of 59281 LinkedIn

Reservepot Eindhoven is te leeg

De reservepot van de gemeente Eindhoven is te leeg. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om de reservepot weer op niveau te brengen. Dat stelt de Eindhovense rekenkamercommissie in zijn rapport ‘Reserves, risico’s en ratio’s’.

De reservepot van de gemeente Eindhoven is te leeg. Volgens de door de gemeenteraad vastgestelde norm zou de algemene reserve 89 miljoen euro moeten bedragen, maar volgens de begroting 2018 zit er maar 46 miljoen euro in de reservepot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de tekorten in het sociaal domein. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om het weerstandsvermogen weer op niveau te brengen.

Scherpere sturing

Dat stelt de Eindhovense rekenkamercommissie in zijn rapport ‘Reserves, risico’s en ratio’s’. De rekenkamercommissie pleit voor scherpere kaders, financiële discipline, scherpere sturing en het volledig berekenen van risico’s voor het benodigde weerstandsvermogen. Dit is hoognodig gezien de onzekerheden in het sociaal domein en de financiële positie van de gemeente, aldus de rekenkamercommissie.

 

Risico’s

‘Risico’s worden niet altijd volledig berekend en de risico’s van het sociaal domein worden bij de begroting 2018 niet geheel meegeteld bij het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen. De raad is hiervan op de hoogte, maar stelt de begroting 2018 hierop niet bij’, stelt de commissie in zijn dinsdagavond gepresenteerde rapport.

 

Geen bijsturing

Het risicobewustzijn is onvoldoende, concludeert de rekenkamercommissie. Het risicomanagement staat onder druk omdat er onvoldoende centrale sturing is. De raad wordt daarnaast onvoldoende in staat gesteld om de kaderstellende en controlerende rol waar te maken. Als hij wel de benodigde informatie krijgt, laat de raad het vaak op zijn beloop. Er wordt door de raad onvoldoende bij- of aangestuurd.


Bewustzijn vergroten

De kaders voor het weerstandsvermogen moeten worden geactualiseerd, adviseert de rekenkamercommissie. ‘Koppel hierbij scherper de norm aan de risico’s door de beschikbare weerstandstandscapaciteit te relateren aan de benodigde weerstandscapaciteit.’ Binnen de hele organisatie moet het risicobewustzijn en de risico-inventarisatie worden vergroot.

 

Het college heeft vorige maand gerapporteerd dat het weerstandsvermogen eind 2017 op 72 miljoen is uitgekomen; 80 procent van de door de raad vastgestelde norm. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Ook dit rapport bewijst maar weer eens de belangrijke functie die de rekenkamer heeft voor de gemeenteraad. Goed dat de minister van BZK aan de functie van de rekenkamer meer aandacht wil geven. Het is dan wel aan de gemeenteraad om ook te zorgen dat er voldoende middelen voor onderzoek door de rekenkamer beschikbaar zijn.
Door Cees (Ambtenaar) op
Misschien kan PSV de eerder aan de gemeente verkochte grond onder het stadion terugkopen voor 48 miljoen. De club en de stad moeten toch iets over hebben voor elkaar.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners