of 59854 LinkedIn

Risico’s bij subsidieverlening Gelderland

Het beperkte zicht van de provincie Gelderland op de besteding van subsidies zorgt voor risico's, concludeert de Rekenkamer Oost-Nederland. ‘Er is sprake van risico’s op het vlak van doelmatigheid en rechtmatigheid.’

Het beperkte zicht van de provincie Gelderland op de besteding van subsidies zorgt voor risico's, concludeert de Rekenkamer Oost-Nederland. ‘Er is sprake van risico’s op het vlak van doelmatigheid en rechtmatigheid.’

Kans op fouten

Eén derde van de middelen van Gelderland wordt via subsidies ingezet, maar de sturings- en beheersingsinformatie vormen een aandachtspunt. ‘Omdat overzichten deels handmatig tot stand komen neemt de kans op fouten toe', schrijft de rekenkamer. Bovendien worden er redelijk uitgebreid evaluaties gedaan, maar worden verbeteringen nauwelijks geïmplementeerd en steekproeven op kleine subsidies niet jaarlijks uitgevoerd.

 

Aanbevelingen

Aanbevelingen van de rekenkamer zijn een rapportagetool voor het subsidieverleningsproces, een aanpassing van de werkwijze en de geautomatiseerde systemen, het borgen van het lerend effect van evaluaties en het uitvoeren van steekproeven zoals afgesproken.

 

'Risico's achten wij gering'

‘Wij herkennen de hoofdconclusie’, is de reactie van Gedeputeerde Staten. Zij noemen een aantal maatregelen, maar zij gaan niet mee in de koppeling ‘tussen de wijze van informatieverzameling en risico’s op onrechtmatigheden’. Accountantscontroles en intern onderzoek vonden geen onrechtmatigheden. ‘De risico’s achten wij dus gering.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners