of 59821 LinkedIn

SP wil Kamerdebat besteding zorgbudget

De SP wil een Kamerdebat over het geld dat gemeenten blijken over te houden op het Wmo-budget. Blijkens een inventarisatie van Binnenlands Bestuur houden drie op de vier gemeenten geld over op het Wmo-budget, en soms flink ook. Positieve saldi van 10 procent of meer zijn geen uitzondering.

De SP wil een Kamerdebat over het geld dat gemeenten blijken over te houden op het Wmo-budget.

 

Blijkens een inventarisatie van Binnenlands Bestuur houden drie op de vier gemeenten geld over op het Wmo-budget, en soms flink ook. Positieve saldi van 10 procent of meer zijn geen uitzondering.

 

Noodfondsen

Voor de Tweede Kamerfractie van de SP zijn die bevindingen aanleiding een debat met de PvdA-staatssecretaris aan te vragen om duidelijkheid te krijgen over de precieze besteding van zorgbudgetten van gemeenten. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is het aan de burger niet uit te leggen dat zoveel gemeenten geld overhouden. Ze wijst er bovendien op dat veel gemeenten daarnaast nog eens noodfondsen hebben aangelegd om eventuele tekorten op te kunnen vangen.

 

Systeemfout

‘Er moet snel een analyse worden gemaakt hoe dat nu kan. Hebben gemeenten te scherp aanbesteed? Te somber geraamd? Of te hard bezuinigd? Volgens mij kun je spreken van een systeemfout als er aan de ene kant geld over is en aan de andere kant thuiszorgorganisaties in de problemen komen’, aldus Letijen.

Ze wil er bij Van Rijn in elk geval op aandringen dat het Wmo-geld dat bij gemeenten op de plank blijft liggen, wordt geoormerkt voor de zorg. ‘Uit een steekproef die ik heb gehouden onder onze wethouders blijkt dat er vanwege veel afzeggingen vooral veel geld overblijft op HHT’, zegt ze. HHT is een toelage die cliënten kunnen krijgen als ze een huishoudelijke hulp inhuren. Mensen die geen of minder huishoudelijke hulp krijgen in de nieuwe Wmo kunnen voor een eigen bijdrage per uur, welke veelal door de gemeente is vastgesteld, een hulp in dienst nemen. ‘Veel mensen vinden die eigen bijdrage te hoog’, zegt Leijten.

 

Ontslag medewerkers

Het zorgveld reageert eveneens verbolgen op de signalen dat driekwart van de gemeenten overhouden op het Wmo-budget. Patiëntenfederatie NPCF noemt het onwenselijk. ‘Geld overhouden is niet de bedoeling. Mensen denken dat ze geen maatwerk kunnen krijgen omdat het geld er niet is. Als het geld er toch is, biedt dat ruimte om het goed te besteden aan beter maatwerk', aldus de belangengroep in reactie op de bevindingen van Binnenlands Bestuur. Brancheorganisatie ActiZ vindt het ‘heel raar’ dat Wmo-budget ongebruikt blijft liggen. ‘Als tegelijkertijd overal medewerkers ontslagen worden en cliënten naar de rechter moeten om Wmo-begeleiding of ondersteuning te krijgen, kun je spreken over een zeer onwerkelijke situatie’, aldus een woordvoerster in Zorgvisie.

 

Ouderenbond
Volgens patiëntenfederatie NPCF is het niet de bedoeling dat er geld overblijft van het Wmo-budget. Het beschikbare geld moet gebruikt worden om mensen die zijn aangewezen op hulp te ondersteunen. ‘Mensen denken dat ze geen maatwerk kunnen krijgen omdat het geld er niet is. Als het geld er toch is, biedt dat ruimte om het goed te besteden aan beter maatwerk’, aldus de NPCF. Ouderenbond ANBO wijst met name op de gebrekkige communicatie vanuit gemeenten. ‘Als mensen niet weten wat ze kunnen aanvragen, is het niet gek dat er te weinig geld opgaat’, aldus directeur Liane den Haan in een reactie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Irene Beijer (ouder) op
Goedendag, ik schaam me zo ondertussen dood om Nederlander te zijn. Er wordt nogal wat aangerommeld met zorg geld. Zat ik eerst (2015) met mijn zoon in de Jeugdwet (wmo) , ik heb in dat hele jaar geen nieuws gehad over wat wel of niet kon. Keukentafel gesprek van 4 uur gehad. Waarin alleen maar gezegd werd dat ik niet moest rekenen op een zelfde hoogte aan pgb. Want de tarieven van Gemeente lagen fors lager. Ook heeft mij nooit kunnen vertellen wat er wel en niet door kon gaan of hoeveel het budget uiteindelijk zou worden. Wat ze wel konden vertellen was dat ik dagbesteding maar in ZIN moest gaan doen. Dan mogen de instellingen nl. gaan uitzoeken hoe ze dagbesteding en vervoer gaan bekostigen. Omdat mijn zoon voor de rest van zijn leven zorg en begeleiding nodig zal hebben heb ik een CIZ indicatie voor WLZ aangevraagd. De doelgroep Down Syndroom valt hier eigenlijk automatisch al in. Maar je wordt hier door niemand van op de hoogte gebracht. Men laat je maar modderen. Het Zorgkantoor laat aanvragen maanden op de stapel liggen. Als je belt krijg je alleen maar te horen dat je teruggebeld wordt (ik ben nog nooit teruggebeld). Voor de 2e keer keurt zorgkantoor een beschrijving af (deze heb ik laten maken door een specialist op gebied van pgb aanvragen. Kosten 250 euro (zelf te betalen). Ook afgekeurd. Er werd volgens hen teveel benoemt wat de begeleider met client tijdens begeleidingsuren doet. Dit is nl niet van belang. Je mag gerust met je client naar de kermis gaan en het op een zuipen zetten. Het gaat ze puur om het woord Begeleiding. Benoem de ADL en HDL voor client en dat is het. Niet wat je inhoudelijk doet. Tot mijn grote verbazing kregen andere ouders juist een afkeuring en vroeg men juist om de informatie die bij mij afgekeurd werd. Snapt u het nog????? en ondertussen werkt begeleider gewoon al 3 maanden onbetaald door. Waar gaat het heen in de zorg? Alliade sluist zorggeld weg. Abn Amro wast geld wit en Mw. Jet Bussemaker houdt van haar zak geld van 361 miljoen zomaar 10 miljoen over omdat er ineens geen achterstand meer is bij schoolkinderen. Ik hoor net bij rtl late night dat er juist kinderen in achterstands wijken het niet zo goed doen op school en dat veel schoolgebouwen qua gebouw erg verouderd zijn en slecht voor de gezondheid vd kinderen/leerkrachten. En dan lees ik dit weer. En wmo geld niet geoormerkt. Onze gemeente bezuinigd ook als een gek (Langedijk). Ze hebben een flink te kort gehad in 2015. Dat wmo geld mogen ze dus aan van alles besteden. En ondertussen donderen ze mijn kind uit het leerlingenvervoer. En vinden dat ik mijn kind maar zelf moet gaan begeleiden. Hij gaat nu met OV bus. Zelfstandig. Laatst ging hij niet naar de dagbesteding maar nam gewoon de trein van Alkmaar naar Maastricht. Hoe erg moet het worden met deze groep kwetsbare mensen. En ondertussen rent de TOP met het geld er vandoor. Irene Beijer, een enorm teleurgestelde ouder
Door Sytze Dijkstra (Raadsgriffier) op
Decentraliseren blijft lastig voor Tweede Kamerleden!
Door de jong (adviseur) op
Sommige reacties en stellingnames geven wel een aardige inkijkje in de denkwereld van betrokkenen:
- het zou een systeemfout zijn als er aan de ene kant geld overblijft en aan de andere kant bedrijven omvallen. Hoezo systeemfout, systeemkenmerk zul je bedoelen want het ene komt door het andere en andersom. En daar drijft het hele systeem marktwerking op.
- Geld overhouden is niet de bedoeling. Van wie niet? En hoezo is dat niet de bedoeling? Ik dacht nou juist dat dat wel de bedoeling was.
- Leijten vindt dat iets niet aan burgers uitgelegd kan worden. Nou, dat komt dan goed uit want dat hoeft ze ook helemaal niet doen. Dat doen de lokale politici wel want die zijn de aangewezen 'uitleggers' in dit dossier.
- Mensen die de eigen bijdrage te hoog vinden voor het inschakelen van huishoudelijke hulp maken dus een afweging. Iets wat gratis is wil iedereen wel hebben, nodig of niet. Eigen bijdragen zijn bedoeld om een afweging te forceren. Afzien van consumptie is dan een beoogd effect geen ongelukkige bijkomstigheid.

enzovoort enzovoort
Door August Biels (gewezen ambtenaar) op
Wat veel erger is dat veel gemeenten (zoals Ede) dit overgebleven geld laten terugvloeien in de algemene reserve.

Er had ook natuurlijk voor schrijnende afgewezenen en heronderzoek kunnen plaatsvinden, of afwijzingen hadden heroverwogen kunnen worden.

Maar het geld kan beter worden geïnvesteerd in de bezuinigingsambities van de wethouders ter plaatse.

Relevante Parlementaire Dossiers

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners