of 62812 LinkedIn

Provincies willen geld laten rollen

De provincies gaan regio’s helpen om uit de crisis te komen. Er zullen op korte termijn extra middelen voor worden uitgetrokken. In totaal gaat het om 1,5 miljard euro dat in de regionale economie wordt gepompt. Dat melden de provincies in het Herstelplan Regionale Economie, dat is aangeboden aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken.

De provincies gaan regio’s helpen om uit de crisis te komen. Er zullen op korte termijn extra middelen voor worden uitgetrokken. In totaal gaat het om 1,5 miljard euro dat in de regionale economie wordt gepompt.

Dat melden de provincies in het Herstelplan Regionale Economie, dat woensdag werd aangeboden aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken. Om hoeveel extra geld het gaat, meldt het plan overigens niet.

 

Investeringen

Samen met onder andere de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en de gemeenten willen de provincies het toekomstig verdienvermogen van regio’s, regionale clusters en het mkb versterken. ‘We zullen als provincies in de komende jaren [] extra aan de bak moeten’, stellen de twaalf provincies in het nog nader uit te werken herstelplan. Dat willen ze doen door ervoor te zorgen concrete investeringsprojecten beschikbaar te hebben en vooral ook door ‘op korte termijn’ extra geld ter beschikking te stellen. Ze benadrukken daarbij niet te willen blijven hangen in het subsidiëren van verkenningen en pilots, ‘maar dat we meer gaan investeren en onze middelen ook revolverend gaan inzetten’. De bedoeling is initiatieven vanuit de markt te ondersteunen, want de trekkracht moet vooral van private partijen komen. ‘Die willen wij ondersteunen met een mix van financieringsinstrumenten.’

 

Reserves

Bij de geplande inzet van extra provinciale middelen zal wel rekening worden gehouden met de verschillende financiële posities van provincies, zoals hun omvang en het wel of niet hebben van reserves. Recente inventarisaties laten zien dat dat al in diverse provincies op de agenda staat.

De bedoeling is om – bijvoorbeeld in combinatie met het Groeifonds van de ministeries van Financiën en Economische Zaken – zoveel mogelijk samen op te trekken met het rijk. Maar ondanks dat samen optrekken, zal het volgens de provincies ook nodig blijven om af en toe een lobby op te zetten richting het rijk en de Europese Unie, ‘omdat over onderdelen de meningen kunnen verschillen.’

Waar in elk geval aan wordt gedacht zijn investeringen in nieuwe fysieke infrastructuur (gebiedsontwikkeling, duurzame woningbouw, energie- en data infrastructuur), actieve arbeidsmarktondersteuning en het promoten van toerisme.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners