of 59082 LinkedIn

Registratie adressen kost gemeenten flink geld

Studentensteden, recreatiegemeenten en plaatsen met grote zorginstellingen of kazernes dreigen als gevolg van de invoering van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) fors te worden gekort op de algemene uitkering.

Studentensteden, recreatiegemeenten en plaatsen met grote zorginstellingen of kazernes dreigen als gevolg van de invoering van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) fors te worden gekort op de algemene uitkering.

Nadeel

Een groep van veertig gemeenten – de zwaarst getroffenen – trekt bij de minister Spies van Binnenlandse Zaken aan de bel om haar te wijzen op de onbedoelde financiële gevolgen van de BAG. Sommige nadeelgemeenten dreigen er meer dan 75 euro per inwoner op achteruit te gaan. Een voorzichtige berekening leert dat Ermelo op jaarbasis 1,9 miljoen euro misloopt, Groningen zelfs 6 miljoen euro.

Sombere scenario

In september vorig jaar wees het Centraal Bureau voor de Statistiek alle Nederlandse gemeenten al op de gevolgen van de invoering van de BAG voor de vaststelling van de gemeentelijke woningvoorraad. In het meest sombere scenario komt het erop neer dat een aantal woningcategorieën niet langer meer meetelt als maatstaf voor de vaststelling van de verdeling van het gemeentefonds. De categorieën wooneenheden, recreatiewoningen en bijzondere woongebouwen komen te vervallen.

 

Woningvoorraad

De gemeenten die het meest worden getroffen zijn studentensteden, recreatiegemeenten en plaatsen met grote zorginstellingen of kazernes op hun grondgebied. Er zijn ook gemeenten die door een combinatie van deze factoren worden getroffen.

Nadelig effect

Voor een groot aantal gemeenten leidt dat met ingang van volgend jaar tot een veel kleinere woningvoorraad, zonder dat er in de feitelijke situatie iets verandert. Dit lagere aantal eenheden heeft een lagere algemene uitkering tot gevolg. Voor een gemeente als Goedereede betekent de invoering van de BAG volgens financieel adviseur Ferry Knaack een nadelig effect op van 76 euro per inwoner. Bij de Waddeneilanden loopt het nadeel volgens hem op tot wel 120 euro per inwoner. Ongeveer een derde van de gemeenten is nadeelgemeente. ‘Het voordeel van de voordeelgemeenten is maximaal ongeveer tien euro per inwoner. Dat betekent dat voordeelgemeenten slechts een beperkt voordeel hebben, terwijl nadeelgemeenten met een fors nadeel worden geconfronteerd’, aldus Knaack.

 

Kazerne

Wat de gevolgen zijn, kan het best worden geïllustreerd aan de hand van een paar sprekende voorbeelden. Neem een gemeente die een kazerne huisvest met 1500 opleidingsplaatsen met drie gebouwen. In de huidige situatie tellen alle opleidingsplaatsen mee bij de verdeling van het gemeentefonds. In de situatie waarbij de berekening van de algemene uitkering mede wordt gebaseerd op de BAG, tellen slechts de drie gebouwen mee. Dit betekent een verlies van 1497 verdeeleenheden. Voor de betreffende gemeente resulteert dat in een fors nadeel.

 

Logiesfunctie

Een ander voorbeeld: een gemeente heeft 100 recreatiewoningen. In de huidige situatie worden alle recreatiewoningen meegeteld in de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de nieuwe berekening – na de invoering van de BAG – tellen slechts de recreatiewoningen met het gebruikdsdoel ‘woonfunctie’ mee. Het overgrote deel van de recreatiewoningen heeft echter als gebruiksdoel ‘logiesfunctie’, waardoor ze niet meetellen in de berekening van de algemene uitkering.

De samenwerkende gemeenten hebben de minister verzocht om naar ‘een passende oplossing’ te zoeken., waarmee de onbedoelde en niet aanvaardbare onevenredige herverdeeleffecten worden uitgesloten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Geert Wester op
Het is niet zo dat bepaalde telcategorieën van het CBS (zoals wooneenheden) alleen in het meest sombere scenario komen te vervallen. Het CBS heeft al heel lang geleden aangegeven dat deze categorieën niet voorkomen in de BAG en dus niet meer kunnen worden geteld.
Voor zover bekend zijn BZK, VN en CBS nog in overleg over de effecten van de nieuwe telsystematiek en worden de resultaten in de meicirculaire bekend gemaakt. Toch lijkt het me terecht dat gemeenten aan de bel trekken en aandacht vragen dat dit soort effecten een grote verstoring van de gemeentelijek begroting betekenen.
Door Marco van der Meij op
Er is geen enkele sprake van misbruik. Met de invoering van de BAG is sprake van een wijziging in definities (de CBS wooneenheid wordt vervangen door de 'eenheid' van de BAG. nl. de verblijfsobjecten) Zo zal de BAG nog meer effecten bij gemeenten teweeg brengen.
Door Norbert (wijkzaken) op
Lees ik het nu goed dat gemeenten worden gecorrigeerd voor jarenlang misbruik van het gemeentefonds? En dat ze dat geld mogen houden? Omdat ze eerlijk en oprecht de BAG hebben ingevoerd?

Door Karin (Hoofd bedrijfsvoering en control) op
@Jan R: dit is geen herverdeling van het gemeentefonds, maar een niet van te voren aangekondigde definitiewijziging. Ik vind het echt van de zotte dat dit de beloning is voor het keurig invoeren van de BAG. En de primaire reactie van het ministerie is helemaal treurig, daarin wordt verwezen naar het feit dat de grote korting in trances wordt ingevoerd, vanwege de garantieregeling bij het gemeentefonds. We praten hier over miljoenen bij middelgrote gemeentes, daar ziijn direct de inwoners de dupe van.
Door Ad de Boer op
Het is van het idiote, dat gemeenten zelf mogen bepalen of permanente bewoning in recreatiewoningen al dan niet is toegestaan. Het wordt tijd, dat Nedeland zich aansluit bij hetgeen binnen de EEG wordt toegestaan.
Door Jan R. op
Elke aanpassing van de verderling van het gemeentefonds leidt tot herverdeeleffecten, over het verwerken van de effecten hiervan zijn afgespraken gemaakt tussen Rijk en gemeenten. Vervelend voor de gemeenten die nu nadeelgemeente zijn, gelukkig zijn er nu ook gemeenten die bijna altijd nadeelgemeente zijn, nu een keer voordeelgemeente. Ik hoop dan ook dat het Rijk in deze een consequent beleid blijft voeren.
Door Jan op
Een reden te meer voor gemeenten om nu eindelijk eens permanent wonen in recreatiewoningen toe te staan. Het Rijk laat dit sinds kort aan de gemeenten zelf over. Nederland en Denemarken zijn de enige landen ter wereld waar de overheid zo moeilijk doet over recreatiewoningen (en dan heeft Denemarken nog een uitzondering voor 55 plussers). Uiteraard moeten ze wel aan de woontechnische eisen voldoen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners