of 59274 LinkedIn

Steeds minder specifieke uitkeringen

Uit het overzicht dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer verstrekte, blijkt dat via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de meeste specifieke uitkeringen worden verstrekt: 13. Via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lopen er slechts twee, maar daarmee is wel verreweg het meeste geld gemoeid: ruim 5 miljard euro. Opvallend is dat er, tegen de trend in, in 2016 twee nieuwe specifieke uitkeringen zijn bijgekomen.

Het streven om te komen tot minder specifieke uitkeringen van het rijk aan gemeenten werpt zijn vruchten af. Sinds 2009 is het aantal gedaald van 109 tot 24 in 2016. Het bedrag dat ermee is gemoeid, is in die zes jaar gehalveerd tot 7,3 miljard euro. 

Uit het overzicht dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer verstrekte, blijkt dat via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de meeste specifieke uitkeringen worden verstrekt: 13. Via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lopen er slechts twee, maar daarmee is wel verreweg het meeste geld gemoeid: ruim 5 miljard euro. Opvallend is dat er, tegen de trend in, in 2016 twee nieuwe specifieke uitkeringen zijn bijgekomen.

De een betreft een uitkering voor de aankoop van woningen die zijn gelegen onder een hoogspanningsverbinding. Voor die regeling is in de periode 2017 tot en met 2021 een budget beschikbaar van in totaal 140 miljoen euro. De andere nieuwe specifieke uitkering betreft een regeling die compensatie biedt voor de overlast veroorzaakt door schade door bodembeweging als gevolg van de gaswinning in het Groningen.

De regeling moet ook bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving en het ruimtelijk gebied door de energieprestaties te verbeteren. De regeling is vergelijkbaar met de voormalige Interimregeling waardevermeerdering van de provincie Groningen. De regeling gaat uit van een eenmalige uitkering van maximaal 4.000 euro bij minimaal 1.000 euro erkende aardbevingsschade, in te zetten voor energiebesparende of -opwekkende maatregelen. In totaal is er 89,1 miljoen euro voor beschikbaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners