of 59123 LinkedIn

Provincies geven fors minder uit

Provincies begroten 6,1 miljard euro aan lasten in 2016. In 2013 was dit nog 7 miljard euro.

Provincies begroten 6,1 miljard euro aan lasten in 2016. In 2013 was dit nog 7 miljard euro. De provincies teren dit jaar bijna 1 miljard euro in op hun eigen vermogen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar de provinciale begrotingscijfers.

Jeugdhulp

In 2016 verwachten provincies 0,4 miljard euro uit te geven aan taken op het gebied van welzijn. Dit is 1,4 miljard minder dan in 2013. Toen waren de provincies nog verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulpverlening en de bekostiging van regionale omroepen, beide onderdeel van het beleidsterrein welzijn. De jeugdhulpverlening, waar de provincies in 2013 nog 1,2 miljard euro voor begrootten, valt sinds 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Daarnaast is in 2014 de mediawet gewijzigd en is de zorgplicht en het budget van 143 miljoen euro voor de regionale omroepen van de provincies naar het rijk overgeheveld.

 

Wegaanleg

Op het beleidsterrein verkeer en vervoer hebben de provincies er juist meer taken bijgekregen. Door de opheffing van de zogeheten plusregio's hebben de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Overijssel vanaf 2015 een grotere rol in de regionale bereikbaarheid. Hiervoor ontvangen zij meer geld van het rijk, ongeveer 250 miljoen euro. Daarnaast ramen provincies 500 miljoen euro meer voor wegaanleg en -onderhoud dan 3 jaar eerder. In 2016 verwachten de provincies bijna 3 miljard euro uit te geven aan verkeers- en vervoerstaken. De uitgaven voor een goede regionale bereikbaarheid lopen per provincie sterk uiteen. De provincies Gelderland, Friesland, Noord-Brabant en Utrecht zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale lasten.

 

Motorrijtuigenbelasting

Het grootste gedeelte van de ruim 6 miljard euro aan verwachte uitgaven in 2016 dekken provincies met de uitkering uit het provinciefonds (2,2 miljard euro) en de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting (1,5 miljard euro). Verder hebben provincies ongeveer een kwart aan overige baten. Dit zijn onder meer inkomsten uit dienstverlening, rente- en dividendinkomsten en ontvangen subsidies. Bij elkaar opgeteld teren de provincies in 2016 bijna 1 miljard euro in op hun eigen vermogen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.