of 59130 LinkedIn

Stijging gemeentelijke uitgaven: + 12 procent

Een groot deel van de stijging hangt volgens het CBS samen met de decentralisatie van taken in het sociaal domein naar de gemeenten per 1 januari 2015. Gemeenten gaven daar ongeveer 7 miljard meer aan uit dan in 2014.

In 2015 gaven gemeenten 54,2 miljard euro uit. Dat is bijna 12 procent meer dan in 2014. Dat blijkt uit de Kwartaalmonitor Overheidsfinanciën van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de eerste drie maanden van dit jaar.

Sociaal domein
Een groot deel van de stijging hangt volgens het CBS samen met de decentralisatie van taken in het sociaal domein naar de gemeenten per 1 januari 2015. Gemeenten gaven daar ongeveer 7 miljard meer aan uit dan in 2014.

Van de toegenomen uitgaven bestond ongeveer 6,6 miljard uit sociale uitkeringen in natura. Uitkeringen in natura hebben bijvoorbeeld betrekking op de verlening van thuiszorg en geestelijke jeugdgezondheidszorg en het uitbetalen van persoonsgebonden budgetten. Daarnaast stegen de overdrachten naar andere overheden met 0,4 miljard euro. Dit zijn vooral overdrachten aan gemeenschappelijke regelingen die taken voor gemeenten uitvoeren in het sociaal domein.

Beloning werknemers
Andere uitgaven daalden iets ten opzichte van 2014, van 32,6 naar 31,3 miljard euro. Dat betrof onder meer een afname van de bruto investeringen (0,4 miljard euro) en een afname van het saldo van aan- en verkopen van grond (0,5 miljard euro). De beloning van werknemers daalde met 0,2 miljard euro. Deze afname wordt deels veroorzaakt door het overdragen van uitvoerende taken aan gemeenschappelijke regelingen.

Toename inkomsten
In 2015 kwamen de totale inkomsten van gemeenten uit op 52,9 miljard euro. Dit is een stijging van ruim 11 procent ten opzichte van 2014. De toename hing vooral samen met de toegenomen inkomensoverdrachten van het rijk. Om de nieuwe taken in het sociale domein te bekostigen, ontvingen gemeenten meer geld van het Rijk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is een beetje appels en peren met elkaar vergelijken. Voor de meeruitgaven van 11% zijn duidelijke verklaringen (inkomstensoverdrachten). De inkomstenoverdrachten in het sociale domein zijn minimaal budgettair neutraal verlopen. De gemeenten zouden daarvan zelfs geld hebben overgehouden/gereserveerd. Derhalve weinig nieuws onder de horizon.
Door Broadcaster op
@ Wim Vreeswijk: Dit heeft niets met begrotingsdiscipline te maken maar met het gegeven dat gemeenten moeilijk konden inschatten wat de gevolgen van deze ondoordachte decentralisatie zouden zijn.
Als je de belastingbetaler wil ontzien moet je pijnlijke maatregelen nemen en dat had het rijk moeten doen. Die heeft dat eigen probleem echter over de schutting naar de gemeenten gekieperd.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Uiteindelijk kan de belastingbetaler opdraaien voor de slechte begrotingsdiscipline bij gemeenten.