of 59281 LinkedIn

Provincies vrezen mislopen Europese investeringen

Het IPO, de koepelorganisatie van de provincies, wijst de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën in een brief op de belangen die worden geschaad als het kabinet te hard roept dat de Nederlandse afdrachten aan de EU te hoog zijn. De focus ligt daarbij veel te eenzijdig op de uitgavenkant.

Het kabinet richt zich in de ogen van de provincies wat al te eenzijdig op verlaging van de Nederlandse afdrachten aan de Europese Unie. Ze wijzen erop dat elke euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) leidt tot een investering in de regionale economie van ruim 3 euro.

Het IPO, de koepelorganisatie van de provincies, wijst de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën in een brief op de belangen die worden geschaad als het kabinet te hard roept dat de Nederlandse afdrachten aan de EU te hoog zijn. De focus ligt daarbij veel te eenzijdig op de uitgavenkant.

Te gemakkelijk
‘Wij begrijpen de wens van het kabinet om effecten voor de rijksbegroting te minimaliseren en onevenredige lasten te voorkomen. Maar de inkomstenkant mag daarbij niet uit het oog verloren worden. Als de koek verdeeld wordt, is het belangrijk dat ook Nederlandse regio's daarvan een deel krijgen om te kunnen blijven investeren in innovatie, groei en banen. In onze visie kan het niet zo zijn dat Nederlandse regio's straks Europese investeringen mis­lopen ten gevolge van een al te eenzijdige focus op het beperken van de afdrachten’, aldus IPO-voorzitter Theo Bovens. ‘We moeten ons verzetten tegen te gemakkelijke maar onterechte beeldvorming als zou het huidige regionale investeringsbeleid niet toekomstgericht zijn.’

Opslokken
Waar minister-president Rutte vorige week in zijn speech voor het Europees Parlement niet naliet te stellen dat met name de EU-structuurfondsen een groot deel van het budget ‘opslokken’ en het belang benadrukte van minder EU-uitgaven, roept het IPO het kabinet op oog te hebben voor wat de EU-fondsen de Nederlandse economie opleveren. In die zin sporen ze Den Haag aan zich hard te maken voor de belangen van de Nederlandse regio’s. ‘Dit ook vanwege onze gezamenlijke ambities in het kader van het afgesproken Interbestuurlijk Programma tussen het rijk en de decentrale overheden’, aldus het IPO.

Lat omhoog
Uiteindelijk draait het volgens het bestuur van de provinciekoepel om de meerwaarde die met Europese investeringen wordt gerealiseerd op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Die meerwaarde wordt in de brief met cijfers onderbouwd. Zo is becijferd dat in Nederland in de periode 2007-2013 elke euro uit het EFRO heeft geleid tot een investering in de regionale economie van 3,34 euro. In totaal ging het daarbij om een investering van 2,76 miljard euro.

‘In ons land hebben in de periode van 2014 tot nu al meer dan vijfduizend startende ondernemers via het EFRO de weg naar de markt gevonden’, licht  Theo Bovens toe. ‘En de lat gaat verder omhoog vanaf 2021. Minimaal 85 procent van de structuurfondsen moet worden ingezet op het versterken van de innovatiecapaciteit en het tegengaan van klimaatsverandering, inclusief interregionale samenwerking. Het regionaal beleid is daarmee een belangrijk fundament voor de innovatieve ontwikkeling van onze regionale economie en geeft een belangrijke impuls aan het Nederlandse bedrijfsleven inclusief het mkb.’

Klimaatakkoord
De provincies onderstrepen in de brief het belang van hun actieve betrokkenheid – en ook die van gemeenten – bij de invulling binnen Nederland van de EU-fondsen. Doordat Brussel in de nieuwe subsidieperiode de lidstaten in principe meer ruimte (‘flexibiliteit’) laat om voor die invulling te zorgen, wil het IPO ervoor zorgen dat de programmering van regionale investeringen aansluit bij de regionale agenda's en Europese maatschappelijke uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld de energietransitie en het klimaatakkoord.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 12 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners