of 59082 LinkedIn

Rekenrente niet meer heilig in pensioenonderhandelingen

In de lopende pensioenonderhandelingen wordt gekeken naar de mogelijkheid om de rekenrente in de toekomst te laten vallen. In ruil daarvoor zou de zogenoemde pensioenaanspraak, die inhoudt dat mensen een bepaald bedrag als uitkering in het verschiet wordt gesteld, verdwijnen.
© Shutterstock
12 reacties

In de lopende pensioenonderhandelingen wordt gekeken naar de mogelijkheid om de rekenrente in de toekomst te laten vallen. In ruil daarvoor zou de zogenoemde pensioenaanspraak, die inhoudt dat mensen een bepaald bedrag als uitkering in het verschiet wordt gesteld, verdwijnen.

Technische verkenning

Het ministerie van Sociale Zaken bevestigt na berichtgeving in De Telegraaf dat er een 'technische verkenning' gaande is. Daarin spelen de 'pensioenaanspraken en rekenrente inderdaad geen rol'.

 

Rekenrente

De rekenrente bepaalt hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben om in de toekomst hun toezeggingen te kunnen nakomen. Door de lage rentestand betekende dit de afgelopen jaren dat pensioenen vaak niet geïndexeerd konden worden. Door geen toezeggingen meer te doen over de toekomstige uitkering, zou de rekenrente niet meer nodig zijn. In een systeem zonder pensioenaanspraak en zonder rekenrente, zou alleen de hoogte van de in te leggen premie vaststaan.

 

Kunstmatig laag

Diverse partijen in politiek Den Haag zijn kritisch over de rekenrente. Volgens onder meer 50PLUS, SP en de PVV wordt de rente kunstmatig laag gehouden en zouden pensioenfondsen best meer kunnen uitkeren. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
In relatie met de huidige pensioenwetgeving zijn vooral urgent:
-aanpassing van het FTK (het Financieel Toetsings Kader), dit met het oog op de hoogte van de rekenrente
voor toekomstige verplichtingen.
-modernisering en verbetering van de informatievoorziening richting pensioengerechtigden.
-verbetering van de zeggenschap van de gepensioneerden (de vakbonden hebben teveel verschillende petten).
-een strikt verbod op het voeren van inkomenspolitiek ten laste van de pensioenpremies door het vaststellen van een vast percentage van het brutoloon.
Op basis van deze verbeterpunten behoeft niet het volledige pensioenstelsel op de schop. De doelstelling van deze coalitie is/lijkt vooral te zijn gericht op het bezuinigen op de pensioenen.
Het huidige vermogen (= eigendom van de deelnemers) klotst al jarenlang tegen de plinten. De instroom van de pensioenpremies + het gemiddelde rendement van de meeste pensioenfondsen overtreft ruimschoot de uitstroom aan uitkeringen ook in de komende decennia.
Door Callme@ (observator) op
In een recent overzicht viel me, eerlijk gezegd niet verrassend, op dat ons ABP ook bij beleggingen als slechtste presteert. Terwijl de top, altijd ex-politici, die echt overal verstand van hebben, zeker zo riant betaald worden als bij fondsen die wel prima presteren.
Verder ben ik alleen maar bang, want als de Overheid iets loslaat dan pakt ze iets anders. En ja inderdaad, ook weer uit m'n portemonnee.
Door Petra op
We kunnen zonder de rekenrente!

Van Stichting Pensioenverlies:
Beste mijnheer/mevrouw,
Het ABP maakte bekend dat de bezittingen eind december 2020 zijn aangegroeid tot € 465 miljard. Maar door de daling van de rente waren volgens het ABP de verplichtingen gestegen tot € 476 miljard, waardoor er een tekort is van € 11 miljard. De ABP is zoals gewoonlijk zeer slordig met het gebruik van woorden. In hun bericht heeft het ABP het over “bezittingen”.
Het ABP heeft geen “bezittingen” het beheert integendeel het geld waaruit de deelnemers moeten worden betaald. Het gebruik van het begrip “vermogen” is ook misleidend. Beter kan gesproken worden van belegde middelen, middelen die wij, als deelnemers, ter beschikking hebben gesteld om te worden belegd waardoor het ABP voldoende geld in bewaring heeft om ons het beloofde pensioen uit te betalen.
Als het ABP het begrip “verplichtingen” gebruikt bedoelt het de balanswaarde van de verplichtingen. De verplichtingen zelf zijn de laatste tien jaar nauwelijks veranderd. Als de Staat tijdens de kabinetten Lubbers en Kok geen middelen had onttrokken aan het ABP dan waren de belegde middelen op dit moment niet €465 miljard maar tenminste € 545 miljard. Zelfs bij de extreem lage discontovoet van 0,7% zou de dekkingsgraad dan 114,5% zijn geweest. Dan kan er weer gedeeltelijk worden geïndexeerd. Is er nog een overtuigender argument om je aan te sluiten bij de Vereniging Pensioenverlies?

Het ABP is zoals gezegd slordig met het gebruik van woorden. Zij noemen de mensen die een ABP pensioen opbouwen of ontvangen “klanten”. Als je wilt inloggen moet je ook je klantnummer invullen. Een bewijs van de belachelijke manier van denken van het ABP. Wij zijn helemaal geen klanten. Wij zijn mede-eigenaren van de belegde middelen van het ABP. De Hoge Raad heeft dat bezit precies omschreven: wij zijn eigenaars van een voorwaardelijk vermogensrecht. Het ABP moet ons daarom “crediteuren” noemen en niet klanten.

De Telegraaf van 22 januari 2020 kopt naar aanleiding van de publicatie van pensioenfondsen over hun situatie eind 2019: “Donkere luchten boven pensioen”. Pensioenfondsen maakten enorme winsten in 2019, maar desondanks “staan ze er belabberd bij”. Opnieuw wordt het Nederlandse volk voorbereid op kortingen op de uitkeringen. Ondertussen wordt de indruk gewekt dat deze toestand vooral nadelig uitwerkt voor de millennials. De babyboomers hebben nog 80% van hun middelloon, de millennials 50%. De journalist (Maria van Loosdrecht) vergeet gemakshalve dat de babyboomers al meer dan tien jaar geen stijging hebben gezien van hun uitkering en daarmee bijna 20% achterlopen op wat hun in het vooruitzicht is gesteld.
Opnieuw een kletsverhaal over pensioenen van iemand die het zelf ook moeilijk vindt om het uit te leggen. Het ABP beschikt zoals hierboven al aangegeven eind 2019 over € 465 miljard. De maximale uitstroom van uitkeringen is € 15 miljard per jaar, een maximum dat over een paar jaar wordt bereikt. Na twintig jaar dalen de uitgaven dan weer. Het ABP kan die uitgaven betalen uit het rendement op de belegde middelen als dat rendement ruim 3% zal zijn. En dan blijft het vermogen intact. En dan houden we ook nog geen rekening met de inkomende premies van € 12 miljard per jaar. Er is geen probleem. Er is geld genoeg, ook voor de millennials. Ook voor indexatie. Ook voor inhaalindexatie. Journalisten moeten ophouden zich voor het karretje van de VVD en D66 te laten spannen. Ik zou willen dat ze tegen de politici en Klaas Knot zouden zeggen: “Hou toch eens op met dat idiote doemdenken”. We barsten van het geld. Als dat geld gewoon wordt uitgekeerd, met indexatie, dan betalen de babyboomers door de extra belastinginkomsten hun eigen kosten van de vergrijzing.
Het hele bouwwerk van somberheid is gestoeld op de dekkingsgraad, “de financiële thermometer van een pensioenfonds”. Geef nou eindelijk eens toe dat die thermometer kapot is! Dat die thermometer overal doodzieke fondsen zien, terwijl ze kerngezond zijn. En als je dat niet wilt, geef ons dan het gestolen pensioengeld terug, met rente!

De Vereniging Pensioenverlies heeft inmiddels meer dan 3.800 leden.

Rob de Brouwer
Directeur Pensioenverlies B.V.
30 januari 2020

Mocht u tussendoor vragen hebben dan kunt u daarvoor gebruik maken van het contactformulier op onze website.
Door Laurens op
Tijd om de pensioenfondsen op te doeken. Zoals hieronder gezegd, het is uitgesteld loon, en niemand heeft het recht je loon uit te stellen. Dit is in strijd met Europese en mondiale mensenrechtenverdragen. Er zou eens een rechtszaak over gevoerd moeten worden.
Door Broadcaster op
Laten we uit de Euro stappen. Dan hebben we niets meer met die kunstmatige rekenrente van de Europese centrale bank te maken.
Door Ria Huisman (directeur) op
Het moet toch niet gekker worden.
Weer diefstal van onze ingelegde gelden bij het pensioenfonds notabene.
De geleerden weten alleen hun eigen zakken te vullen.
Ons “uitgesteld loon” waar de overheid wederom aan wil zitten tornen.
De verdubbeling van het aantal gepensioneerden blijkt nu dus een groot probleem.
Houden de inleggers straks nog wat over of moet het door hun nu anders geregeld worden.
Ben het met spijker eens.
Door Spijker (n.v.t.) op
Pensioen = uitgesteld loon! Zolang de Staat met zijn tengels aan onze pensioenen denkt te kunnen blijven zitten heb ik weinig vertrouwen in een goede afloop. Het is raadzaam om voor een eenmalige bijdrage van E 25 aansluiting te zoeken bij de Stichting Pensioenverlies (zie de website op internet). Dan kunnen er in ieder geval straks juridische procedures worden gevoerd. De enige politieke partij die zich voor het behoud van goede pensioenen inzet is trouwens
50 Plus. Weet dus op wie u straks moet stemmen.
Door Hans op
Nou Frits, je hebt je lekker bang laten maken; het hele spel van die politici, Nijpels voorop, is het tegen elkaar uit spelen van generaties. Waar 2 vechten om een been, gaat een derde er mee heen. En dat is dus ook gebeurd. Dom, dom, dom!
Door Frits op
De rekenrente is niet voor niets laag. De rendementen mogen nu dan hoog zijn maar dat is geen zekerheid voor de toekomst. Een conservatieve aanname zorgt er voor dat de huidige bijdragers niet tegen een lege huls aankijken tegen de tijd dat ze zelf met pensioen gaan.

Maar goed, 50Plus, SP en de FNV zullen met hun boomer-leden zo veel druk zetten dat het pensioenstelsel wordt omgebouwd tot een pyramidespel.

De enige zekerheid die je dan als deelnemer hebt, is dat je mag bijdragen aan de eindloon-pensioenen van de pensionado's die met de VUT zijn gegaan en premievakanties hebben genoten.

Dat klinkt inderdaad als intergenerationele solidariteit...
Door doeterniettoe (-) op
Dus het verplicht moeten rekenen met absurde rentepercentages kan komen te vervallen. In ruil daarvoor ben je alleen nog zeker over wat je betaald en niet wat je ervoor terugkrijgt.
Klinkt fair niet? Wettelijk verplicht tot het betalen van je eigen pensioen zonder zekerheid of en wat je er voor terugkrijgt...

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners