of 59274 LinkedIn

Rekenkamer mist ambitie verbetering boekhouding rijk

De Algemene Rekenkamer meldt dat in een brief aan de Tweede Kamer. Vervanging van het kasstelsel door het baten- en lastenstelsel versterkt het budgetrecht van het parlement: het brengt meer relevante informatie bijeen, maakt het mogelijk geld inzichtelijk te koppelen aan prestaties. Met andere woorden, er ontstaat meer zicht op de doelmatigheid van de uitgaven.

Het kabinet toont zich niet ambitieus genoeg waar het gaat om het verbeteren van de boekhouding van het rijk. De Algemene Rekenkamer laakt de vrijblijvende opstelling, met name over de noodzaak van de overgang naar een baten- en lastenstelsel. 

De Algemene Rekenkamer meldt dat in een brief aan de Tweede Kamer. Vervanging van het kasstelsel door het baten- en lastenstelsel versterkt het budgetrecht van het parlement: het brengt meer relevante informatie bijeen, maakt het mogelijk geld inzichtelijk te koppelen aan prestaties. Met andere woorden, er ontstaat meer zicht op de doelmatigheid van de uitgaven. Wat de Algemene Rekenkamer frustreert, is dat het kabinet geen duidelijke keuze maakt voor zo’n meer eigentijdse boekhouding. Dit ondanks herhaalde adviezen in die richting van diverse deskundigen.

Het kabinet wil pas in 2020 evalueren wat nog nodig is aan eventuele verdere stappen in de richting van een baten-lastenstelsel. ‘Te vrijblijvend en onvoldoende ambitieus’, oordeelt de Rekenkamer. Dat het kabinet nu geen concrete keuze maakt en invoeringsdatum noemt, is volgens de Rekenkamer opmerkelijk. Immers, het kabinet kondigde al via de Miljoenennota 2001 invoering van een baten-lastenstelsel als begrotings- en verantwoordingsstelsel voor de gehele rijksoverheid aan. Als verklaring werd daarbij destijds gegeven dat het huidige begrotingsstelsel – het zogenoemde 2/8 verplichtingen- kasstelsel – niet het geëigende stelsel voor een (…) resultaatgeoriënteerde omgeving is. Een baten-lastenstelsel – zoals het bedrijfsleven, decentrale overheden en inmiddels ook een groot aantal onderdelen van de rijksoverheid dat ook hanteren – is daarvoor geschikter.”

’We vragen ons af waarom een evaluatie in 2020 nog nodig zou zijn als al sinds 2000 wordt erkend dat een rijksbreed baten- lastenstelsel de meest geëigende vorm is. Alleen een rijksbreed baten-lastenstelsel biedt perspectief op financiële informatie die voor elk begrotingshoofdstuk en jaarverslag systematisch het hele financiële verhaal vertelt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. Willemsen op
Het rijk gaat dit echt niet veranderen omdat ze dan niet meer zo makkelijk met geld en investeringen kunnen schuiven. Dat is iets waar de politiek gretig gebruik van maakt als het ze zo uitkomt.
Door Spijker (n.v.t.) op
Een probleem bij het Rijk is dat bij de meeste ministeries de ambitiesniveaus veel te laag zijn. Dat is vooral een gevolg van onvoldoende aansturing en matige besluitvorming.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners