of 64621 LinkedIn

Strafkorting voor Amstelveen vanwege ozb-waarde

Amstelveen krijgt over de jaren 2017 tot 2019 structureel 2,5 miljoen euro minder euro uit het gemeentefonds vanwege de lage ozb-waarde van huizen in de gemeente. In 2017 was die waarde bijna de helft lager dan het landelijk gemiddelde. Dit jaar werd Amstelveen om dezelfde reden al met 1 miljoen euro gekort. ‘Ik vind het een beetje opportunistisch om gemeenten zo te straffen’, zegt wethouder Herbert Raat (Financiën, VVD).

Amstelveen krijgt over de jaren 2017 tot 2019 structureel 2,5 miljoen euro minder euro uit het gemeentefonds vanwege de lage ozb-waarde van huizen in de gemeente. In 2017 was die waarde 45 procent lager dan het landelijk gemiddelde. Dit jaar werd Amstelveen om dezelfde reden al met 1 miljoen euro gekort. ‘Ik vind het een beetje opportunistisch om gemeenten zo te straffen’, zegt wethouder Herbert Raat (Financiën, VVD).

Laag houden

De huizenprijzen stijgen dus kan er meer belasting geïnd worden, is de redenering van het Rijk. De ozb zou dus omhoog kunnen. Maar ook in 2018 houdt Amstelveen die laag, dus wordt het bedrag dat Amstelveen uit het gemeentefonds krijgt verlaagd. Hoeveel dat precies zal zijn zal afhangen van de actuele berekening van de woz-waarde, maar de verwachting is dat Amstelveen 2,5 miljoen euro minder krijgt.

 

Rekening niet voor huiseigenaren

‘Een huis is geen pinmachine’, zegt Raat. ‘De prijzen kunnen wel stijgen, maar daar merkt de eigenaar niets van als die zijn huis niet verkoopt.’ De gemeente indexeert het bedrag wel zodat het de inflatie compenseert, maar doet daar niets bovenop. ‘In de crisis hebben wij de principiële beslissing genomen om niet aan die ozb-knop te draaien. Wij kijken liever of we aan de kostenkant iets kunnen aanpassen, want we vinden het te makkelijk om de rekening bij huiseigenaren te leggen.’

 

Het o-woord

De CDA-fractie in Amstelveen kijkt hier anders tegenaan. Hoewel verandering van de ozb voor het CDA pas ter sprake komt zodra ‘belangrijke voorzieningen in Amstelveen in gevaar komen’, is het volgens fractievoorzitter Pier Rienks ‘jammer dat sommige partijen in een kramp schieten zodra je het woord OZB noemt in combinatie met verandering.’ Een aanval op hem tijdens een debat vatte hij samen als: ‘Don’t mention the o-word’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
@Alexander. Ik ben eveneens voorstander van een systeemwijziging richting een bedrag per inwoner voor het gebruik van de gemeentelijke voorzieningen.
Door Spijker (n.v.t.) op
@De Vries (ambtenaar). Al eens kennis gemaakt met bijv. de Amsterdamse WOZ-taxaties? Daar wordt namelijk alles in wijken verdeelt en vervolgens wordt op woningen een m2 prijs los gelaten. Naar de staat van de huizen wordt niet gekeken, wel of geen controle van de Grondkamer.Voor sommige particulieren is het wel fijn om tbv hun hypotheek een hoge WOZ-waarde te krijgen, maar deze woningen staan bij een crisis over het algemeen het eerste onder water. Box 1 en box 3 eigenaren betalen zich in de Amsterdamse situatie scheel aan de belastingdienst, boven op de ook nog eens forse erfpacht.
Door de vries (ambtenaar) op
@Spijker debiteert een groot misverstand. Taxeren is per definitie niet volledig objectief maar de subjectiviteit kan wel gereduceerd worden. En dat gebeurt ook. Het is echt onzin om te denken dat gemeenten maar wat aan kunnen klooien met het bepalen van de WOZ-waarde. Bezwaar is altijd mogelijk, is simpel en gratis (die no-cure bedrijfjes zijn echt overbodig) én de Waarderingskamer vist gemeenten die er een potje van maken er genadeloos uit. Dat mensen het soms niet eens met de hoge waarde van hun bezit heb ik eigenlijk nooit gesnapt. Bij verkoop kan de WOZ waarde niet hoog genoeg zijn maar zodra de OZB-aanslag komt niet laag genoeg.
Door Alexander op
De correctie op de uitkering uit het Gemeentefonds is terecht. Anders zou het trucje van Amstelveen ten laste gaan van andere gemeenten. Het wordt weleens tijd om de OZB te vervangen door andere belastingen. Geef de gemeenten bijvoorbeeld de mogelijkheid om - net als provincies - opcenten op de wegenbelasting te heffen, waaruit aanleg en onderhoud van de wegen en parkeerplaatsen dan bekostigd kan worden (uiteraard moet de wegenbelasting van het rijk dan wel omlaag). En voer bijvoorbeeld een voorzieningenbelasting per inwoner in om voorzieningen als zwembaden, sporthallen en -velden, bibliotheken, buurthuizen, theaters, openbaar groen en scholen te bekostigen; dan zien inwoners direct waar hun belastinggeld aan besteed wordt, en worden de kosten van politieke keuzes ook veel duidelijker. Uitkering uit het Gemeentefonds kan dan beperkt blijven tot de uitgaven aan het sociaal domein en algemene bestuurskosten.
Door Spijker (n.v.t.) op
@Maurice, adviseur gemeentelijke belastingen(?). Je vertelt helemaal niets nieuws. Het probleem is dat gemeenten op hun subjectieve wijze de WOZ-waarden (kunnen) dicteren (hoog/laag). Dit leidt nationaal gezien voor de inkomstenbelasting, zowel voor box 1 als voor box 3, tot belachelijke verschillen en uiteraard ook voor belastingen van andere bestuurslagen die daaraan zijn gelieerd.
Door Maurice op
Als ik de onderstaande reacties lees dan schrik ik van de de kennis van een wethouder, een financieel adviseur of van de burger van het lokale belastingbeleid.

De totale opbrengst van OZB die een gemeente kan realiseren wordt in het kort bepaald door twee factoren: de WOZ-waarden van de onroerende zaken en het tarief van de OZB. Een simpel voorbeeld: stel de totale WOZ-waarde van alle woningen in een gemeente bedraagt € 100.000.000 en de gemeente wil een opbrengt van de OZB-woningen van € 10.000 dan is het tarief van de OZB-woningen 0,01%. Door het 'spelen' met de tarieven kan de gemeente eventuele waardestijging compenseren om een gelijke belastingopbrengst te realiseren. Dus als de waarde met 20% stijgt in het volgende jaar dan daalt het tarief, naar 0,0083.

De WOZ-waarde is echter niet alleen bepalend voor de gemeentelijke belastingheffing maar ook voor de heffing van waterschaps- en rijksbelastingen.
Als de gemeente dus niet marktconform taxeert maar de waarde in plaats van 20% maar met 10% laat stijgen dan kan ze deze "fout' goed maken door de OZB-tarieven minder te laten dalen (naar 0.00909).

Echter, door deze lagere waardering betalen de woningeigenaren in Amstelveen wel minder waterschaps- en rijksbelastingen dan op basis van de stijging van hun onroerende zaken verwacht mocht worden.

@de heer Vreeswijk: alleen het noemen van een stijgingspercentage lijkt mij niet zinvol omdat we niet weten ten opzichte van welk tarief deze stijging is gerealiseerd.
Door Jan Willem (burger) op
Gemeente Amstelveen kiest ervoor de OZB percentage laag te houden en niet mee te surfen op de hogere OZB waardering in de Randstad. Vindt ik een nobel initiatief, zou je eerder van de linkse partijen verwachten. Door dat percentage laag te houden heeft de gemeente minder inkomsten en moet dus efficienter met de budgetten omgaan. Dat de rijksoverheid dan besluit te korten op het gemeentefonds vindt ik onbegrijpelijk. Daarmee bemoeit zij zich met de regelruimte van een gemeente.
Prima wethouder die Herbert Raat, echt een aanpakker.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Ik vind het nogal hebberig van de gemeente Noordoostpolder het OZB-tarief reeds enkele jaren geleden met 40% te verhogen terwijl er toen nog geen zichtbare huizenbubbel was.
Door Toine Goossens op
Al sinds de invoering van de OZB is het enige dat telt voor een gemeente de uiteindelijke opbrengst van deze belasting. Ik begrijp van Ruud Kathmann dat die opbrengst in Amstelveen in vergelijking met de rest van de gemeenten te laag is.

Of die te lage opbrengst het gevolg is van een te lage waardering of een te laag tarief is, voor de gemeente, bijzaak. Bij een sterke WOZ daling gaat het tarief omhoog om vervolgens bij een sterke stijging weer omlaag te gaan.

Dat is anders voor de nationale belastingheffing over onroerend goed. Voor de eigen woning bijtelling in de IB is alleen de waarde van belang. Door hard omlaag aan de knop voor de waardering te draaien veroorzaakt Amstelveen een belastingtekort bij de rijksoverheid. Dat zoiets wordt gecompenseerd met een verlaging van de bijdrage uit het gemeentefonds is in dat opzicht een juist correctiemiddel.

Amstelveen krijgt de deksel op de neus.
Door Db (Ambtenaar) op
De gemeente Noordoostpolder verhoogde de OZB een aantal jaren geleden met 40 procent. Dan doet het rijk niets. Deze gemeente verhoogt de tarieven niet onnodig en ze worden gestraft door het rijk?