of 59250 LinkedIn

Steden strooien met brandbrieven

De wethouders zeggen de afgelopen jaren al enorm te hebben moeten bezuinigen op onder andere cultuur, openbare ruimte en sport. Nóg meer kortingen zouden onvermijdelijk leiden tot wachtlijsten (in de zorg), slecht onderhouden wegen en verhoging van de lokale lasten.

Het kabinet wordt bedolven onder de brandbrieven van gemeenten. Minister Plasterk kreeg er vandaag een aangeboden namens 200 wethouders financiën. Gisteren ontving staatssecretaris Dekker er een namens de onderwijswethouders van de vier grote steden. De strekking: hou op met bezuinigen op gemeenten.

Onverantwoord
Volgens de financiënwethouders moet het kabinet onmiddellijk ophouden met bezuinigingen op het gemeentefonds. In een brandbrief die ze minister Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) en de Tweede Kamerleden in de vaste commissie Binnenlandse Zaken vandaag aanboden, stellen ze dat nieuwe bezuinigingen onverantwoord zijn.

Hogere lokale belastingen
De wethouders zeggen de afgelopen jaren al enorm te hebben moeten bezuinigen op onder andere cultuur, openbare ruimte en sport. Nóg meer kortingen zouden onvermijdelijk leiden tot wachtlijsten (in de zorg), slecht onderhouden wegen en verhoging van de lokale lasten.

Protest tegen rijksbezuinigingen
De brandbrief vloeit voort uit het initiatief van wethouder Jan de Laat van Gouda. Samen met zestig wethouders financiën tekende hij in september al protest aan tegen de rijksbezuinigingen op het gemeentefonds. ‘Hier valt niet meer tegenop te besturen’, zei De Laat (Gouda Positief) toen tegen Binnenlands Bestuur. Zijn gemeente gaat er vanwege een stapeling van rijksmaatregelen miljoenen euro’s per jaar op achteruit. ‘Dit is te gortig. Het moet stoppen.’

Schrappen opschalingskorting
Het inmiddels tot 200 gemeenten uitgegroeide front doet in de brandbrief ‘een dringend beroep’ op Plasterk en de Tweede Kamer om ‘in ieder geval de buitenproportionele opschalingskorting’ te schrappen. Die korting van 1 miljard euro hing samen met het plan uit het regeerakkoord dat gemeenten dienden te fuseren tot minimaal een omvang van 100.000 inwoners. Die opschaling zou volgens Plasterk leiden tot meer efficiency. Wegens grote weerstand slikte het kabinet het fusieplan ijlings in, maar liet wel de korting staan omdat die reeds als bezuiniging was ingeboekt.

Reken- en taal achterstand
Collega-bewindsman Dekker (VVD, Onderwijs) ontving gister van de vier grote steden met daarin het verzoek de aangekondigde bezuiniging van vijftig miljoen euro op het onderwijsachterstandenbeleid van tafel te halen. Het bezuinigingsvoorstel frustreert volgens de onderwijswethouders het in gang gezette onderwijsbeleid van de afgelopen jaren, met name wat er is opgebouwd aan voorschoolse voorzieningen die kinderen met een reken- en taalachterstand een betere startpositie geven. Voorzetting van rijkssteun op dat vlak is volgens de G4 hard nodig. Maar volgens het kabinet kan de bijdrage omlaag, omdat het aantal kinderen waarop de financiële bijdrage is gebaseerd, is afgenomen. De vier grote steden bestrijden die aanname, onder verwijzing naar de grote toestroom van kinderen uit Midden- en Oost Europa en het Midden-Oosten. Niet zelden hebben juist die kinderen een grote taalachterstand.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door mijn naam is haas op
Best Alfred in de bemoeizorg/sociale wijkteams mag alles daarom wordt het als crimineel aangeduid.
Criminele ketensamenwerking.
Door Gerrit (gemeente wmo) op
Gemeenten moeten brandbrieven schrijven over wat er mis gaat !
Niet steeds meer geld vragen.
Wethouders,wijkmanagers,ggd bestuursleden raadsleden etc. hebben een eed afgelegd.
Signaleren dus en je houden aan de wet !
Dat heet volgens mij integriteit.
Door Liesbeth op
Ik heb werkelijk geen idee waar dit allemaal over gaat waar hebben die mensen het toch allemaal over ze liegen !
Het is fantastisch om iets te doen voor de samenleving !
Wij doen niets wat niet officieel mag.
We hebben dat geld echt nodig.
Ik heb het reuze naar mijn zin met mijn collega's daar gaat het om.
Door Martijn op
Bemoeizorg wat de teams toepassen is op een slinkse wijze de omgeving/buren misbruiken/indoctrineren met het bevel je tegen iemand te keren zodat deze op een gegeven moment na een lange periode al smekend van verdriet toch naar een team gaat voor hulp.
Zo komen ze aan patienten en indicaties.
Goede niet zo snuggere typen in wijken trappen hier in eigenlijk bijna iedereen want de overheid en de gemeenten/wethouders laten zich ook negatief beinvloeden door deze methodieken. De overheid en de wethouders geloven ook de wanhopige zielige verhalen ( wij willen die mensen zo graag helpen ze moeten geholpen worden ) van de sociale/ggz teams en blijven maar geld geven.
De problemen zijn echter niet zo ernstig als deze teams het doen blijken ( burgers hebben zoveel stoornissen en zijn zo eenzaam daarin schuilt een stoornis toekomst ) maar je mag en kunt het toepassen op iedereen ook de gewone gezonde geestelijke mens het wordt onzichtbaar toegepast maar degene die het moet ondergaan heeft geen keus en kan hier niet onderuit ze blijven doorgaan tot er resultaat is.
De overheid moet standvastig blijven en onderzoek blijven doen want ook zij worden beetgenomen.
In de teams zitten gemene experts criminele experts en ze krijgen constant toch wat ze willen door wat ze geleerd hebben tijdens de opleiding. ( ik begrijp de Trimbos ook niet )
De belangstelling voor bemoeizorg neemt met de dag toe omdat het zo laag en gemeen is die kant van het karakter wakkeren mensen toch graag hoe schokkend ook aan.
Dus neem die brandbrieven niet te serieus meneer plassterk,van Rijn en Schippers.
Blijf voet bij stuk houden.
Door Natasja Wolsing (vriendendiensten) op
Bemoeizorg is echt te gek ! Mijn wil opdringen aan de ondergeschikte ander zoals ik dat wil geeft echt een machtig gevoel. Het is ongevraagd door een instantie wordt dit beslist wat iemand zelf wil maakt niet uit wij zijn de baas daarover.
Je krijgt inderdaad zomaar alle privacy gevoelige persoons informatie ook dossiers en inkomensgegevens,relaties,kinderen,bureninformatie,diagnoses,en de laatste nieuwtjes.
Echt alles wat je maar weten wilt krijg je van de ketensector.
Bij ons is het alleen wel goedkoper misschien een goed idee om dit verder uit te breiden ?
We hebben ook veel mensen in ons bestand die geen ggz achtergrond hebben maar bij wie ze dit wel verwachtten.
Opdringing is mooi om te doen de ander heeft niets in te brengen maar ik wel.
Door Alfred op
@redactie BB: ik zie op meerdere items reacties in de trant van "wijkteams zijn crimineel", ook hier. Kunnen jullie hier eens een analyse van maken? Wat is hier aan de hand?
Door Gijsbert op
In Den Haag flikkeren zo ook nog eens alles over de schutting naar de lagere overheden. Opdoeken die poppenkast daaro.
Door Marijke Groen (wmo ) op
Ik denk ook dat er een groot probleem is met de sociale teams. Bemoeizorg wordt opgedrongen an mensen die dit niet nodig hebben maar zelf niets meer mogen of kunnen doen omdat de teams dat beslist hebben en dit gewoon kostelijk vinden.
Alle instanties moeten verplicht meewerken dus je kunt kapot maken wat je wilt.
Bemoeizorg lijkt nodig maar is het vaak niet.
Het is gewoon pesten en kunnen bereiken wat je wilt.
Goed zijn voor en ander heeft hier niets mee te maken het is opzet en een ontzettend duur onnodig kostenplaatje.
Al dit sociale personeel het wemelt er van is helemaal niet nodig dat maken ze er zelf van.
Je kunt iemand niet alles vooral geluk ontnemen waar hij recht op heeft.
Alle in hun ogen eenzamen ( vinden ze zelf niet ) worden als een gevaar gezien maar ze doen niemand hier geen kwaad mee. Problemen zoeken die geen problemen zijn kosten heel veel onnodig geld.
Burgers krijgen van deze teams geen kansen meer alleen hele oneerlijke.
Het is ook onnatuurlijk en ziekelijk om je zo ongevraagd met anderen te bemoeien en niet meer weten waar de grens ligt en geen rekening te houden met diens echte verhaal.
Teams vertellen heel veel leugens brengen mensen in diskrediet en doen alles zonder toestemming.
Als zij maar machtig staan.
Ik vind ook dat hier de geldkraan dicht moet bemoeizorg is zo'n makelijke weg om van iemand af te willen of om deze onderuit te halen.
Geef hulp aan mensen die echt iets willen en chronisch ziek zijn i.p.v altijd maar daar zijnwaar je niet nodig bent.
Levens zijn zo mooi en zo kostbaar en verdienen respect ga daar dan ook zorgvuldig mee om.
De bemoeizorg het pesten het niet stoppen heeft te maken met het lage karakter van de degenen die daar aan mee doen zeker omdat ze met zovelen zijn.
Hier gaat te veel geld naar toe omdat de teams dit zo graag willen.
Teams die niets aan zichzelf doen en zichzelf perfect vinden en altijd wat bij de ander hebben aan te merken de ander heeft altijd hulp nodig zij nooit.
Ze maken vele fouten hebben
het gewoon leuk en geen enkele mensenkennis of contact mat mensen ze doen alles op een afstand en hebben geen idee waar ze me bezig zijn.
Alles doen ze zonder toestemming van iemand,ze bedenken verhalen roddels ter plekke en wetten kennen ze niet en maar liegen en ontkennen.
De overheid moet hier niet langer op ingaan en geld minderen alleen bemoeizorg voor chronisch patienten met een ggz achtergrond niet meer inzetten op basis van verzinsels van de teams wij komen dit iets te veel tegen.
Door Joris op
Wijkteams dringen zich steeds meer aan ons op en we mogen dit contact niet weigeren.......hier betaalt het kabinet voor wij willen die sociale teams niet in ons priveleven weg ermee opruimen alstublieft vandaag nog.
Zij denken dat ons leven anders moet maar ons leven is prima tenminste was prima voordat zij alles vernielden wat maar mooi was in ons leven daar betaalt het kabinet voor voor zulke irritante mensen die niet meer weg gaan waar we van alles van moeten maar niets me te maken willen hebben.
Wij willen niet met dat soort mensen omgaan ons leven is niets meer aan. Alstublieft Plasterk doe iets voor ons.
Wij willen zo graag van die sociale teams af je hebt er niets aan alleen maar verdriet.
Waarom betaald het kabinet voor al deze lastpakken ?
Wij lijden hier dagelijks aan ons leven is niet meer van onszelf wat een kwelgeesten en wat een leugenaars die mensen zijn zo intens gemeen.
Alstublieft geef ze geen geen geld meer.
Gemeente zutphen.
Door Jorinde op
Gewoon blijven bezuinigen het kabinet moet stoppen om ze nog meer geld te geven.
Dit gaat toch naar de criminele wijkteams en niet naar de zorg.
Laten we hopen dat het kabinet omwille van de burgers verstandig blijft.