of 59179 LinkedIn

Stijging belastingen waterschap

De tarieven zijn nog niet definitief vastgesteld, maar de trend is duidelijk: de gematigde stijging waar al een aantal jaren sprake van is, zet ook in 2018 door.

Een gezin met een eigen woning betaalt in 2018 gemiddeld 4,50 euro meer aan de waterschappen dan in 2017. Dat blijkt uit een prognose van de Unie van Waterschappen. Dat is een stijging van 1,4 procent, exact gelijk aan de inflatie die door het Centraal Planbureau voor 2018 wordt verwacht. Gemiddeld betaalt een gezin volgend jaar ongeveer 325 euro aan waterschapsbelastingen. 

De tarieven zijn nog niet definitief vastgesteld, maar de trend is duidelijk: de gematigde stijging waar al een aantal jaren sprake van is, zet ook in 2018 door. ‘De stijging van 4,50 euro komt voor een gemiddeld gezin neer op 38 eurocent per maand. Het is een knappe prestatie dat de tarieven zo beperkt stijgen’, aldus Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. ‘De waterschappen staan voor grote opgaven als klimaatverandering, met een steeds grotere inspanning om wateroverlast te voorkomen als gevolg. Door innovatieve oplossingen toe te passen, samen te werken en een efficiëntere bedrijfsvoering houden de waterschappen de kostenstijging zo laag mogelijk.’

De keuzes die een waterschap maakt hangen af van de inrichting van het gebied. Is het hoog- of laaggelegen? Is er snel kans op wateroverlast of juist droogte? Is het verstedelijkt gebied of meer landelijk? Het zijn allemaal factoren die invloed hebben op de kosten van het waterbeheer. De belasting varieert dan ook per regio. Voor een gezin met een eigen woning varieert de lastendruk van 230 tot 460 euro. De tariefvoorstellen worden nu binnen de waterschappen besproken. De komende weken stellen de besturen van de waterschappen de definitieve tarieven vast. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H.j.steehouwer (Best lid steunfractie Wshd) op
Geachte, lastendruk is wel erg verschillend ,kan mij uitgelegd worden waar deze bedragen betrekking op hebben,dus 230 euro met verschil oplopend naar 460 euro,dit lijkt mij geen goede verhouding
Door Spijker (n.v.t.) op
Eerst zien en dan geloven. Dat bewijzen in ieder geval de bovenmatige prijsstijgingen van de afgelopen jaren van de Waterschappen in de provincie Zuid-Holland.