of 60220 LinkedIn

Raadsleden delen zelf subsidies uit met crowdfunding

Gemeente Almere start een pilot waarbij raadsleden subsidies kunnen geven aan crowdfunding projecten. Het gebeurt nu al vaak in de kunst- en cultuursector.

Het is een gewaagd idee en niet iedereen is er op voorhand blij mee. Toch is de kans groot dat Almere de eerste gemeente wordt waar raadsleden zelf subsidies uitdelen op basis van crowdfunding. Volgens de griffier van Almere, Jan Dirk Pruim, neemt deze manier van geld inzamelen steeds meer toe en is zijn gemeente klaar voor een pilot.

Internetplatform 
Crowdfunding gebeurt nu al vaak in de kunst- en cultuursector. Ondernemers of particulieren presenteren hun idee op een platform op internet en vermelden daarbij welk bedrag er nodig is voor hun project.  Meerdere investeerders kunnen zich met weinig risico en zonder tussenkomst van derden aan zo’n initiatief verbinden. Het gaat dan niet om één of twee investeerders maar om meerdere, oftewel een ‘crowd.’


Niet vrijblijvend

De crowdfunding in Almere is bedoeld voor allerlei lokale initiatieven. ‘Dat kunnen bankjes zijn, speeltuinen maar ook theatervoorstellingen,’ legt griffier Pruim uit. ‘Natuurlijk moeten de projecten ook aan bepaalde eisen voldoen. Het is niet vrijblijvend, alles wordt gecheckt.’
 
Gevaar cliëntelisme

Het idee voor Almere is dat de 39 raadsleden ieder 4000 euro krijgen en dit naar eigen inzicht verdelen over bepaalde initiatieven. Het vereist volgens Pruim een hele andere manier van werken voor de raadsleden. ‘Dit is crowdfunden maar dan met een politiek-lokale dimensie. Het kan het gevaar van cliëntelisme opleveren, maar daar kunnen ze dan ook meteen op worden aangesproken. Omdat het op de website staat vermeld is het heel transparant. Mocht er twijfels over de uitgaven bestaan, dan kan dat in de raad besproken worden.’
 
40 procent 

Overigens mogen de raadsleden projecten niet volledig financieren. ‘Het is de bedoeling dat er 40 procent van het benodigde bedrag in eerste instantie  wordt toegezegd door het raadslid. Maar uitbetaling gebeurt pas wanneer de initiatiefnemer de overige 60 procent ook binnen heeft gehaald.’

Controversieel
Volgens Pruim is het hele idee weliswaar controversieel maar voldoet het ook aan een aantal wensen die tegenwoordig gesteld worden aan burger en overheid. ‘Het stimuleert actief burgerschap en draagt bij aan een transparante overheid. Bovendien is het ook nog eens een stuk efficiënter om subsidies zonder tussenkomst van ambtenaren toe te kennen.’


Debat

Aan het eind van deze maand vindt er een debat over het crowdfund-idee plaats. Dan wordt duidelijk of de pilot doorgang zal vinden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Willem op
'Crowdfunding'?? Ik geloof er niets van dat de raadsleden zich alleen maar door algemene belangen zullen laten leiden bij het bepalen van welk bedrag vanuit hun potje en aan wie - ter beschikking wordt gesteld. Het zal m.a.w. al snel gewoon uitdraaien op een ordinair stemmen kopen. Artikel 99 Gemeentewet verzet zich hier ook tegen. Ik vertrouw er op dat de VNG, de CdK èn het ministerie van BZ hier paal en perk aan gaan stellen.....
Door Peter Aggenbach op
Voor de goede orde. Een grote meerderheid van de raad heeft dit voorstel naar de prullenbak verwezen. Met name afgeketst op cliëntelisme.
Door jan op
is het toeval dat deze pilot precies voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 begint?
Het lijkt op gelegaliseerde stemmenkoperij....
Door H. Wiersma (gepens.) op
Ziet u het al voor u: die foto in het plaatselijke suffertje met een zich op de borst kloppend raadslid dat voor Sinterklaas heeft gespeeld? De raad van Almere weet kennelijk van gekkigheid niet meer waaraan ze het OZB-geld van burgers moet besteden.
Door Peter Aggenbach op
Nu weer is het weer CrowdFunding,.. Ik vraag mij af waar bemoeit de gemeente Almere zich mee?

En er komen meer websites aan waar de gemeente Almere (zojuist studentinalmere.nl, ook zoiets) zich in de internetmarkt probeert in te dringen, louter om de regie in handen te krijgen. Lekker makkelijk om websites te maken of te laten maken door bevriende relaties met die onuitputtelijke financiële bron: de belastingbetaler,.. Donderdagavond tijdens de Politiek Markt zal het inderdaad gaan over wéér zo'n project waar naar mijn opinie, de gemeente ver weg moet blijven. Zie: https://almere.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/ac …

Met de komst van de zesde 'nieuwe' website Almere.nl (een paar weken geleden) heeft 'iemand' de mogelijkheid ingebouwd om op actuele berichten te reageren. Er zijn voor die bijdragen regels opgesteld. De regels staan online. Zie hier: http://www.almere.nl/over-almere/voorwaarden-om- … De berichten waarop gereageerd kan worden staan hier: http://www.almere.nl/over-almere/actueel/

Zonder er over na te denken of erover te praten kun je tegenwoordig dus op actuele berichten reageren. Berichten waarop gereageerd wordt, komen in handen van moderatoren. Dat zijn in dit geval ambtenaren. Naar mijn mening is het uitgesloten dat wanneer een burger een politieke reactie plaatst er een ambtenaar zijn goed- of afkeuring aan mag en/of kan geven. Ook hier wil de gemeente taken overnemen van organisaties of bedrijven die hier wél geheel onafhankelijke kunnen optreden.

Volledige nieuwsredacties in dienst bij de overheid, met geschoolde journalisten in overheidsdienst. In mijn tijd werkten die nog bij de krant om bestuur, politiek en ambtelijke organisatie te controleren: momenteel zitten die er voor louter propaganda en om al die websits te vullen...

Ik heb al eens een lijst van gesubsidieerde websites in Almere gepuibliceerd. Ik ga die deze week weer eens bijwerken. Ik zet de lijst hier neer: http://www.dial.nl/div/websites_Almere.pdf (gedateerd).

In de lijst voldoende websites die door de markt, of bijvoorbeeld door stichting Digitaal Almere, gemaakt hadden kunnen worden. Maar nee, de gemeente kan het allemaal zelf beter en verziekt daarmee bestaande initiatieven en markten. Ik vraag mij af of de gemeente Almere de 'Wet Markt en Overheid' overtreedt? Ik ben verder geen jurist maar ik voel veel voor een proefproces.
Door p op
Ik vind het een leuk idee!

Dan gaat het budgetrecht ook een beetre meer leven.

Overignes ben nieuwsgierig over de controle achteraf. Dat kan dan ook via de nieuwe media :)

Door W.Wiertsema (Adviseur) op
Actieve burgers de mogelijkheid geven om kleine subsidies te ontvangen zonder bureaucratische poespas en politiek gedoe, is prima. Maar waarom moeten raadsleden dat gaan doen? In het artikel staat hiervoor geen argument genoemd. Crowdfunding? Nee hoor, het is funding the crowd.
Door Jan Kijlstra op
Tja, spoken en beten zijn er altijd, voor wie ze wil zien

Ik zou zeggen: gewoon proberen.

't Wordt in elk geval doorzichtiger en transparanter, althans: dat deel van de subsidiepot waarover raadsleden zelf mogen beschikken.

Maar 't zal waarschijnlijk niet doorgaan, want wie de raadsleden het recht verleent om zelf subsidies te verdelen moet daarvoor macht bij B&W en, vooral, ambtenaren weghalen.

Dat lukt alleen als je onaangenaam werk afpakt, leuke dingen als het uitdelen van subsidies zullen met hand en tand verdedigd worden.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is vragen om moeilijkheden als je dat aan raadsleden sec overlaat. Waarom wordt dit niet gewoon aan het college overgelaten?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners