of 58952 LinkedIn

Provincies teren het meeste in

Het is gemeenten, provincies en waterschappen voor 2018 gelukt om een sluitende begroting te krijgen: zowel de baten als de lasten bedragen 64,2 miljard euro. De Nederlandse lokale overheden verwachten dat ze dit jaar 2,1 miljard euro uit hun reserves moeten halen en teren daarmee in op hun vermogen, meldt het CBS. 

Het is gemeenten, provincies en waterschappen voor 2018 gelukt om een sluitende begroting te krijgen: zowel de baten als de lasten bedragen 64,2 miljard euro. De Nederlandse lokale overheden verwachten dat ze dit jaar 2,1 miljard euro uit hun reserves moeten halen en teren daarmee in op hun vermogen, meldt het CBS. 

Provincies onttrekken met 0,6 miljard euro relatief veel aan de reserves, aangezien hun begroting 5,6 miljard euro bedraagt. Zij ontvangen bijna de helft van hun baten van het rijk en bijna een derde komt binnen via de motorrijtuigenbelasting, die provincies samen met het rijk heffen.

Waterschappen dekken de kosten grotendeels met geld dat ze zelf ophalen: 2,8 van de 3,2 miljard euro komt van eigen belastingopbrengsten. ‘Zij heffen belasting om voldoende zoet water beschikbaar te hebben in bijvoorbeeld tijden van droogte, het zuiveren van afvalwater en veilig houden van waterkeringen’, meldt het CBS.

De hittegolf dit jaar zal voor de nodige kosten zorgen. ‘De watervraag blijft de komende periode zeer hoog, daarom nemen de waterschappen en Rijkswaterstaat overal in het land maatregelen’, meldde de Unie van Waterschappen onlangs. ‘Op steeds meer plekken worden extra pompen ingezet. De door waterschappen ingestelde onttrekkingsverboden zijn essentieel om voldoende water te behouden.’ De drinkwatervoorziening en veiligheid zijn op orde.

Het grootste deel van de begroting nemen de gemeenten voor hun rekening: 55,5 miljard euro. Daarvan komt 34,9 miljard van rijksbijdragen, waarmee gemeenten het meest afhankelijk zijn van de rijksoverheid. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners