of 59179 LinkedIn

Reserves Amsterdam onder de loep

De instelling van gemeentelijke reserves door de gemeente Amsterdam is vaak niet zichtbaar en niet weloverwegen. Dat zijn de hoofdconclusies van de Rekenkamer Amsterdam na onderzoek naar de gemeentelijke reserves van Economie.

De instelling van gemeentelijke reserves door de gemeente Amsterdam is vaak niet zichtbaar en niet weloverwegen. De informatievoorziening en transparantie kan beter.

Dat zijn de hoofdconclusies van de Rekenkamer Amsterdam na onderzoek naar de gemeentelijke reserves van Economie. Het beleid bij het instellen van nieuwe reserves is ‘nee, tenzij’. Als er andere mogelijkheden zijn om de uitgaven te dekken, dan moeten die serieus worden overwogen. Dat gebeurt volgens de rekenkamer veelal onvoldoende transparant.

Zorgvuldige afweging nodig
‘We zien bij Economie dat reserves vaak worden gebruikt om de subsidieverstrekking voor een aantal jaren veilig te kunnen stellen. Als de subsidiebedragen per jaar verschillen of als het moment van subsidieverstrekking nog onduidelijk is, kan dit noodzakelijk zijn. Bij jaarlijks terugkerende subsidies van gelijke omvang is die noodzaak er eigenlijk niet. Toch worden ook dan soms reserves ingesteld. Bij een meer zorgvuldige afweging waren – gegeven het uitgangspunt ‘nee tenzij’ – waarschijnlijk andere keuzes gemaakt’, aldus de Rekenkamer.

Kritische doorlichting
Er zou aandacht dienen te zijn voor heroverweging van reserves. Zo moet er jaarlijks een kritische doorlichting plaatsvinden. De informatie daarover – hoewel uitdrukkelijk gewenst door de gemeenteraad – ontbreekt in de jaarrekening. De overige bestemmingsreserves worden na twee jaar opgeheven wat betekent dat er na twee jaar beoordeeld moet worden of dat ook mogelijk is. Structurele borging van een evaluatie van systeemreserves ontbreekt. Juist omdat die voor onbepaalde tijd zijn ingesteld, zou periodiek bekeken moeten worden of een reserve nog voldoende aansluit bij het beoogde doel.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. willemsen op
Dit lijkt me nou typisch iets waar je in je jaarlijkse nota reserves en voorzieningen naar kijkt. Of zijn wij de enige gemeente die dit doen? Het bericht komt op mij vreemd over. Het lijkt me logisch om jaarlijks alles reserves en voorzieningen te toetsen aan de werkelijkheid.
Door Nico van Duijn (Raadslid Almere) op
Doen we al jaren. Twee keer was daar een ad hoc raadsgroep voor nodig. Met elke controller werden reserves en voorzieningen doorgenomen. De eerste haalde ruim €20 miljoen op (Rob Beuse). Zelf heb ik dit herhaald, toen opbrengst 2 miljoen. Steeds ging het om potjes waar het doel van was verdwenen, speelruimte voor afdelingen, restanten van vroegere acties. Nu is dit doorvlooien van Reserves & Voorzieningen een vast onderdeel van het begrotingswerk van Financiën, onder dreiging van 'Anders komt er weer een commissie van Duijn'