of 64231 LinkedIn

Regionaal optrekken voorwaarde binnenhalen EU-subsidie

De rekenkamer onderzocht onder andere hoeveel kennis over subsidies de gemeente heeft en welke inspanningen Groningen levert om subsidies te krijgen, onder meer uit Brussel. Onderdeel van het onderzoek was een benchmark met andere, vergelijkbare gemeenten (Almere, Apeldoorn en Breda) hoe die subsidieverwerving organiseren en aanpakken.

Om in Europa succesvol te zijn moet een gemeente met andere steden en regio’s optrekken. ‘Lobbyen als stad doet helemaal niets. Lobbyen als regio wel.’ Dat stelt de rekenkamer Groningen in het onderzoeksrapport Weten hoe Abraham de mosterd haalt.

De rekenkamer onderzocht onder andere hoeveel kennis over subsidies de gemeente heeft en welke inspanningen Groningen levert om subsidies te krijgen, onder meer uit Brussel. Onderdeel van het onderzoek was een benchmark met andere, vergelijkbare gemeenten (Almere, Apeldoorn en Breda) hoe die subsidieverwerving organiseren en aanpakken.

Hogere eisen
De conclusie van de rekenkameronderzoekers is de noodzaak om, zeker bij sommige Europese subsidies, met andere Europese steden of regio’s op te trekken omdat dit de kans op een toewijzing vergroot. Daarbij is het wel belangrijk inhoudelijke raakvlakken te hebben met die regio’s of steden, bijvoorbeeld op het gebied van agrofood of innovatie. ‘Deze noodzaak wordt alsmaar duidelijker aangezien het aantrekken van Europees geld steeds lastiger wordt. Het is uitdagender geworden om succesvolle aanvragen te schrijven, de eisen worden steeds hoger’, zo is de onderzoekers gebleken uit de gesprekken die ze in het kader van de benchmark hielden.

Bomen planten
Uit die gesprekken blijkt met name dat het van belang is om zicht te hebben op de kansen en te weten, al dan niet door hierover van tevoren getipt te zijn, wanneer er een zogeheten call aankomt. Een mooi voorbeeld van anticiperen op toekomstige Europese of nationale opgaven noemen ze de uitwerking van de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans die drie miljard bomen wil planten in Europa. ‘Een stad of regio met een groene opgave doet er verstandig aan om die call goed in de gaten te houden. Dit betekent dat de gemeente weet hoe deze Europese ambitie wordt vertaald in nationale wetgeving en hier alvast een plan op maakt.’

Wiel uitvinden
Een andere aanbeveling van de rekenkamer is om als gemeente gerichte keuzes te maken in de manier waarop zij zich inspant om subsidies te verwerven. Uit het onderzoek kwam namelijk naar voren dat er in de stad Groningen een praktijk van werken is gegroeid met sterke, maar ook minder sterke kanten. Zo vindt de verwerving van subsidies vooral decentraal plaats. ‘Het nadeel is dat per project het wiel vaak opnieuw wordt uitgevonden’, aldus de rekenkamer. Het advies is na te denken over een manier van werken waarbij de opgebouwde kennis beter wordt geborgd en eventueel gebruik te maken van subsidieadviseurs.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners