of 64120 LinkedIn

Rijk moet gemeentefonds bevriezen

Het rijk moet het gemeentefonds bevriezen op ten minste het huidige begrotingsniveau. Daar dringen elf Gelderse gemeenten bij minister Knops van Binnenlandse Zaken op aan.

Het rijk moet het gemeentefonds bevriezen op ten minste het huidige begrotingsniveau. Daar dringen elf Gelderse gemeenten ‘met klem’ op aan bij minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken. Ook moet duidelijkheid worden gegeven over compensatie voor gemeenten voor de extra kosten die zij vanwege de coronacrisis maken.

Eerste stap

Met de bevriezing van het gemeentefonds zijn de ‘bekostigingsproblemen van gemeenten niet opgelost, maar het is een noodzakelijke eerste stap in de huidige situatie’, zo schrijven de colleges van de elf Gelderse gemeenten in hun brief aan Knops. Bevriezing van het gemeentefonds voorkomt dat gemeenten over het lopende begrotingsjaar met een tekort worden geconfronteerd, veroorzaakt door de systematiek van het gemeentefonds. ‘Veel gemeenten in onze regio hebben onvoldoende reserves om dat op te vangen. Het gevolg zal opnieuw bezuinigingen betekenen, wat de meest kwetsbaren in onze gemeente raakt. Bijvoorbeeld op het gebied van Wmo en jeugdzorg’, waarschuwen de elf gemeenten.

 

Trap-op, trap-af

De extra uitgaven die het rijk nu maakt in het kader van de coronacrisis tellen niet mee voor de zogeheten ‘trap-op, trap-af’-systematiek. Normaliter leiden hogere rijksuitgaven automatisch tot meer geld voor gemeenten en onderbesteding door het rijk tot een lager accres. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft gemeenten recent laten weten dat deze systematiek niet geldt voor de ‘corona-uitgaven’. Dat vinden de Gelderse gemeenten aan een kant begrijpelijk, maar tekenen daar tegelijkertijd bij aan dat de onderbesteding door het rijk de afgelopen jaren niet zijn gecorrigeerd. Mede daardoor zijn gemeenten in financiële problemen gekomen. De Gelderse gemeenten vrezen bovendien dat er vanwege de crisis in bepaalde domeinen sprake zal zijn van onderbesteding door het rijk. 

 

Extra kosten

Naast de bevriezing van het gemeentefonds dringen de gemeenten erop aan snel duidelijkheid te geven over compensatie van de extra kosten die gemeenten in deze coronacrisis maken, zoals voor kinderopvang en handhaving. Het voorschot zoals gemeenten die hebben gekregen voor de uitvoering van de Tozo-regeling zou wat de Gelderse gemeenten een goede oplossing zijn. Voor de uitvoering van die inkomensondersteuning voor zzp’ers (Tozo) hebben gemeenten een voorschot gekregen van 250 miljoen euro. Ook is afgesproken dat gemeenten de kosten om de aanvragen te verwerken en uit te keren volledig vergoed krijgen van het rijk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Arnold (adviseur fiscaal juridisch) op
We zagen bij de steunmaatregelen voor KLM, hoe belangrijk het kabinet werkgelegenheid en indirecte werkgelegenheid vindt. Voor gemeenten geldt hetzelfde.

Het moge genoegzaam bekend zijn dat gemeenten voor 80 tot 90 % van hun financiën afhankelijk zijn van het Rijk.
inmiddels hoor je dat op diverse terreinen de Rijks uitgaven met 20 tot 30 % achter liggen op wat gebruikelijk is(...)
Het gevolg van de trap-op-en trap-af methode is, dat gemeenten zo maar 20 procent lagere uitkering zouden ontvangen(...) Terwijl het aantal uitkeringsgerechtigden steeds toeneemt.

Een ramptijd voor honderden gemeenten en 150.000 ambtenaren is aanstaande.
We hebben het dan nog niet gehad over pensioenen die zwaar onder water staan.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het feit dat onderbesteding bij het Rijk bij sommige Gemeenten leidt tot overbesteding is een gevolg van slecht financieel beleid bij diezelfde Gemeenten. Dit mogelijke risico in de systematiek is al jarenlang bekend. Daarmee moet je dus rekening houden met het doen van uitgaven. Als dat een keer verkeerd uitpakt moet je dus niet gaan mekkeren.
Door Zuiderling op
Excuus, moet de mobiele site verlaten om de reactie te kunnen posten en mijn reactie raakte onder het verkeerde artikel
Door Zuiderling op
Een boer de gebruikt zijn beste zaaizaad en zijn beste mest op zijn beste grond. Gemeenten pompen miljoenen in een bedrijfstak die grotendeels niet levensvatbaar is en waarbij het geld verdwijnt in de zakken van partijen die speculeren met vastgoed. Mensen koop toch online!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners