of 60715 LinkedIn

Provincies steken geld in onderzoek teelt hennep

Het stimuleren van de teelt van vlas en hennep kan een van de manieren zijn om praktisch invulling te geven aan kringkooplandbouw. De teelten zijn met relatief weinig inputs in te passen in de vruchtrotatie in de akkerbouw.

Gedeputeerde Staten van Zeeland en Groningen steunen een onderzoek naar de effecten van het telen van vlas en hennep. Die gewassen zouden mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelen.

Het onderzoek is een initiatief van de vereniging Vlas en Hennep.nl. Vlas hoort van oudsher bij Zeeland. In 2019 vindt de teelt plaats op ongeveer 2.000 hectare, dat is 90 procent van het landelijk areaal. Ook de verwerkende sector is in Zeeland geconcentreerd. Behalve als basismateriaal voor de productie van linnen, zou het een aantal positieve teeltaspecten hebben die een bijdrage kunnen leveren aan actuele landbouwdoelen zoals klimaat en biodiversiteit. De vereniging heeft ook de provincie Groningen om een bijdrage gevraagd in de kosten van het onderzoek, met name omdat daar al decennia vezelhennep wordt geteeld.

Duurzaam
Het stimuleren van de teelt van vlas en hennep kan een van de manieren zijn om praktisch invulling te geven aan kringkooplandbouw. De teelten zijn met relatief weinig inputs in te passen in de vruchtrotatie in de akkerbouw. Het globale beeld is dat vlas en hennep een beperkte ecologische voetafdruk hebben, en kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen. Het ontbreekt echter aan een goede analyse en onderbouwing van dat beeld.

Onderzoek door het bureau CLM moet daar duidelijkheid in brengen. De resultaten kunnen worden gebruikt in de doorontwikkeling van het Zeeuwse landbouwbeleid. Het Zeeuwse college van Gedeputeerde Staten wil, gezien het belang van de vlassector voor Zeeland, 17.000 euro bijdragen aan het onderzoek. De provincie Groningen deed eerder hetzelfde.

Uitbreiding
GS van Zeeland voert als extra motivering aan dat met het oog op het toekomstig landbouwbeleid, bijvoorbeeld het Europese landbouwbeleid (GLB), het van groot belang is om te weten wat de effecten van teelten zijn. Positieve effecten kunnen worden gestimuleerd middels vergroeningsmaatregelen in het GLB. ‘Hiermee kan de vezelteelt behouden en mogelijk zelfs uitgebreid worden’, aldus het college.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners