of 62812 LinkedIn

Salariskosten VNG stijgen met 2,4 miljoen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is volgend jaar 2,4 miljoen euro meer kwijt aan salariskosten dan in 2020. De voornaamste oorzaak: een grotere flexibelere schil.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is volgend jaar 2,4 miljoen euro meer kwijt aan salariskosten dan in 2020. De voornaamste oorzaak: een grotere flexibele schil.

Inzet externen

De toename blijkt uit de VNG-begroting voor 2021. De salariskosten stijgen van 24,3 naar 26,7 miljoen euro. De kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door een grotere flexibele schil. In 2019 werd de formatie uitgebreid om daarmee een flexibele schil te creëren van medewerkers om in te zetten op extern gefinancierde activiteiten. Doel ervan is volgens de VNG ‘een evenwichtigere verhouding tussen eigen personeel en de inzet van externen.’ Om aan de ambities en de groei van de organisatie invulling te geven heeft onder andere bij de Directie Beleid een verdere versterking plaatsgevonden naar een vaste formatie van 130 fte.

Maar ook de invoering van een ander functiegebouw en een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling zorgen voor een deel van de stijging van de salariskosten.

 

Pensioenpremie

De begrote salarislasten zijn doorgerekend op basis van de cao voor het rijk (2018- 2020). Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2021 liepen de gesprekken tussen het rijk en de vakbonden over de cao-ontwikkeling voor de komende jaren nog. Daarom is in de VNG- begroting op de salarislasten een marge aangehouden om daar waar nodig een stijging van de kosten op te vangen. Op het moment van opstellen van deze begroting was ook de wijziging in de pensioenpremie nog niet bekend. Daarvoor is in de salariskosten eveneens een marge aangehouden, waarmee de stijging van de pensioenpremie kan worden gedekt.

 

Contributie

De contributie-inkomsten van de gemeentekoepel  voor 2021 nemen toe met 1,1 miljoen euro als gevolg van een contributiestijging van 3,9 procent. Daarmee stemden de leden in juni van dit jaar al mee in. In totaal haalt de VNG volgend jaar 24,5 miljoen euro aan contributie op.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Werner de Boer op
"Daarom is in de VNG- begroting op de salarislasten een marge aangehouden om daar waar nodig een stijging van de kosten op te vangen."

---> Ik stel voor dat alle gemeenten in hun begroting voor 2021 ook een marge van 5% aanhouden om de stijging van de salariskosten van de gemeenteambtenaren op te vangen. Zo moeilijk is het niet, de VNG heeft zojuist het voorbeeld gegeven.
Door Erik (Ambtenaar ) op
Wordt tijd dat de vakbonden ook eens iets van zich laten horen. Waarom blijft het stil?? Vaste woon-werkvergoeding wordt per 1 januari stopgezet, over de thuiswerk vergoeding hoor je niets...Lekker dit!
Door Damian (ICT medewerker) op
Wat een stelletje uitgekookte figuren daar bij de VNG. Zeer dubieus verhaal en timing!!
Door Henk op
Geslepen communicatie met een gewiekst gekozen moment.
Door Erik (Ambtenaar) op
De VNG moet prioriteit stellen aan het salaris van haar eigen personeel. Wat een waardeloos bericht!
Door John op
Doet me direct denken aan een boodschap uit ‘Animal farm’ van George Orwell.
Door Petra op
Tenenkrommend bericht. Wat een hypocrisie!
Door Spijker (n.v.t.) op
Dus zo werkt de VNG (i.c. de meenten): zelf een al jarenlange goede CAO van het Rijk volgen en de Gemeenteambtenaren weer eens op een houtje laten bijten? Merkwaardig.
Door Opmerker (orig) op
Hè, gelukkig! ...Pfieuw...deze boodschap is nèt op tijd naar buiten gekomen! Dan weten ze dat alvast......Tsja, onze handen zijn gebonden....
Door Peter (geen fan VNG) op
Blijkbaar is er dus wel geld voor een flinke stijging van de salarislaten bij de VNG, terwijl de VNG geen tijd heeft om de belangen van de gemeenten te behartigen. In alle overleggen zie ik dat ze meegaan met de partijen waar ze overleg mee hebben, en totaal niet denken aan de gevolgen voor hun achterban.

Ook raar trouwens dat ze de rijks cao volgen en niet de gemeente cao. Misschien een idee om te laten besluietn dat dit aangepast wordt?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners