of 60715 LinkedIn

SNN steekt ruim 21 miljoen in noordelijke economie

Ter stimulering van de economie in Drenthe, Friesland en Groningen krijgen vier innovatie projecten ruim 21 miljoen euro subsidie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Hiermee worden ruim 320 arbeidsplaatsen geschapen.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) pompt ruim 21 miljoen euro in 4 projecten ter stimulering van de economie in Drenthe, Friesland en Groningen. Het gaat om de Tender 2013, Fryslân Fernijt, Innovatief Actieprogramma Groningen en het Drents Innovatiefonds. Hiermee worden ruim 320 arbeidsplaatsen geschapen.

Life science

Binnen de Tender 2013 zijn 27 van de 44 subsiedieaanvragen voor innovatieve projecten gehonoreerd door SNN. Daarmee is een totaalbedrag van 10 miljoen euro gemoeid. Het gaat om projecten die in de regio als speerpunt zijn aangewezen: energie, watertechnologie, sensortechnologie, agribusiness en life science. Met de toekenning wordt een totaal investeringsvolume van minimaal 30 miljoen euro gerealiseerd.

 

Kennisoverdracht

Aan Fryslân Fernijt is 3,5 miljoen euro vanuit SNN toegekend. De provincie kende eerder 2 miljoen euro toe. Fryslân Fernijt richt zich op innovatie, kennisoverdracht, samenwerkingsbanden en clustervorming en banengroei in experimentele projecten binnen een aantal maatschappelijke uitdagingen van de provincie. Met de subsidie van SNN en provincie én het bedrag dat private partijen moeten opbrengen, worden ruim 80 arbeidsplaatsen geschapen.

 

MKB

Het subsidieprogramma Innovatief Actieprogramma Groningen krijgt 3,5 miljoen vanuit het Samenwerkingsverband en 2,7 miljoen uit de provincie. Het subsidieprogramma richt zich op het aanjagen van innovatie bij het regionale midden- en kleinbedrijf en levert een bijdrage aan de innovatiekracht van de provincie Groningen. Ditzelfde totaalbedrag moeten private partijen opbrengen. Daarmee worden ruim 90 arbeidsplaatsen gecreëerd.

 

Terughoudende banken

Aan het Drents Innovatiefonds is door SNN 4,4 miljoen euro subsidie toegekend. De provincie legt 4,6 miljoen euro bij. Het midden- en kleinbedrijf kan voor innovatieve projecten voor een kredietvraag terecht bij het Drents Innovatiefonds. De praktijk leert dat banken terughoudend zijn bij het verlenen van kredieten onder de ton, aldus SNN. Met dit fonds vult de provincie Drenthe dat gat op. Met de 9 miljoen euro kunnen naar verwachting 350 bedrijven worden ondersteund en worden er ruim 70 arbeidsplaatsen geschapen.

 

Voldoende ideeën

De Bestuurscommissie Economische Zaken (EZ) van de SNN, die de subsidiebesluiten heeft genomen, is verheugd over het groot aantal projectvoorstellen dat is ingediend. ‘Dit geeft aan dat er voldoende ideeën zijn in Noord-Nederland om de economie te stimuleren. Dat is ook onze rol om daar een bijdrage aan te leveren’, aldus Yvonne van Mastrigt, Gronings gedeputeerde EZ (PvdA) en voorzitter van de Bestuurscommissie EZ.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ervaringsdeskundige (bruto betaler) op
Grappig dat dit nu net het enige instituut is dat ik, zeg maar van binnnui,t ken. Een rampzalige subsidiepomp die geld ophaalt en aan "bevriende" clubjes doorsluist. Hoe dichter bij het vuur hoe warmer je het krijgt. En aan kennis hebben ze bij hun kennissen redelijk lak aan. Gaven zelfs de Rabo, ja die van de vaute rente, subsidie!
Die raming van extra arbeidplaatsen klopt als je alle ambtenaren en accountants meetelt. Wel positief dat vrieslant vernielt nu iedereen naar nederlands voor anderstaligen kan sturen.
Door albert (jurist) op
Dat is voor Drenthe 142.000 per arbeidsplaats. En dan is het ook nog belastigngeld. als je dat niet eerst uit de maatschappij zou halen, hoeveel arbeidsplaatsen zou dan dan schelen. M.a.w. wat is per saldo nu echt het rendement van deze herverdeling van middelen?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners