of 59965 LinkedIn

Sint Eustatius onder toezicht

Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk om de uitgaven weer onder controle te krijgen. Om te voorkomen dat de begroting in de tussentijd verder verslechtert, mag Sint Eustatius geen nieuwe financiële verplichtingen meer aangaan.

Sint Eustatius is met onmiddellijke ingang onder bestuurlijk en financieel toezicht van Den Haag geplaatst. Hoofdreden is dat de tekorten de pan uit rijzen. In 2014 heeft het Caribisch eiland omvangrijke tekorten opgelopen en ook voor 2015 is het beeld zorgwekkend. 

Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk om de uitgaven weer onder controle te krijgen. Om te voorkomen dat de begroting in de tussentijd verder verslechtert, mag Sint Eustatius geen nieuwe financiële verplichtingen meer aangaan. De ontwikkelingen op financieel terrein zijn volgens de minister een gevolg van het bestuurlijk disfunctioneren zoals het onvoldoende in acht nemen van geldende wet- en regelgeving. ‘Zo worden bijvoorbeeld herhaaldelijk aanstellingen gedaan waar geen basis voor is in de begroting’, aldus Plasterk. Het toezicht houdt onder meer in dat er onder leiding van een rijksvertegenwoordiger een plan komt om het bestuur weer op orde te brengen en onder controle te krijgen.

De maatregelen die vanaf 2011 zijn getroffen, hebben niet geleid tot structurele verbeteringen. Het financieel tekort voor 2015 wordt becijferd op 800.000 euro, in 2014 was er al een tekort va 900.000 euro. Daarnaast is er het voornemen om de ambtenarensalarissen te harmoniseren met die van Rijksdienst Caribisch Nederland. Dit zou het nog te dekken tekort met circa 1,7 miljoen euro verhogen. Om de openbare financiën van Sint Eustatius weer gezond te maken, zullen volgens Plasterk harde maatregelen onvermijdelijk zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners