of 59250 LinkedIn

Stichting Stadspoort failliet verklaard

Een crowdfundingsactie en een brandbrief aan de BNG Bank hebben een faillissement van stichting Stadspoort niet kunnen voorkomen. De rechter verklaarde de stichting dinsdag failliet. Acht medewerkers verliezen hun baan.

Een crowdfundingsactie en brandbrieven aan de BNG Bank en gemeenten hebben een faillissement van stichting Stadspoort niet kunnen voorkomen. De rechter verklaarde de stichting dinsdag failliet. Acht medewerkers verliezen hun baan.

Garantstelling
Stichting Stadspoort, een kennissysteem over de fysieke ruimte waarin door gemeenten wordt samengewerkt, had na een tijdelijke overschrijding van het krediet slechts kort de tijd om partijen te vinden die garant wilden staan voor het overschreden bedrag. Het lukte niet op tijd om deze te vinden en een daaropvolgende brandbrief aan de BNG bleef onbeantwoord. Een woordvoerder van Stadspoort reageert tegenover Binnenlands Bestuur teleurgesteld, maar wil de hoop nog niet helemaal opgeven. ‘Een doorstart is in onze ogen een mogelijkheid, maar dan moeten een aantal gemeenten een bedrag investeren. Wij denken zelf dat dat haalbaar is.’    


Risicoloos

Stadspoort stelt dat de benodigde garantstelling voor het overschreden bedrag vrijwel risicoloos was, omdat er aan het einde van het jaar inkomsten zijn die de overschrijding weer wegwerken. Toch durfden gemeenten het niet aan om de helpende hand toe te steken. Het betekent dat deelnemende gemeenten nu hun contributiebedrag kwijt zijn en dat er een veelgebruikt kennisnetwerk verloren gaat. ‘Voor ons is het duidelijk dat met deze beslissing niemands belang wordt gediend. Ruim honderd betalende gemeenten zijn niet alleen hun contributie kwijt, maar ook de toegevoegde waarde die zij ontlenen aan het samenwerken met gemeentelijke collega's binnen het kennisnetwerk. De werknemers van de stichting raken hun baan kwijt. En BNG Bank raakt 1,7 miljoen euro aan reeds verleend krediet kwijt’, zo valt in de open brief aan de BNG Bank te lezen. Een woordvoerder van Stadspoort noemt het ‘teleurstellend’ dat de BNG vooralsnog niet heeft gereageerd op die brief.

Afhandeling 

Wat er op korte termijn met de stichting gaat gebeuren na het faillissement is nog niet bekend. ‘Er is nu een curator aangesteld die de zaak afhandelt. Het is onduidelijk wanneer we de werkzaamheden definitief moeten neerleggen. De dienst blijft voorlopig nog in de lucht. We willen deze zo lang mogelijk op hoog niveau houden.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Roeland van der Vliet (Teamleider communicatie) op
Beste Frits,

Ook hier moet ik toch enkele dingen rechtzetten, je maakt hier een groot aantal aannames die niet kloppen.

De garantstellingen waren zeker gekomen, we hadden echter te maken met een te korte periode om dit te regelen. Omdat ons kennisnetwerk met name wordt gebruikt door beleidsmedewerkers/beleidsadviseurs (en minder door management), liggen daar onze warmste contacten. M.a.w. die kunnen niet zomaar een garantstelling afgeven, dus voordat daar een akkoord voor is zal dat door enkele niveaus moeten gaan. Kortom, dat is niet binnen een dag geregeld. Waar ik je wel gelijk in wil geven is dat we dat traject eerder hadden kunnen instarten, maar aangezien wij cijfermatig konden onderbouwen dat ons bedrijfsplan (hoewel met enige vertraging) begon te werken waren wij in dat opzicht (misschien te) optimistisch dat dit tot ruimte zou leiden om de zgn. 'take-off' verder door te kunnen zetten. Dat mag je naïef vinden, maar de optimistische spirit in ons team heeft er in de afgelopen jaren juist voor gezorgd dat we bij tegenslagen niet bij de pakken neer gaan zitten.

Het snijden in uitgaven en 'leaner en meaner' werken is ook in de afgelopen twee jaar gebeurd. Uitbreidingen van ons team zijn bijvoorbeeld ook getemporiseerd. Nog verder snijden zou betekenen dat de operationele sterkte van de organisatie te beperkt zou worden om effectief te opereren.

Maar ik denk dat we allebei anders tegen deze zaak aankijken, dus een verdere discussie heeft waarschijnlijk weinig zin. Desondanks, bedankt voor je inhoudelijke reactie!Door Frits van Vugt (adviseur en onderzoeker openbaar bestuur) op
Beste Roeland,
wellicht is de term 'mismanagement' wellicht iets te fors uitgedrukt, maar mijn boodschap is dat de STADSPOORT zijn zaakjes niet op orde had. Als het alleen een kort financieel overbruggingsprobleem was geweeest "zonder bancaire risiso 's" zoals jullie gemeld hebben, was er best een oplossing gekomen.
Maar jullie hebben vooral de hoop dat er contribuanten bij komen, maar hebben geen enkele zekerheid. Eerder meldde je dat deelnemenede gemeenten jullie steuneden, maar geen ervan heeft jullie een tijdelijke garantiestelling willen geven. Dan schort er toch wat over en weer in de verwqachtingspatronen.

En als de uitkomesten groeter waren dan de inkomest (hetgeen jullie al enige tijd wisten), waarom dan niet één of twee mensen minder? Veel overheidsorganisaties moeten helaas snijden in de bedrijfsvoering, waarom dan jullie ook niet tijdig ingegrepen?
Kortom, jullie zoeken de oorzaak buiten: de strenge regeltjes van de BNG. Maar intern orde op zaken stelen was handiger geweest.
Toch mismanagement?
Door Roeland van der Vliet (Teamleider communicatie) op
Beste Frits,

Als lid van het team voel ik me geroepen om toch enkele zaken recht te zetten en duidelijk te maken.

Het is waar dat er met name in 2012 en 2013 een daling in het aantal deelnemende gemeenten was te zien. In reactie hierop hebben wij toen ingezet op vernieuwing van onze diensten, onze propositie en 'werkwijze'. Tegelijkertijd is er door de directie hard gewerkt aan een nieuw bedrijfsplan waarin deze elementen terugkwamen.

Dit bedrijfsplan heeft z'n waarde bewezen, de daling in contribuanten was gestopt en er begon een lichte stijging te zien in het aantal deelnemers. Dit vinden wij nog steeds een prestatie van formaat waar wij als hele team bijzonder trots op zijn. De trend van gemeenten die (al dan niet gedwongen) ambtelijk of bestuurlijk moeten samenwerken is immers nog niet gestopt. Voor het gemak neem ik even aan dat u als adviseur en onderzoeker openbaar bestuur ook goed weet wat een dergelijke trend betekent voor de interne dynamiek bij een gemeente. Vaak is er dan geen tijd om nieuwe verplichtingen aan te gaan. Het bedrijfsplan kwam echter, mede door genoemde trend, langzamer op stoom dan gepland. Dit heeft geleid tot de situatie waarin een tijdelijke kredietoverschrijding ontstond, zoals beschreven in het artikel.

Ik ben er nog steeds van overtuigd dat de weg naar boven zich had doorgezet als er meer ruimte en tijd was geboden. Helaas bleek strengere regelgeving hierin een beperkende factor.

De directie heeft ons als team tijdens dit proces altijd open en transparant geïnformeerd en de term 'mismanagement' vind ik geen dienst doen aan de inzet die is geleverd.

Door Frits van Vugt (adviseur en onderzoeker openbaar bestuur) op
BNG raakt 1,7 mio aan krediet kwijt. Het lukte de directie van STADSPOORT niet een halt toe te roepen aan het teruglopend aantal contribuanten (gemeenten). Ook deelnemende gemeenten zijn hun geld kwijt en de werknemers hun baan.
Hoe gaat de directie van de stichting STADSPOORT zich verantwoorden voor dit mismanagement?