of 59162 LinkedIn

Roep om versoepeling accountantscontrole gemeenten

De gemeente Bunschoten wil dat Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer druk zet op het rijk en de accountantssector om controle-eisen af te zwakken. De huidige eisen leiden tot dubbel werk en onnodige kosten.

De gemeente Bunschoten wil dat Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer druk zet op het rijk en de accountantssector om controle-eisen af te zwakken. De huidige eisen leiden tot dubbel werk en onnodige kosten.

Volgens de gemeente Bunschoten wordt er momenteel te veel dubbel werk gedaan ten behoeve van de controle van de gemeentelijke jaarrekening. Een stevige accountantscontrole is volgens de gemeenteraad van Bunschoten van belang, ‘maar het onverkort handhaven van de Nadere Voorschriften Controle en Overige Sandaarden, de zogenaamde NV COS, geeft onnodig veel administratieve lastendruk bij gemeenten.’ Volgens Bunschoten rechtvaardigt de eigenheid van gemeenten dat regels voor accountantscontrole afwijken van die voor het bedrijfsleven.

 

Doublures

Middels een motie, die komende woensdag in stemming wordt gebracht bij de Algemene Ledenvergadering van de VNG in Goes, verzoekt de gemeente Bunschoten het VNG-bestuur om de gesprekken met het rijk en de accountantssector te intensiveren om te komen tot een oplossing van de problematiek rondom de voorschriften en doublures in het werk dat accountants voor gemeenten doen.

De motie is volgens Bunschoten bedoeld als steun in de rug en aansporing voor de betrokken partijen, rijk en accountantssector om tot werkbare afspraken te komen die recht doen aan de verschillende verantwoordelijkheden.

 

Gemeente geen bedrijf

Het VNG-bestuur kan instemmen met de motie, omdat die in de lijn ligt van de voorstellen van de werkgroep Vernieuwing accountantscontrole gemeenten. Die werkgroep, onder voorzitterschap van Staf Depla, pleitte reeds twee jaar geleden voor een doelmatigere accountantscontrole. Daarbij gaat het niet om minder controle, maar een controle die beter op de maat van de gemeenten is toegesneden. ‘Een gemeente is geen bedrijf. Zo hebben begroting en jaarrekening een andere rol. En net als bij de begroting en de jaarrekening ligt het dan ook voor de hand de spelregels hierop toe te spitsen’, aldus het VNG-bestuur.

 

Duwtje

De VNG bereikte de afgelopen maanden verschillende berichten van gemeenten over de moeizaamheid van de lopende accountantscontroles. ‘De gesprekken die de VNG voert met rijk en accountantssector over de voorstellen van de werkgroep Depla kunnen op onderdelen inderdaad een duwtje gebruiken’, aldus het VNG-bestuur.   

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.