of 59318 LinkedIn

‘Rijk moet gaan boekhouden volgens baten-lastenstelsel’

Het invoeren van een baten-lastenstelsel door de rijksoverheid zou een democratische kwaliteitsverbetering zijn, omdat het een betere controle oplevert op overheidsuitgaven die zijn betaald met belastinggeld. Dat pleidooi houdt president Arno Visser van de Algemene Rekenkamer in zijn jaarlijkse essay in Elsevier Weekblad.

Het invoeren van een baten-lastenstelsel door de rijksoverheid zou een democratische kwaliteitsverbetering zijn, omdat het een betere controle oplevert op overheidsuitgaven die zijn betaald met belastinggeld.

Dat pleidooi houdt president Arno Visser van de Algemene Rekenkamer in zijn jaarlijkse essay in Elsevier Weekblad. Boekhouden volgens he baten-lastenstelsel zou volgens hem het budgetrecht van het parlement versterken en kan ook de basis leggen voor hernieuwd vertrouwen van burgers in de democratie.

 

Middeleeuws systeem

Visser noemt het huidige kas-verplichtingenstelsel – bedacht in de Middeleeuwen en dankzij de Verenigde Oost-Indische Compagnie al in de zeventiende eeuw in het huidige Nederland geïntroduceerd – ‘achterhaald’. Een baten-lastenstelsel zou vanuit democratisch oogpunt een grote verbetering zijn, omdat het volksvertegenwoordigers en belastingbetalers veel beter inzicht geeft in de structurele baten en lasten van een politiek besluit.

‘Als we willen dat publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig wordt besteed, helpt invoering van een baten-lastenstelsel de volksvertegenwoordigers om daar namens de belastingbetalers beter op te letten’, aldus Visser. Hij wijst erop dat bijna alle EU-landen – op Duitsland na – het baten-lastenstelsel hanteren.

 

Stapsgewijs overgaan

Visser sluit met zijn pleidooi aan bij de aanbevelingen die de zogeheten Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid voorjaar 2017 deed. Deze commissie nam op verzoek van Financiënminister Dijsselbloem (PvdA) en de Algemene Rekenkamer de spelregels voor de boekhouding van de rijksoverheid onder de loep en adviseerde om stapsgewijs over te gaan op een baten-lastenstelsel.

 

Hoekstra

Dijsselbloem liet een politieke reactie op de aanbevelingen over aan het nieuwe kabinet. Volgens Visser is het nu aan Dijsselbloems opvolger, minister Hoekstra (CDA) van Financiën, om aan te geven wat Nederland wil, zowel nationaal als internationaal.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A3 (financieel beleidsmedewerker) op
Zijn we eindelijk af van de discussie over het financieringstekort. Is een evenwicht op de lopende begroting niet veel belangrijker dan ons druk te maken over een financieringstekort. Iedereen met een hypotheek op zijn eigen huis heeft in principe een financieringstekort.
De lasten van de financiering vormen pas een probleem als ze niet gedekt kunnen worden uit de jaarlijkse baten. Dit geldt zowel voor de gewone burger als de overheid.
Een (structureel) sluitende begroting/rekening is veel belangrijker dan zich te focussen op het financieringstekort. Tegenover waardevolle bezittingen mag immers best een schuld (geldlening) staan.
Wanneer gaat de rijksoverheid eens met zijn tijd mee?
Door p op
@Hagard, geautoriseerde jaarekening, voor Nederland?
Door Hagard (Adviseur) op
In 2016 was er een uitgelezen kans om over te gaan tot de invoering van het baten-lasten-stelsel: er werd een nieuwe Comptabiliteitswet ingevoerd.
Toen nog werd het baten & lastenstelsel voor de rijksbegroting weggefloten en bleef men bij het kasstelsel.
Deze discussie heeft een hoog Heintje Davids gehalte: iedere keer maakt het verhaal weer een comeback om daarna weer snel van het toneel te verdwijnen.
In tussen draaien de EU en de lokale overheden al op basis van het baten-lasten-stelsel. Maar uitzonderingen moeten er zijn.

Ik zou zeggen, beste Arno ga eerst eens zorgen dat er een geautoriseerde jaarrekening uit Brussel komt...
Door p op
Door een goed ingevoerd baten lasten systeem zal de transparantie zeker toenemen en beter zicht ontstaan op daadwerkelijke uitgaven én de ruimte die er (wel) is.

En natuurlijk als je iets wilt verstoppen kan dat altijd...
Door Kitty op
Dus met snelheidsbekeuringen moeten alleen de controlesystemen en controleurs betaald worden en het milieu worden verbeterd. Met accijnzen op de brandstoffen de wegen aangelegd. Accijnzen op alcohol zijn bedoeld voor? en accijnzen op rookwaren voor ziektekosten van kankerpatiënten? Begin maar met alles te beschrijven. over 50 jaar nog niet klaar.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Visser heeft volkomen gelijk. Het huidige systeem past al lang niet meer in de moderne tijd. In de EU zijn slechts twee landen, die nog het kas-verplichtingenstelsel hanteren. Ook hier behoeft 'onze paard en wagen'
snelle (!!) aanpassing.
Door Marvin ouwehand (Business Controller) op
In mijn huidige project, het inrichten van stuurinformatie voor gemeenten, pleit ik er juist voor om te streven naar een kasstelsel. Dit maakt een rolling forecast en het monitoren van uitgaven veel eenvoudiger. Daarbij sluit ik aan op de eerdere reactie dat voor de raden en de burger jaarlijkse uitgaven veel beter te volgen zijn dan boekhoudkundige trucs met balansposten die opgeboekt én tijdig afgeboekt dienen te worden...
Door bosma (ambtenaar) op
@Tiekstra: moet u eens opletten wat er in de gemeenteraad waar u griffier van bent als gemeenten zouden overstappen op het kasstelsel.
Door Ricus Tiekstra (Raadsgriffier) op
Wat kopen belastingbetalers voor dit soort boekhoudersdiscussies? Uiteindelijk moeten we met zijn allen gewoon de middelen opbrengen voor de uitgaven van de overheid. Het maakt niet uit of deze kosten nu in een jaar worden verantwoord of gespreid over de economische levensduur. Kortom hobbyisme van boekhouders.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners