer gemeenten precariobelasting op nutsnetwerken gaan heffen en dat de tarieven verder stijgen in de nu heffende gemeenten

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bart Muurling (oprichter De Burgerrekenkamer Langedijk) op
Het artikel is gebaseerd op een persbericht van BZK. De toon van dit persbericht is zeer definitief: Plasterk maakt een eind aan de heffing van precario op ondergrondse netwerken. De motivatie van de minister is helder: het is onredelijk dat de ene gemeente wel en de andere geen precario heft, maar dat alle burgers eraan meebetalen. Echter: het is een wetsvoorstel en nog geen realiteit. Op 6 juli jl. heeft de Burgerrekenkamer Langedijk een woordvoerder van BZK gesproken die zei dat de tekst ''op de muziek vooruit liep'' en dus niet correct was. Op teksten van de overheid moet de burger voor 100% kunnen vertrouwen, aldus de zegsman.
Door H. Wiersma (gepens.) op
1. Een overgangsmaatregel van 10 jaar is erg lang. In het bestuursrecht is het gebruikelijk om overgangsmaatregelen te stellen van 3 tot 5 jaar.
2. Hoe gaat het Rijk (Plasterk) handelen ten aanzien van de precariorechten/gebruiksvergoedingen die het Rijk zelf int? Worden die ook afgeschaft?
Wie stopt het geklungel van deze minister?
Door K. de Beer (Adviseur) op
Precario is een heffing omdat een burger, bedrijf of instelling, gemeentegrond gebruikt niet conform de hoofdbestemming. Merkwaardig is dat de netwerkbeheerder nu vrijstelling krijgt omdat zij hun kosten doorrekenen naar de klant. Dat heeft er in feite helemaal niets mee te maken. Kan ik als transporteur ook korting op de wegenbelasting krijgen als ik de kosten doorbereken aan mijn klant (wat ik per definitie altijd doe!). Nee dus. In allerlei dossiers laat dhr. Plassterk zien dat hij geen goed en bestendig bestuurder is maar achter de grootste schreeuwers aanloopt. Als het een echte vent is, schrapt hij het hele precario-instrument maar uit de Gemeentewet. En kan de gemeente - net als iedereen als grondeigenaar - bepalen wat het kost om gebruik te maken van iemands anders eigendom.
Door Frank op
"Nutsbedrijven berekenen die belasting door aan al hun klanten".

Tja, als die niet-gedifferentieerde doorberekening daadwerkelijk het probleem is, dan had dat ook eenvoudig administratief door de netbeheerders opgelost kunnen worden....

Overigens ben ik het eens met deze vereenvoudiging.
Door henkdonkers op
"Met het schrappen van de precariobelasting wordt een einde gemaakt aan een situatie waarbij burgers mee moeten betalen aan de heffing van precariobelasting door een gemeente waar zij zelf niet wonen en waar zij niet op de gemeenteraad hebben gestemd."

Volgens mij inderdaad helemaal correct. Maar de redernatie gaat op precies dezelfde wijze ook op voor Toeristenbelasting. Ook daar wordt het legitimiteitsprincipe geschonden. Ik krijg een belasting opgelegd waarover ik niet democratisch heb mogen stemmen. En er is ook geen enkele verplichting aan verbonden om de opbrengst voor dat doel aan te wenden. Wat mij betreft dus toeristenbelasting ook afschaffen.
Door Rob op
Nee @Jan, dit betreft netbeheerders. Dat zijn géén commerciële bedrijven. Ook deze bedrijven zijn van de provincies en gemeenten en staan onder toezicht van de ACM. Er is een overgangstermijn van 10 jaar, maar als gevolg van deze wet zullen deze kosten niet verder stijgen.
Door Jan op
Ben benieuwd of de nutsbedrijven hierdoor nu hun tarieven gaan verlagen. Vast niet. Is dus gewoon een verschuiving van inkomsten van gemeenten naar commerciële bedrijven. Met dank aan de VVD.
Door de jong op
Nee, Jeanette gemeenten kunnen en mogen niet zo maar een nieuwe belasting bedenken. In vergelijking met andere Europese landen mogen Nederlandse gemeenten eigenlijk helemaal niks aan belastingen heffen. En die toeristenbelasting. Natuurlijk is terecht dat toeristen via die belasting mee betalen aan de publieke voorzieningen voor toeristen. En of die dan uit het buitenland komen of niet doet er niet toe. Of moet die paar duizend inwoners van Terschelling opdraaien voor de kosten die de vrolijke jeugd op camping de Appelhof jaarlijks veroorzaakt. Ik zou niet weten waarom.
Door jeannette op
De gemeente vindt vast wel weer een andere onzinnige vorm om belasting te heffen. Nog even en we gaan belasting betalen over de lucht die we inademen. Terechte afschaffing. Zou ook moeten gebeuren met de toeristenbelasting die je in je eigen land moet betalen. Hou toch op.
Door de jong (adviseur) op
En weer een verdere verkleining van het lokale belastinggebied. Plasterk buigt voor de lobby van de nutsbedrijven (hartstochtelijk gesteund door de VVD in de TK). Plasterk zal een briljant wetenschapper zijn (geweest) maar het is by far de zwakste minister van een toch al zeer verzwakt ministerie van BZK sinds decennia.