of 59147 LinkedIn

Rotterdam maakte fraude Boompjeskade mogelijk

De Boompjeskadefraude, die Rotterdam miljoenen euro’s kostte, is mede mogelijk gemaakt door de gemeente zelf.

De Boompjeskadefraude, die Rotterdam miljoenen euro’s kostte, is mede mogelijk gemaakt door de gemeente zelf. Tot die conclusie komt de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Een cultuur van vast goed.’

Onvoldoende inzicht

Aan het voormalig poppodium aan de Boompjeskade bleek in 2016 jaren achtereen aanzienlijk meer geld uitgegeven dan door de gemeente was begroot, voorzien en opgedragen. Dat kon volgens de rekenkamer mede gebeuren omdat de gemeente Rotterdam haar verantwoordelijkheid voor een goed beheer en onderhoud van haar culturele panden onvoldoende nam. Binnen de afdeling vastgoed schoot de bedrijfsvoering ‘ernstig tekort’: interne controle op en verantwoording over de uitvoering van onderhoud vond niet structureel plaats en er was sprake van ‘een zeer gebrekkige dossiervorming’ over en registratie van het vastgoedonderhoud. Daardoor heeft de gemeente onvoldoende inzicht in de gerealiseerde onderhoudswerkzaamheden en de onderhoudskosten ervan.

Impact reorganisatie
Dat en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in het vandaag gepresenteerde rapport over de bedrijfsvoering en organisatie rondom beheer en onderhoud van culturele panden in de gemeente. Cruciale documenten zoals demarcatielijsten, meerjarenonderhoudsplannen en jaarlijkse uitvoeringsplannen blijken onvolledig of afwezig, waardoor de gemeente niet kan garanderen dat ze al haar onderhoudsverplichtingen nakomt. Daarnaast constateert de rekenkamer tekortkomingen in het beheer en onderhoud van de culturele panden. Bij het onderzoek is ook aan het licht gekomen dat de reorganisatie in 2014 een negatieve impact heeft gehad op de bedrijfsvoering en organisatie van de afdeling vastgoed. ‘Ondanks meldingen werden er geen maatregelen getroffen door de (concern)leiding. Dit alles heeft de omstandigheden gecreëerd waarin de casus Boompjeskade kon ontstaan’, aldus de rekenkamer.

Financieel risico
Het onderzoek maakt verder duidelijk dat de afdeling Vastgoed financiële risico’s loopt. Zo is de huur niet kostendekkend voor het beheer en onderhoud van de culturele panden. Door het ontbreken van een onderhoudsreserve moest er worden afgeweken van de ideale onderhoudsplanning. ‘Het gevolg was dat het onderhoud niet alleen werd uitgesteld, maar dat de gemeente hiermee ook het risico liep meer aan onderhoudskosten kwijt te zijn dan nodig is’, aldus de rekenkamer.

De gemeente is eigenaar van circa 2.300 vastgoedobjecten met een totale waarde van ruim anderhalf miljard euro. De grootste portefeuille is die van het maatschappelijk vastgoed met 1.431 objecten en een totale waarde van circa € 1,2 miljard. Maatschappelijk vastgoed betreft gebouwen waarin maatschappelijke activiteiten plaatsvinden, zoals theaters en museale gebouwen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frits van Vugt (adviseur en onderzoeker openbaar bestuur) op
“De bedrijfsvoering binnen de afdeling Vastgoed schiet ernstig tekort.” Goed dat de Rekenkamer dit vaststelt, zodat R’dam eindelijk maatregelen kan nemen in deze sector, zeker na de fraude Boompjeskade. Maar de problemen blijken structureel en langdurig. In gewone mensentaal: een bende.

De conclusie die zich opdringt: In de afd. Vastgoed in Rotjeknor wordt flink wat aangerotzooid, en het management is onmachtig daar verandering in aan te brengen. Is dit management van deze afdeling inmiddels naar huis gestuurd?? Dat lijkt nl. wel aannemelijk.
Door Heukers op
Typisch BB om NIET te vermelden dat de reorganisatie in 2014 tot stand is gebracht door het vorige college. Onder verantwoordelijkheid van de wethouders Kriens (thans directeur VNG) en Moti, beiden PvdA. Een reorganisatie waarbij de formatie van afdeling Vastgoed met ca. 60% is gekrompen, van 1100 naar 500 medewerkers.