of 59162 LinkedIn

Scheve verdeling gemeentefonds: ‘Actie of niet?’

De CDA-fractie heeft het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland schriftelijke vragen gesteld over de bijdrage die de gemeente krijgt uit het gemeentefonds. Uit onderzoeken is gebleken dat kleine plattelandsgemeenten recht hebben op jaarlijks 129 miljoen euro meer geld uit het gemeentefonds, omdat kleine plattelandsgemeenten vanwege hun omvang hogere kosten per inwoner hebben voor wegen- en groenonderhoud.

Het voortzetten van een niet eerlijke verdeling van het gemeentefonds kost plattelandsgemeenten geld. De CDA-fractie van Dinkelland wil precies weten hoeveel de gemeente erbij inschiet. Maar vooral ook of en welke stappen het college zet richting rijk.

Kleine plattelandsgemeenten
De CDA-fractie heeft het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland schriftelijke vragen gesteld over de bijdrage die de gemeente krijgt uit het gemeentefonds. Uit onderzoeken is gebleken dat kleine plattelandsgemeenten recht hebben op jaarlijks 129 miljoen euro meer geld uit het gemeentefonds, omdat kleine plattelandsgemeenten vanwege hun omvang hogere kosten per inwoner hebben voor wegen- en groenonderhoud. De objectieve onderzoeksuitkomsten ten spijt, is Binnenlandse Zaken slechts bereid een derde van dat bedrag, 43 miljoen, aan die gemeenten te betalen. Het restantbedrag blijft bij de grote gemeenten.

Boze brief
CDA-woordvoerder Edo van Bree: ‘Een aantal kleine gemeenten, voornamelijk in Zeeland, heeft een boze brief gestuurd naar de minister. Wij willen graag weten wat dit besluit van de minister de gemeente Dinkelland gaat kosten. En wij vragen het college van Dinkelland of zij nog actie willen ondernemen. Deze kleine gemeenten wordt wel 86 miljoen door de neus geboord door de minister. Het college heeft op 5 april 2016 een brief naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten medeondertekend, die erop aandringt bij de VNG om zich sterk te maken voor een eerlijke verdeling van het gemeentefonds. Maar dat heeft absoluut niet het gewenste resultaat opgeleverd.’

Tienduizenden euro’s
Het besluit van de minister betekent dat er minder geld toegaat naar plattelandsgemeenten dan waarop zij recht hebben. ‘Het gaat al gauw om tienduizenden euro’s’, verwacht Van Bree aan. ‘En dat geld besteden wij liever aan groen- of wegenonderhoud, of voor behoud van sport- en recreatieve voorzieningen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Kennelijk een oude truc van 'Den Haag'. Men past hier, net zoals bij de hoogte van fractiesubsidie het geval is: inwonertalgerelateerde rijkssubsidie, dus hoe voller hoe meer. Dat men hierdoor de leefbaarheid in ons overvolle landje versjiterd, interesseert ze kennelijk niet.
Door Richard Wiltjer (gemeentesecretaris) op
Beste Gijs,
Maar bij de plattelandsgemeenten overheerst toch het gevoel dat hier koehandel wordt bedreven nu meerdere rapporten de scheve verdeling onderbouwen en ook de RfV de mening is toegedaan dat de herijking van dit cluster onverkort moet worden doorgevoerd zoals dat in het verleden ook met andere clusters is gebeurd. En dat gevoel wordt niet weggenomen met een extra onderzoek naar de grondslagen. Op deze wijze kan immers geen sprake meer zijn van een objectief verdeelmodel.
Door Gijs Oskam op
De CDA-fractie van Dinkelland gaat slordig om met de feiten. Het is waar dat onderzoekers hebben laten zien dat gemeenten met een groot buitengebied meer kosten maken voor het bijhouden van bestemmingsplannen in het buitengebied, dan zij uit de algemene uitkering ontvangen (het gaat dus niet om de kosten voor groen en wegen). Van de berekende 129 miljoen euro hebben de gemeenten in 2016 al 43 miljoen ontvangen (1/3-deel). Dat is structureel geld. De minister van BZK kondigt nu aan dat in 2017 nog eens 43 miljoen naar het platteland gaat. Dat is bij elkaar 86 miljoen structureel. Het CDA Dinkelland zegt dat zij 86 miljoen niet ontvangen, maar dat klopt dus niet. Het al dan niet honoreren van het laatste 1/3-deel wordt betrokken bij een breed onderzoek naar de grondslagen van de verdeling van rijksgelden over gemeenten. Dat onderzoek is onlangs gestart.

Relevante Parlementaire Dossiers