of 59250 LinkedIn

Stadspoort houdt crowdfundingactie

Stichting StadSPOORT hoopt via een crowdfundingactie genoeg geld in te zamelen voor een garantstelling. Het kennisnetwerk heeft financiële problemen door een tijdelijke kredietoverschrijding, waardoor een faillissement dreigt.

Stichting Stadspoort hoopt via een crowdfundingactie genoeg geld in te zamelen voor een garantstelling. Het kennisnetwerk heeft financiële problemen door een tijdelijke kredietoverschrijding, waardoor een faillissement dreigt.

Brandbrief
Stadspoort stuurde onlangs een brandbrief naar gemeenten in de hoop dat zij garant willen staan tijdens de tijdelijke kredietoverschrijding, die volgens de stichting aan het einde van dit jaar weer opgelost is. De BNG Bank, die de lening verstrekte aan Stadspoort, is gebonden aan regelementen van de Nederlandsche Bank. Enige speelruimte om kredietoverschrijding zonder dat het risico gedekt is toe te staan is er niet.

Contributie gaat verloren 

Directeur Piet van Mourik liet eerder aan Binnenlands Bestuur weten dat hij de situatie 'te gek voor woorden' vindt. ‘Deelnemende gemeenten raken bij een faillissement hun gezamenlijke contributie van 600.000 euro mogelijk kwijt, acht medewerkers worden ontslagen en een goedwerkend systeem met maatschappelijk belang, waarmee gemeentelijke professionals kennis uitwisselen, verdwijnt.’

Minimaal risico 

Bij een garantstelling door gemeenten voor de overschrijding is het risico volgens Stadspoort minimaal. ‘Wij willen hier benadrukken dat het gaat om een garantstelling. Als de stichting niet meer aan de verplichtingen kan voldoen zullen de partijen die hebben getekend voor garantstelling worden aangesproken op het garantiebedrag. Maar zoals wij al eerder hebben bericht is het risico dat die situatie ontstaat minimaal. Zoals onze liquiditeitenprognose voor dit jaar laat zien zitten wij in december weer onder de afgesproken kredietlimiet. Deze liquiditeitsprognose is opvraagbaar via ons kantoor.’
 

Crowdfunding

Met de crowdfundingactie ‘Sta garant voor kennis!’ hoopt Stadspoort de benodigde garantstelling voor een bedrag van 150.000 euro bij elkaar te sprokkelen. ‘Geheel in de stijl van crowdfunding doen wij daarom de oproep aan alle Nederlandse gemeenten om ons te helpen om een deze garantstelling bij elkaar te krijgen. In overleg met de BNG is berekend dat een garantstelling nodig is voor een bedrag van 150.000 euro.’ Dat bedrag moet op korte termijn binnen zijn. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dennis van Mourik (Projectleider / Kennisregisseur / Produktontwikkelaar) op
Beste Domoor

Goed punt. Stichting StadSPOORT bouwt al jaren in samenwerking met de Nederlandse gemeenten aan een kennisnetwerk waarin gemeentelijk medewerkers kennis en (praktijk-)ervaringen met elkaar kunnen delen zodat de vele beleidsvoeringen niet telkens door elke individuele gemeente hoeven te worden uitgevonden.

De crowdfundingactie die wij hebben opgesteld vanuit StadSPOORT is niet zozeer gericht op het inzamelen van geld, maar op de garantstelling en daarmee het vertrouwen die de Nederlandse gemeenten kunnen bieden. De Bank Nederlandse Gemeenten is bedoeld als een Bank die, anders dan haar commerciële tegenhangers, meer focus legt op het maatschappelijk belang. Helaas kiest de BNG er voor zich te verschuilen achter de regeltjes van de Nederlandsche Bank in plaats van zich daadwerkelijk in te zetten voor het door haarzelf na te streven publiek belang. Daarom vragen wij, tenminste als personeel dat plotseling hun baan verliest voor iets waar wij jaren voor gevochten hebben, StadSPOORT de kans te geven de stijgende lijn van het afgelopen jaar voort te kunnen zetten. En daarvoor vragen wij uw aandacht en support =)
Door Lezer (Domoor?) op
Wat is Stadspoort? Als u uw artikel nou eens zou beginnen met "De stichting Stadspoort, die streeft naar..., of ondersteuning biedt aan..." gaat bijna failliet. Dan weet ik of ik dat erg zou vinden of niet. Nu laat het me koud, want ik heb geen idee wat ze doen?