of 59821 LinkedIn

Signalen schulden moeten eerder opgepakt

Gemeenten moeten regelmatig in gesprek met mensen die onder de Participatiewet vallen, vindt het kabinet, om ‘stappen te zetten richting een baan’. Belemmeringen zoals zorgtaken, laaggeletterdheid of schulden kunnen worden besproken en mogelijk opgelost.

Gemeenten moeten signalen over betalingsachterstanden kunnen gebruiken om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Eind dit jaar komt staatssecretaris Van Ark (SZW) met een wetsvoorstel hiertoe.

Inclusiever
Dit is een van de maatregelen van het kabinet om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt extra te ondersteunen. Voor 2020 en 2021 maakt het kabinet 53 miljoen euro extra vrij om de arbeidsmarkt inclusiever te maken. Dat geld is ook bedoeld om mensen met een beperking te ondersteunen bij het vinden van een baan.

Belemmeringen
Gemeenten moeten regelmatig in gesprek met mensen die onder de Participatiewet vallen, vindt het kabinet, om ‘stappen te zetten richting een baan’. Belemmeringen zoals zorgtaken, laaggeletterdheid of schulden kunnen worden besproken en mogelijk opgelost. Ook kunnen gezondheidsproblemen parten spelen bij het vinden van een baan. ‘Gemeenten zijn bij uitstek de partij om mensen hierin te ondersteunen en de verbinding te leggen tussen bijvoorbeeld participatie, (jeugd)zorg en schuldhulpverlening’, aldus het ministerie van SZW in zijn dinsdag gepresenteerde begroting 2020.

De evaluatie van de Participatiewet en de Wet banenafspraak staan voor dit najaar op het programma.

Boetes
Het aantal door gemeenten opgelegde boetes is in 2018 gestegen naar 137.000. Het jaar daarvoor werden door gemeenten 113.000 boetes opgelegd. Het gaat daarbij om overtredingen van de inlichtingenplicht (bijstand). Ook werden vorig jaar meer waarschuwingen uitgedeeld; 113.00 in 2018 tegenover 101.000 in 2017.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners