In Laarbeek (Noord-Brabant) is de ozb-stijging met 32,5 procent het grootst. Andere gemeenten waar de ozb fors is gestegen, zijn Goirle (22 procent), Lisse (20 procent) en Groningen (14,5 procent). Gemiddeld betalen huiseigenaren volgend jaar 4 procent meer onroerendezaakbelasting. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. In Nijmegen betaalt een huiseigenaar gemiddeld drie keer zoveel ozb (568 euro) als in Sliedrecht (189 euro). In 8 van de 113 onderzochte gemeenten daalt de ozb in 2020 licht. De grootste daling is in Noordwijk (3,7 procent).

Kosten WMO

Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit te voeren. De oplopende kosten, samen met tekorten bij de jeugdzorg, worden vaak genoemd als aanleiding voor een ozb-tariefverhoging. (ANP)