of 59185 LinkedIn

Provincies trekken 2,3 miljard uit voor verkeer en vervoer

Provincies verwachten in 2017 bijna 2,3 miljard euro uit te geven aan regionale bereikbaarheid. Dit is 42 procent van hun totale begroting. In totaal verwachten de provincies 5,4 miljard uit te geven in 2017 aan alle beleidstaken samen.

Provincies verwachten in 2017 bijna 2,3 miljard euro uit te geven aan regionale bereikbaarheid. Dit is 42 procent van hun totale begroting. In totaal verwachten de provincies 5,4 miljard uit te geven in 2017 aan alle beleidstaken samen.

Natuur en economie
Naast regionale bereikbaarheid heeft de provincie een belangrijke rol in het beheren en ontwikkelen van natuur en het stimuleren van de regionale economie. Daar trekken de provincies dit jaar ruim 1,2 miljard euro voor uit, zo meldt het CBS op basis van de begrotingscijfers 2017 van de provincies. 

Afbeelding 


Wegen
In 2017 verwachten de provincies bijna 2,3 miljard euro uit te geven aan verkeer en vervoer. Hiervan wordt 46 procent besteed aan wegen, 42 procent aan openbaar vervoer en 12 procent aan waterwegen en overige verkeers- en vervoerstaken. Noord-Brabant geeft het meeste uit aan wegen. In 2017 trekt deze provincie 0,3 miljard euro uit voor beheer, vernieuwing en verbetering van de provinciale infrastructuur. Naast het reguliere onderhoud werkt de provincie onder andere aan het versneld verbeteren en vernieuwen van het wegennet, het oplossen van mobiliteitsknelpunten tussen de grote steden en de aanleg van snelfietsroutes in de provincie.
 

Openbaar vervoer

De provincie Utrecht is koploper wat betreft uitgaven aan openbaar vervoer. Utrecht trekt daar 118 euro per inwoner voor uit. De provincie heeft een centrale ligging en vele openbaar-vervoerverbindingen komen hier samen. Noord- en Zuid-Holland geven per inwoner minder uit aan openbaar vervoer, beide ongeveer 25 euro per inwoner. De rol van deze provincies is beperkt omdat de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in en rond de grote steden is ondergebracht bij gemeenschappelijke regelingen. Rondom Amsterdam betreft dit de Vervoerregio Amsterdam en rondom Rotterdam en Den Haag is dit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Vergelijken

Vanaf begrotingsjaar 2017 zijn de financiële verslagleggingregels van de provincies gewijzigd. Daardoor zijn de gegevens van eerdere jaren niet meer direct vergelijkbaar met de gegevens van 2017.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.