of 60775 LinkedIn

Rivierenland zoekt geld voor dure dijkversterkingen

Waterschap Rivierenland zoekt naar een financiële oplossing voor dure dijkversterkingen. Een aantal werkzaamheden vallen waarschijnlijk duurder uit dan verwacht en het komende halfjaar gaat het waterschap onderzoeken wat de werkelijke kosten zijn. Rivierenland overweegt het rijk om hulp te vragen.

Waterschap Rivierenland zoekt naar een financiële oplossing voor dure dijkversterkingen. Een aantal werkzaamheden vallen waarschijnlijk duurder uit dan verwacht en het komende halfjaar gaat het waterschap onderzoeken wat de werkelijke kosten zijn. Rivierenland overweegt het rijk om hulp te vragen.

Urgentie

Van de twintig urgentste projecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn er acht te vinden in Rivierenland. Tijd om die aan te passen, maar dat valt fors duurder uit dan verwacht. Het komende half jaar kijkt het waterschap of het zelf maatregelen kan nemen om de versterkingen te bepalen. Zo niet, dan gaat Rivierenland een brief sturen aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) om te vragen om meer geld. ‘Er is niet een acuut probleem’, vertelt financieel directeur Jacob Knoops, ‘maar in de ramingen overschrijden we de bedragen die we in gedachten hadden.’

 

Schuldpositie

De schuld van Rivierenland is opgelopen naar 438 miljoen euro, maar die schuldpositie is volgens Knoops niet slechter dan de rest van de waterschappen. ‘Het is zelfs beneden het gemiddelde. Het is een hele normale schuldpositie die past bij investeringen die we gedaan hebben, zeker gezien onze waterkundige infrastructuur.’

 

Kosten

Vroeger draaide het rijk op voor het financieren van dijkversterkingen, maar sinds 2014 is er een nieuwe kostenverdeling: het rijk betaalt de helft, de waterschappen samen 40 procent en de overige 10 procent is voor het waterschap waarin het project zal plaatsvinden. De waterschappen hadden die nieuwe kostenverdeling nóóit moeten accepteren, vertelt vertrekkend bestuurder Henri Mulder (VVD) aan het Brabants Dagblad.

 

Veiligheid

Toen de nieuwe kostenverdeling gemaakt werd, zijn er ook nieuwe veiligheidsnormen gesteld. Die moeten in 2050 afgerond worden, vervolgens heeft men gekeken naar de kosten per jaar en de uitkomst is dat de extra werkzaamheden Rivierenland 110 miljoen euro per jaar kosten. De kosten voor het waterschap zelf, tien procent volgens de nieuwe kostenverdeling, komen dus neer op 11 miljoen. Om dit te kunnen betalen, heeft Rivierenland de afgelopen jaren de heffingen verhoogd.

 

Duurder

Maar nu lijkt het dus duurder te worden. Een eerste raming van de kosten is gemaakt, maar in het komende half jaar gaat Rivierenland een accuratere schatting maken. ‘Het zal echt niet drie keer zo hoog worden’, zegt Knoops. ‘Maar als het twee keer zo duur wordt dan is er 22 miljoen euro nodig. In dat geval sturen we misschien wel een brief naar de minister.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners