of 63561 LinkedIn

Provincie Utrecht: ‘Gemeenten redden het niet’

De Utrechtse gemeenten redden het niet zonder structurele extra middelen van het rijk. Met die noodkreet klopt de provincie Utrecht aan bij ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën.

De Utrechtse gemeenten redden het niet zonder structurele extra middelen van het rijk. Met die noodkreet klopt de provincie Utrecht aan bij ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën.

Utrecht wil – met andere provincies – een onderhoud met de ministers Knops (CDA, Binnenlandse Zaken) en Hoekstra (CDA, Financiën) om over de financiële gezondheid van de gemeenten te spreken.  

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Robert Strijk blijkt uit de beoordeling van de begrotingen, dat veel gemeenten financieel onder druk staan. De provincie heeft vastgesteld dat die begrotingen ‘met grote moeite’ sluitend zijn gemaakt.

 

Gemeentefonds

‘Ondanks dat geen enkele gemeente in de provincie onder preventief toezicht hoeft te worden gesteld, geeft de beoordeling van de begrotingen een duidelijke verslechtering van de financiële situatie bij veel Utrechtse gemeenten te zien’, aldus Strijk.

Volgens het provinciebestuur zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen. Zo vallen de inkomsten uit het gemeentefonds tegen. Het rijk geeft namelijk minder uit dan begroot en op grond van de geldende afspraken – de trap op-trap af systematiek –  leiden die lagere rijksuitgaven automatisch tot minder geld voor de gemeenten uit het gemeentefonds.

Bovendien vallen in veel gemeenten de lasten binnen het sociaal domein hoger uit dan eerder (meerjarig) is begroot. Tot slot speelt volgens Strijk ook de opschalingskorting een rol in de teruggang van inkomsten uit het fonds. Bij elkaar heeft dit geleid tot een substantiële verslechtering van de financiële positie van veel gemeenten.

 

Doorschuiven investeringen

Bij de jaarlijkse beoordeling door de provincie, blijkt onder meer dat gemeenten uitgaven uitstellen en investeringen doorschuiven. Ook zijn meerdere gemeenten genoodzaakt om de onroerendezaakbelasting met meer dan de inflatie te verhogen en bezuinigingen door te voeren.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W.van den Bosch (Weet iets van bouwen) op
Ik zou zeggen: bij gebleken mislukking niet getreurd, kop in het zand en tijd voor de volgende decentralisatie. Omgevingswet, kom er maar in!
Door Spijker (n.v.t.) op
Als dit zonder een gedegen onderbouwing plaatsvindt wens ik de provincies veel succes. Overigens behoort de het Rijk in het kader van algemeen behoorlijk bestuur bovenmatige groei van gedecentraliseerde taken natuurlijk te compenseren. En -indien noodzakelijk- daarnaast mee te werken aan nieuwe beleidsvorming voor ombuigingsmaatregelen in deze sectoren.
Door A. willemsen op
Het wordt tijd dat de VNG een rechtszaak aanspant tegen het rijk over de onrechtmatige opschalingskorting.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners