of 59130 LinkedIn

Rob en Rfv samen in nieuwe adviesraad

In naam blijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) hetzelfde. Maar de nieuwe Rob krijgt er wel een stevige taak bij. De adviesfunctie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) wordt overgedragen aan de Rob.

In naam blijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) hetzelfde. Maar de nieuwe Rob krijgt er wel een stevige taak bij. De adviesfunctie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) wordt overgedragen aan de Rob.

Een raad

Per 1 juli 2017 worden beide adviesraden samengevoegd tot een adviesraad. De gewijzigde wet op de Rob die dit mogelijk maakt is vandaag in het Staatsblad gepubliceerd. De nieuwe Raad voor het openbaar bestuur gaat de regering en beide kamers der Staten-Generaal adviseren over de inrichting en het functioneren van de overheid wat betreft doeltreffendheid, doelmatigheid en de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat.

Evenwichtige verdeling
Daarnaast adviseert de Raad ook over de beleidsmatige aspecten van de financiële verhoudingen in relatie tot bestuurlijke verhoudingen, in het bijzonder waar het de verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies betreft. Bij de samenstelling van de nieuwe raad wordt dan ook gekeken naar een evenwichtige verdeling tussen deskundigen op het gebied van het openbaar bestuur en deskundigen op het terrein van financiële verhoudingen.

Geen verrassing
Het samengaan van de beide raden is geen verrassing. De aflopen jaren is geleidelijk naar deze fusie toegewerkt, onder meer door het delen van een secretariaat. Ook maakten enkele leden van de Raad voor financiële verhoudingen al als tijdelijk of waarnemend lid deel uit van de Rob. En sinds 2017 hadden de raden een gezamenlijk werkprogramma. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Relevante Parlementaire Dossiers